Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Linha, Jiří

Tisk


Charakteristika: Dirigent, sbormistr, vokalista, skladatel a aranžér

Datum narození/zahájení aktivity:15.11.1930
Datum úmrtí/ukončení aktivity:10.2.2022
Text

Linha, Jiří, dirigent, sbormistr, vokalista, skladatel a aranžér, narozen 15. 11. 1930, Praha, zemřel 10. 2. 2022, tamtéž.

 

Po studiu na Amerlingově učitelském ústavu, kde v roce 1948 maturoval, absolvoval v roce 1953 Pedagogickou fakultu Karlovy univerzity (obor hudební výchova). Jako pedagog působil už v době studií v Mariánských Lázních a v Litomyšli. Od roku 1938 byl členem Kühnova dětského sboru a poté Českého pěveckého sboru (dnes Pražský filharmonický sbor). Činnost ve sborových tělesech formovala Linhovu uměleckou orientaci směrem k samostatné tvůrčí činnosti: v Československém státním souboru písní a tanců, kde byl od roku 1953 zprvu řadovým členem ve skupině barytonů, se stal nejdříve korepetitorem a od roku 1954 sbormistrem; zároveň už tehdy komponoval pro uvedený soubor a získal první příležitosti k dirigování. Současně hrál na housle a na violu v orchestru lidových nástrojů, který doprovázel komorní sbor. V letech 1961–63 byl sbormistrem Uměleckého souboru ministerstva vnitra. Na půdě tohoto účelového zařízení založil v roce 1964 profesionální vokální skupinu, jejíž složení, repertoár i zvukový charakter ovlivnily nejprve podobné americké ansámbly, ale později zejména francouzská skupina Les Swingle Singers (založil ji Ward Swingle v roce 1962), která novátorsky interpretovala instrumentální skladby barokního a klasického i romantického repertoáru, převedené do vokální podoby. Podle tohoto vzoru založil Jiří Linha v roce 1967 nově obsazenou skupinu Linha Singers, pro kterou upravoval instrumentální skladby českých autorů 17., 18. a 19. století a s níž nastudoval a provedl rovněž původní skladby českých autorů (Jiřího Suchého, Zdeňka Lukáše, Otmara Máchy, Petra Ebena). S touto skupinou, jíž prošli mnozí významní čeští zpěváci a instrumentalisté, dosáhl Linha řady úspěchů, podmíněných především náročným studiem a promyšlenou prací s detaily.

 

Linha, jenž byl po celou dobu trvání souboru jeho spiritus agens, vedl studium i většinu veřejných vystoupení; se skupinou účinkoval ve stovkách koncertů v českých zemích a na Slovensku, natočil řadu gramofonových desek a kompaktních disků a podnikl četné zahraniční zájezdy. Se souborem pracoval až do své smrti.


Diskografie

Diskografie (výběr)

 

Vokální skupina Jiřího Linhy (Supraphon 1968);
Czech Roccoco Music (Supraphon – Artia 1968);
Voices In Rhythm The Linha Singers (Redifussion England 1971);
Linha Singers (Opus 1973);
Concerto grosso per sette voci (Supraphon 1975);
Music Of Great Masters (Supraphon 1977);
Linha Singers  (Fidelio Sounds – Products Holland 1977);
Linha Singers And Orchestra RCA Victor Japan 1979);
Divertimento con maestri (Opus 1981);
Partia pastoralis (Supraphon 1981);
Otmar Mácha: Concerto grosso (Panton 1982);
Let´s Trym Our Folk-Tunes (Opus1984);
Con rispeto ed amore (Opus 1986);
The Best Of Linha Singers (Opus 1992);
Čas radosti nastal / The Time For Joy Has Come (Gramofonové závody 1997);
Linha Singers Today (Linha Singers o. p. s. 2000);
Linha Sinergs Voices (Linha Singers o. p. s. 2001);
Prameny (Linha Singers o. p. s. 2007).

Literatura

I. Lexika

MEH.
EJ.

II.  Ostatní
Srp, Karel: S Jiřím Linhou v zemi nikoho (Melodie 10, 1973, č. 3, s. 80).
Kotek, Josef: Concerto grosso per sette voci (Melodie 12, 1975, č. 12, s. 382) – recenze LP.
Čort, Antonín: Od jazzu k české soudobé hudbě (Gramorevue 16, 1981, č. 6, s. 9).
Dulíková, Radka: „Linhovci“ dvacetiletí (Vlasta 1983, č. 42, s. 19).
Ješ, Jiří: Hvězdářská opera v Planetáriu (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 1.).
Ješ, Jiří: Linha Singers (Gramorevue 19, 1983, č. 4, s. 8).


Petar Zapletal

Text

Datum poslední změny: 19.1.2010