Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Havelková, Tereza

Tisk


Charakteristika: Muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity:3.12.1975
Text
Dílo

Havelková, Tereza, muzikoložka, narozena 3. 12. 1975, Praha.

 

Vystudovala hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1994–2001). V průběhu magisterského studia absolvovala stáže na Royal Holloway University of London (1997) a na Humboldt-Universität zu Berlin (1998). V akademickém roce 2002–03 jí bylo uděleno Fulbrightovo stipendium, v rámci kterého studovala na Columbia University v New Yorku. V roce 2005 absolvovala v rámci Huygensova programu stáž na Universiteit van Amsterdam, kde od roku 2006 studuje v doktorském studijním programu hudební a divadelní vědu. V roce 2001 založila časopis His Voice vydávaný Hudebním informačním střediskem a do roku 2004 jej vedla. Od roku 2005 pedagogicky působí na New York University in Prague, od roku 2007 je asistentkou na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jejími hlavními badatelskými zájmy jsou hudba druhé poloviny 20. století, opera, hudební divadlo a hudební multimédia a kulturní analýza hudby.


Dílo

Dílo literární

 

Monografie

Cizokrajné motivy v díle Miloslava Kabeláče (diplomová práce, FF UK, Praha 2001).

 

Články a stati (výběr)

Česká hudba 1945–1989 (in: Antologie české hudby / Anthology of Czech Music, Hudební informační středisko, Praha 2004);

Czech Music from 1945 to the Present (in: Czech Music. Divadelní ústav, Praha 2005, s. 38–48);

When the ‘Morgenland’ Looks East: Miloslav Kabeláč and Musical ‘Others’ (in: Geoffrey Chew, ed. New Music in the “New” Europe 1918–1938: Ideology, Theory, and Practice, Colloquia Musicologica Brunensia, 38 (2003), Praha: KLP, 2007, s. 71–76);

Björn Heile: The Music of Mauricio Kagel (Studies in Musical Theatre, Volume 1, Number 3, 2007, s. 321–323);

Do You Want to Be Absorbed? The Knotty Acts of Mediation in Rosa: A Horse Drama (in: Sonic Mediations: Body, Sound, Technology, Eds. Carolyn Birdsall and Anthony Enns. Cambridge Scholars Press 2008, s. 227–242);

Allegory and Seduction: Staging the Promise of Knowledge in Contemporary Opera (in: Inside Knowledge: (Un)doing Ways of Knowing in the Humanities, edited by Carolyn Birdsall, Maria Boletsi, Itay Sapir and Pieter Verstraete. Cambridge Scholars Publishing 2009, s. 267–286).

 

Kateřina Hnátová

Datum poslední změny: 24.2.2012