Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Červenka, Stanislav

Tisk


Charakteristika: Rozhlasový pracovník, muzikolog a kontrabasista

Datum narození/zahájení aktivity:4.6.1939
Text
DíloLiteratura

Červenka, Stanislav, rozhlasový pracovník, muzikolog a kontrabasista, narozen 4. 6. 1939, Těšov (Uherský Brod).

 

V letech 1954–59 navštěvoval Vyšší hudební školu v Kroměříži (hra na kontrabas a hra na pozoun) a ve studiu hry na kontrabas pak pokračoval 1959–61 na Státní konzervatoři v Brně ve třídě Julia Ventruby. Po základní vojenské službě nastoupil v roce 1963 do Moravské filharmonie Olomouc, jako vedoucí skupiny kontrabasů. Rok po příchodu do olomouckého orchestru začal při zaměstnání studovat muzikologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (tehdy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně) v Brně, kterou ukončil v roce 1970 diplomovou prací Katalog hudebních rukopisů Státní vědecké knihovny v Olomouci do roku 1650. V letech 1986–2000 pracoval v Československém a pak Českém rozhlase Ostrava a Olomouc jako dramaturg, redaktor a hudební režisér symfonické, vokální a komorní tvorby. V roce 1993 se stal ředitelem studia Českého rozhlasu v Olomouci. V této funkci se zasloužil o obnovu samostatného olomouckého studia (včetně vybudování programu a jeho technického, prostorového i personálního zázemí), 1994–2000 byl členem Grémia generálního ředitele Českého rozhlasu. V době rozhlasového působení (do důchodu odešel v roce 2000, ale i pak až do roku 2006 s Českým rozhlasem spolupracoval externě) Stanislav Červenka připravil stovky jednotlivých hudebních pořadů i cyklů s vlastními autorskými texty, operních kompletů, záznamů i přímých přenosů koncertů z festivalů z Olomouce, Ostravy, Jeseníku, Javorníku apod., přispíval též do programového týdeníku Rozhlas. Jako muzikolog medievalista se zabývá výzkumem středověké hudby v Olomouci a na Moravě a o svých výzkumech pravidelně referuje na olomouckých muzikologických konferencích i v publikovaných příspěvcích, které vydává katedra muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého.


Dílo

Dílo literární


Knihy

Repertoár mešních zpěvů v olomoucké chorální tradici do roku 1600 (Olomouc 2006, připravováno tisku);
Olomoucké horologium. Rukopis Královské knihovny ve Stockholmu (spoluautor Jan Bistřický, Olomouc 2009, v tisku).

 

Studie a stati

Poznámky k olomouckým liturgickým a hudebním rukopisům před 13. stoletím (in: Historická Olomouc a její současné problémy VIII, Olomouc 1990, s. 91–111);

Středověké chorální rukopisy moravských a slezských sbírek a jejich muzikologická exploatace (in: Kritické edice hudebních památek I, Olomouc 1996, s. 39–44);

Malé vzpomínání na věci opravdu nevšední (in: Miroslav Klega, fantasta, intelektuál, muzikant – sborník vzpomínek, studií a dokumentů, ed. Ivo Stolařík, Ostrava 1998, s. 16–20);

Prameny k dějinám hudby v olomoucké katedrále ve 13. a 14. století. Rukopisy mešního obsahu (in: Kritické edice hudebních památek VI, Hudba v Olomouci, historie a současnost. In honorem Pavel Čotek, Olomouc 2003, s. 46–56);

Zpěvy mešního ordinaria v nejstarších rukopisech Metropolitní kapituly Olomouc, jejich identifikace a historické ocenění (in: Kritické edice hudebních památek VII, Hudba v Olomouci, historie a současnost II. In honorem Robert Smetana, Olomouc 2004, s. 124–144);

Feriační aparát psalteria v kolektáři biskupa Jindřicha Zdíka a jeho místo v  liturgické tradici olomoucké a pražské diecéze (Olomouc 2008, v tisku);

Biskup Jindřich Zdík a počátky dějin hudby v Olomouci, (in: Hommage a Jan Bistřický, Olomouc 2008, v tisku);

Hudební kultura v Olomouci do poloviny 16. století (kapitola v knize: Schulz, Jindřich a kolektiv: Akademické dějiny Olomouce, Olomouc 2009, v tisku).

Literatura

I. Lexika

Kdo je kdo v Československém a Českém rozhlase (Praha 1999).

 

II. Ostatní

Zenkl, Luděk: Milada Červenková a Stanislav Červenka. Portréty dvou osobností hudební Olomouce 20. a 21. století (Hudba v Olomouci a na Střední Moravě I. In memoriam  Vladimír Hudec, Olomouc 2007, s. 205–214).

 

Karel Steinmetz

Text

Datum poslední změny: 1.4.2009