Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Baťa, Jan

Tisk


Charakteristika: Muzikolog

Datum narození/zahájení aktivity:24.6.1979
Text
Dílo

Baťa, Jan, muzikolog, narozen 24. 6. 1979, Praha.


Absolvoval Arcibiskupské gymnázium v Praze 2 (1993–97), poté hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1997–2003). Od roku 2002 pracoval v Ústavu hudební vědy FF UK jako správce knihovny, od roku 2007 jako vědecký pracovník. V letech 2001–03 byl jednatelem České společnosti pro hudební vědu a redakčně připravoval Miscellanea z výročních konferencí ČSHV (2001–05, 2006–07). Je členem redakční rady časopisu Hudební rozhledy. Zaměřuje se na hudbu a hudební kulturu v českých zemích v letech 1526–1620.

Připravil k vydání několik notových edic, mimo jiné kritickou edici Kutnohorského kodexu. Recenzuje koncerty a CD nahrávky, publikuje na stránkách časopisů Hudební věda, Hudební rozhledy, Harmonie. Pro MGG vypracoval heslo Rychnovský, Richnovinus, Jiří, Georgius.

 


Dílo

Studie a stati (výběr)

Literátské bratrstvo u Matky Boží před Týnem v letech 1550–1627. Příspěvek k poznání hudebního života Prahy na přelomu 16. a 17. století (Miscellanea z výročních konferencí ČSHV 1999 a 2000, Praha 2001, s. 9–13);

Luca Marenzio and the Czech Lands (Hudební věda XLIV, 2007, s. 117–126);

Quod laudat praesens, omnis mirabitur aetas. Graduál Trubky z Rovin, jeho repertoár a evropský kontext (Littera NIGRO scripta manet: in honorem Jaromír Černý, Praha 2009, s. 126–152).


Notové edice

Kutnohorský kodex (Praha, Národní muzeum - České muzeum hudby, sign. AZ 33, Praha 2008). Benešovský kancionál (Archiv hlavního města Prahy, sign. 8429, Praha 2009).

 

CD nahrávky

CD Ave Regina cælorum (Maximum Hannig 2000).

CD Rex gloriæ. Music from Prague Cathedral (Monika Promotion 2002, BMS 0403-2).

CD Rorate. České adventní zpěvy 16. století (Schola Týnského chrámu 2002, STC 001, spoluator).

Kompletní bibliografie viz: http://ff.cuni.cz/FF-7778.html?kdo=b/bata.htm


Kateřina Hnátová

Datum poslední změny: 15.12.2010