Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Lutnia

Tisk


Charakteristika: Polský smíšený pěvecký sbor

Text
Literatura

Lutnia, polský smíšený pěvecký sbor, založen 1908, Dolní Lutyně.
 
Sbor byl založen při polské Matici školní roku 1908. Během první a druhé světové války byla jeho činnost přerušena, avšak v roce 1922 a 1947 došlo k jejímu obnovení. Podruhé se členové sboru seskupili pod záštitou Polského kulturně osvětového svazu. Název Lutnia dostal sbor teprve až v roce 1968 při oslavách šedesátého jubilea svého založení. Ve sboru se od jeho vzniku vystřídalo dvacet dirigentů. Od roku 1999 je jeho vedoucím Vladislav Rusek. Lutnia vystupuje na klubových večerech a na akademiích, které se konají v Dolní Lutyni, okolních obcích i v sousedním Polsku. Významnou událostí pro sbor byl zisk prvního místa v kategorii smíšených sborů v Soutěži sborů Polského kulturně osvětového svazu v roce 1984. Tímto si Lutnia zajistila účast na šestém Světovém festivalu polských sborů, který probíhal roku 1985 v Koszalinie, kde Lutnia získala čestné uznání. Mezi další významná ocenění sboru patří Čestná zlatá medaile s vavřínem, kterou obdržel od Polského svazu sborů a kapel ve Varšavě (1978), a nejvyšší vyznamenání Polského kulturně osvětového svazu za zásluhy pro svaz (1998). V roce 2003 Lutnia získala status nejstaršího slezského sboru a ve stejném roce se také zúčastnila Prvního polského celostátního setkání nejstarších pěveckých sborů, které se konalo v Katovicích.
Literatura
Sztwietrnia, Maria: Dziewiecdziesieciolecie chóru Lutnia (Zwrot, 46, 1995, č. 6, s. 8–10).
 
www.ceske-sbory.cz
 
Jiří Pejcha
Datum poslední změny: 26.5.2008