Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Rastislav

Tisk

(Dělnický pěvecký spolek; Mužský pěvecký sbor města Blanska)

Charakteristika: Smíšený pěvecký sbor

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1962
Text

Rastislav (Dělnický pěvecký spolek; Mužský pěvecký sbor města Blanska), smíšený pěvecký sbor, zahájení činnosti 1862, Sloup.
 
Sbor byl slavnostně založen roku 1862 Jindřichem Wankelem a Ignácem Vondráčkem jako „Spěvácko-čtenářský spolek Rastislav“ v kostele jihomoravské vesnice Sloup. Myšlenka národní obrody znamenala pro spolek zprvu hlavní poslání; svým unikátním návrhem praporu ji podpořil i Josef Mánes. Počátkem období první republiky ztratila idea národního osvícenství svůj význam a Rastislav, do té doby dirigovaný Aloisem Ferulíkem, byl rozpuštěn. Svou činnost obnovil roku 1926 tentokrát pod názvem, jehož sboru z důvodu finančního zajištění pomohl formulovat Leoš Janáček – Dělnický pěvecký spolek. Nový dirigent Zdeněk Blažek vykonával svou funkci do roku 1940, kdy došlo k přerušení sborového provozu po dobu druhé světové války. V poválečných letech čekala těleso další rána, neboť již v roce 1948 bylo nuceno ukončit pěveckou aktivitu z politických důvodů. Náhradou za to došlo k ustanovení mládežnického svazáckého souboru s dirigentem Jaroslavem Zemanem – Mladý Dimitrovec. Sbor však provázela stálá fluktuace, zvláště dívčí časti, která v roce 1964 vyvrcholila úplným rozpadem. Záhy nato vznikl Mužský pěvecký sbor města Blanska částečně poskládaný ze zpěváků předválečné generace, který roku 1969 opět přijal jméno Rastislav a o rok později byl rozšířen o ženskou složku. Následovalo období, kdy se na postu uměleckého šéfa vystřídalo několik dirigentů a sbor hledal svou vlastní tvář. Profilaci nejjasněji určil Jaroslav Martinásek, když v roce 1986 nastudoval a s velkým úspěchem uvedl, v tehdy silně komunistickém Blansku, Rybovu Vánoční mši. Umělecká činnost se zaměřila na oblast duchovní hudby a Jaroslav Martinásek působí coby dirigent a manager v souboru podnes. Jeho schopnost vymanit pěvecké sdružení z lokální úrovně dosvědčuje nejen spolupráce renomovanými umělci (Richard Novák, Jiří Skovajsa a další), tělesy (Czech virtuosi, Filharmonie Hradec Králové) i dirigenty (Thomas J. Frank), ale též výběr náročného repertoáru jako kupříkladu Stabat Mater Antonína Dvořáka, Korunovační mše Wolfganga Amadea Mozarta a mnoho dalších vokálně instrumentálních děl. Za svou bohatou historii vytvořil sbor několik nahrávek a sesbíral řadu trofejí; členové si snad nejvíce považují ocenění nejlepšího sboru Unie českých pěveckých sborů a evropskou Cenu Rudolfa II.
Diskografie
František Xaver Brixi: Misa Dominicalis in C (Audioline 2003);
Josef Haydn: Sedm posledních slov Vykupitelových (Český rozhlas 2005).
Literatura
Rastislav 1862–2002 (Blansko 2001).
 
www.rastislav.cz
www.sbor.cz
www.ucps.cz
 
Aleš Kučírek
Text

Datum poslední změny: 16.12.2008