Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Sukův komorní orchestr

Tisk


Charakteristika: Smyčcový orchestr bez dirigenta.

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1974
Text

Sukův komorní orchestr, smyčcový orchestr bez dirigenta, založen 1974.
 
Orchestr nese jméno skladatele Josefa Suka. Post uměleckého vedoucího zastával zpočátku jeho vnuk, houslista Josef Suk, od roku 2000 až do současnosti je uměleckým vedoucím, koncertním mistrem a častým sólistou orchestru houslista Martin Kos. Repertoár zahrnuje skladby všech slohových období od baroka po soudobou tvorbu. Od svého založení se Sukův komorní orchestr prezentoval stovkami koncertů, řadou koncertních turné po Evropě, USA, Jižní Koreji a na Filipínách, pravidelně vystupuje v zemích Latinské Ameriky, Japonsku a Číně. Účastní se abonentních cyklů a významných festivalů v České republice, Evropě i zámoří. Od roku 1996 orchestr pořádá mezinárodní festival komorní hudby s názvem Hudební klenoty z Prahy Evropou do světa. Doposud nahrál a vydal přes třicet hudebních nosičů. Roku 2002 byla Sukovu komornímu orchestru udělena Světová cena Antonína Dvořáka za šíření tradice českého interpretačního umění, za nahrávky zvukových nosičů a dlouholetou reprezentaci České republiky v zahraničí.
Diskografie
Diskografie (výběr)
 
Antonín Dvořák: Serenade for String Orchestra in E major, Op. 22 (Supraphon 1987);
Sukův komorní orchestr: Bach, Vivaldi, Marcello – Violin and Oboe Concertos (Supraphon 1987);
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento D dur pro dvoje housle, violu, bas a dva lesní rohy (Supraphon 1989);
Georg Philipp Telemann: Koncerty pro hoboj, smyčce a cembalo continuo (Supraphon 1989);
Sukův komorní orchestr: Janáček, Martinů, Kalabis (Panton 1990);
Sukův komorní orchestr: František Antonín Ignác Tůma, Josef Mysliveček, Leopold Koželuh (Panton 1990);
Josef Suk: Krásné chvíle (Lotos 1992);
Jan Dismas Zelenka: Ouverture a 7 concertanti F dur, Sinfonia a 8 concertanti a moll, Hypocondria a 7 concertanti A dur (Panton 1994);
František Xaver Richter: Sinfonie (Sukův komorní orchestr 1995);
Jan Křtitel Vaňhal: Koncerty a symfonie (Sukův komorní orchestr 1995);
Sukův komorní orchestr: Antonín Dvořák, Josef Suk – Serenády (Sukův komorní orchestr 1996);
Sukův komorní orchestr: Tváře romantismu – Franz Schubert, Felix Mendelssohn-Bartholdy (Sukův komorní orchestr 1996);
Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concertos Nos. 11, 12 & 14 (VOX Classics 1996);
Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concertos K. 246, K. 271, Rondo K. 386 (KOCH International 1997);
Sukův komorní orchestr: Mistrovská díla autorů 20. století – Ernest Bloch, Paul Hindemith, Zdeněk Lukáš, Béla Bártok (Sukův komorní orchestr 1998);
Sukův komorní orchestr: Maestro „Papá” Haydn (Sukův komorní orchestr 1998);
Sukův komorní orchestr: Květy české hudby – Antonín Dvořák, Josef Suk, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů (Sukův komorní orchestr 1998);
Antonio Vivaldi: Barokní flétna (Sukův komorní orchestr 2000);
Jan Jiří Benda, František Benda: Violin Concertos (Naxos 2001);
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Koncert d moll pro housle a smyčcový orchestr, Dvojkoncert d moll pro housle, klavír a smyčcový orchestr (Sukův komorní orchestr 2003);
Sukův komorní orchestr: Klenoty české hudby – Antonín Dvořák, Leoš Janáček (Sukův komorní orchestr 2004).
Literatura
Zapletal, Petar: Hudební klenoty po čtvrté (Hudební rozhledy 53, 2000, č. 8, s. 4–5).
Pokora, Miloš: Koncert „75” aneb pocta Leoši Janáčkovi a Zdeňku Lukášovi (Hudební rozhledy 56, 2003, č. 8, s. 15).
Hůlek, Julius: SKO a premiéra Zdeňka Lukáše (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 1, s. 11–12).
Hůlek, Julius: Sukův komorní orchestr třicetiletý (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 8, s. 15–16).
Hůlek, Julius: recenze CD Felix Mendelssohn-Bartholdy: Koncert pro housle, klavír a smyčcový orchestr d moll, Koncert pro housle a smyčcový orchestr d moll. SKO, Martin Kos – housle, Štěpán Kos – klavír (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 11/12, s. 75).
Hůlek, Julius: Sukův komorní orchestr a Mladota Ensemble (Hudební rozhledy 58, 2005, č. 1, s. 14).

www.sukchamberorchestra.cz
 
Magdalena Kaczorová
Datum poslední změny: 9.1.2008