Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kopecký, Jiří

Tisk


Charakteristika: Muzikolog a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:12.10.1978
Text
Dílo

Kopecký, Jiří, muzikolog a pedagog, narozen 12. 10. 1978, Vysoké Mýto.
 
Maturoval na gymnáziu v rodišti (1997) a během středoškolského studia absolvoval dva cykly hry na klavír na Základní umělecké škole v Chocni. Hudební vědu studoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1997–2000, Bc., práce Bilance bádání o díle Zdeňka Fibicha; 2000–02, Mgr., diplomní práce Jaroslav Šeda a hudební život poválečného Československa), postgraduální studium absolvoval na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně (2002–2005, PhD., disertační práce Opery Zdeňka Fibicha na libreta Anežky Schulzové). Během olomouckého studia (2000–01) absolvoval doplňující pedagogické studium k získání učitelské způsobilosti a pobýval na dlouhodobějších stážích na St. Cloud State University, Minnesota, USA (letní semestr 2000) a Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, Německo (2003–04).
 
Po brněnském postgraduálním studiu se 2005 vrátil na muzikologickou katedru Filozofické fakulty Univerzitě Palackého v Olomouci jako odborný asistent (od 2006 tajemník katedry) a věnuje se zde výuce dějin evropské hudby (speciálněji hudby 19. století, hudebního divadla 19. století, polské hudby 19. a 20. století, české hudby; též čtení textů z hudební estetiky). V rámci mimopedagogických činností působí jako sbormistr smíšeného sboru Cantus v Chocni, je předsedou choceňského klubu Hudební mládeže ČR, spolupracuje s Moravskou filharmonií Olomouc (redakce programových textů festivalu Dvořákova Olomouc), je členem Společností Zdeňka Fibicha a Bohuslava Martinů, od 2005 dramaturgem hudebního festivalu Mladé podium, od 2002 autorem recenzí apod. pro Hudební rozhledy, spolupracuje s projektem RISM, píše hesla pro tento internetový slovník.
Dílo
Učební texty
Hudba 19. století. Studijní texty pro distanční studium (Olomouc: FF UP, Středisko distančního vzdělávání 2006).
 
Edice sborníku
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Musicologica Olomucensia VIII (Olomouc 2006).
 
Studie
Zdeněk Fibich´s Work and Life Changed by a Literature (AUPO, Musicologica Olomucensia VIII, Olomouc 2006, s. 117–124);
Fibichova hudba pro oči (Opus musicum 38, 2006, č. 6, s. 59–63);
První opera Zdeňka Fibicha a Anežky Schulzové Hedy op. 43 (Hudební věda 43, 2006, č. 3, s. 280–310).
 
Stati, články, referáty, recenze (výběr)
Zdeněk Fibich, jeho opera Šárka a Anežka Schulzová (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 11–12, s. 56–58);
Hudební dramatik Zdeněk Fibich a jeho libretistka Anežka Schulzová, (ne)originalita a intimní hry (Miscellanea doctorandica I, Olomouc 2004, s. 69–72);
Zdeněk Fibich a (brněnská) muzikologie (sborník Musicologia brunensis, Ad honorem Jan Racek, Bohumír Štědroň et Zdeněk Blažek 1905–2005, Praha 2005, s. 185–188);
Urbánkové vydávají, prodávají a organizují. Komponují? (26. sympozium Opomenutí a neoblíbení v české kultuře 19. století, Plzeň 2006; Praha 2007, s. 155–167).
 
Ivan Poledňák
Text

Datum poslední změny: 4.7.2008