Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kolátorová, Petra

Tisk

(Kvasničková)

Charakteristika: Muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity:2.10.1977
Text
Dílo

Kolátorová, Petra (roz. Kvasničková), muzikoložka, narozena 2. 10. 1977, Hradec Králové.       

 

V roce 1998 dokončila studium hry na klavír na pardubické konzervatoři, poté do roku 2003 studovala hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2002 je odbornou pracovnicí Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR. Badatelsky se zaměřuje na českou hudbu 19. a 20. století a podílí se na přípravě Nového souborného vydání děl Antonína Dvořáka. V rámci doktorského studia pracuje na disertačním tématu věnovanémpramenné a ediční problematice Dvořákových drobných orchestrálních skladeb.


Dílo

Klavírní koncert v tvorbě československých skladatelů v 60. letech 20. století (diplomní práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 2003, 131 s.).

Antonín Dvořák Nocturne in B major. op. 40: Genesis of the Work and its Influence on Editing Solutions. (in: The Work of Antonín Dvořák (1841–1904). Aspects of Composition – Problems of Editing – Reception, ed. Jarmila Gabrielová and Jan Kachlík, Praha: Etnologický ústav Akademie věd ČR 2007, s. 277–283).

Antonín Dvořák: Dumka a Furiant op. 12/1, 2. Studie k ediční problematice Dvořákových klavírních děl. (Hudební věda 44, 2007, č. 1, 61–74).

Antonín Dvořák a vojenská hudba. (in: Vojenská hudba v kultuře a historii českých zemí, ed. Jitka Bajgarová, Etnologický ústav Akademie věd ČR, Praha 2007, s. 165–178).

Antonín Dvořák. Humoreska Ges dur op. 101/7, ed. Petra Kvasničková, Markéta Štědronská (Praha: Editio Bärenreiter 2006).

 

Mojmír Sobotka

Datum poslední změny: 20.5.2015