Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Uhlíková, Lucie

Tisk


Charakteristika: Etnomuzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity:27.9.1969
Text
Dílo

Uhlíková, Lucie, etnomuzikoložka, narozena 27. 9. 1969, Zlín.

 

Absolvovala národopis a hudební věd na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1994, Ph.D 2003, PhDr. 2008).

Od roku 1994 je odbornou pracovnicí brněnského pracoviště Etnologického ústavu, od roku 1998 redaktorkou Národopisné revue a členkou redakční rady časopisu. Věnuje se rovněž popularizaci oboru jako členka dramaticko-produkční a programové rady MFF Strážnice nebo jako autorka folklorních pořadů pro rozhlas ad. Vedle studia etnických stereotypů v lidové kultuře i v současné společnosti se zabývá etnokulturnmi tradicemi, folklorismem a folklorem, zejména výzkumem proměn funkcí a zpřístupňováním folklorních pramenů.


Dílo

Editorská práce (výběr)

Martin Zeman: Horňácké písně. Vybraly a sestavily Marta Toncrová a Lucie Uhlíková.(Brno, EÚ AV ČR 2000).

Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů (Sborník ze stejnojmenného semináře konaného dne 23. října 2000 v Brně. Redakčně připravily Marta Toncrová a Lucie Uhlíková. Brno, EÚ AV ČR 2001).

Ohlédnutí za půlstoletím české etnochoreologie: Pocta Zdence Jelínkové. Redakce Lucie Uhlíková. Brno, EÚ AV ČR 2005 (Sborník z konference k životnímu jubileu Zdenky Jelínkové s doplňkem k personální bibliografii).

Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku (red. Martina Pavlicová, Lucie Uhlíková, Strážnice 1997).

 

Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 4.12.2015