Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Chrámový sbor Rožmitál pod Třemšínem

Tisk


Charakteristika: Smíšený pěvecký sbor

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1975
Text
Chrámový sbor Rožmitál pod Třemšínem , smíšený pěvecký sbor, založen 1975.
 
Sbor vznikl spojením smíšeného sboru fungujícího při kostele v Rožmitále a dva roky samostatně fungujícího malého ženského sboru při farnosti Bohutín (obec mezi Rožmitálem a Příbramí), a to z podnětu pozdějšího kardinála Miroslava Vlka, který v letech 1972–78 působil v Rožmitále jako farář. Sbor je čistě amatérským tělesem, v současnosti sdružuje přibližně dvacet členů. Sbormistrem je od založení sboru Hubert Hoyer, repertoárově se těleso orientuje téměř výhradně na českou liturgickou hudbu a vystupuje na katolických bohoslužbách. Od roku 1990 sbor spolupracuje se Společností Jakuba Jana Ryby, jehož skladby tvoří významnou část repertoáru tělesa – významnými momenty v historii sboru bylo především uvedení Rybova hymnu Ecce quomodo pro smíšený sbor s doprovodem lesních rohů, jehož rukopis byl nově objeven Vlkem na půdě rožmitálské fary (1976), uvedení dosud neznámé Rybovy Svatební kantáty (2000) a uvedení Rybovy skladby Regina Coeli na český text „Vesel se nebes Královno!“ pro smíšený sbor a varhany v úpravě Karla Břízy (2007). Sbor také pokračuje v dlouholeté tradici uvádění České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Součástí repertoáru jsou též skladby bratrů Karla a Jiřího Břízy nebo Stanislava Jelínka, komponované pod Jelínkovými pseudonymy Anonym 44, O. A. Tichý nebo Vincenc Popelec. Přímo pro sbor zkomponoval Jelínek například Propria k svátku sv. Máří Magdaleny, Velikonoční proprium nebo Proprium k svátku Povýšení svatého kříže, stejně jako sbormistr Hoyer, mezi jehož více než tři desítky proprií pro sbor patří například dva opusy ke svátku sv. Jana Nepomuckého, šest opusů k Nanebevzetí panny Marie, opusy k Velikonocům, Vánocům a jiné.
 
Tereza Richtrová
Datum poslední změny: 27.9.2010