Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kibicová, Tereza

Tisk


Charakteristika: muikoložka

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1975
Text
Dílo

Kibicová, Tereza, muzikoložka, narozena 1975, Praha.

 

V roce 1995 dokončila studium hry na klavír na Pražské konzervatoři, poté do roku 2001 studovala hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde pokračovala do roku 2010 doktorským studiem. V letech 2003–04 studovala na Ludwig–Maxmilians–Universität München. Je odbornou pracovnicí Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR. Badatelsky se orientuje především na českou hudbu 19. století a podílí se na přípravě Nového souborného vydání děl Antonína Dvořáka. Je autorkou řady odborných studií a recenzí, příležitostně působí také jako klavírní doprovazečka.


Dílo

Antonín Dvořák: Rhapsodie a moll (Symfonická báseň) op. 14, in Antonín Dvořák a současníci (sborník z hudebně historického semináře, Příbram 14. května 1998), Příbram 1998, s. 29–45.

Antonín Dvořák jako skladatel divadelní hudby (Hudba ke hře Františka Ferdinanda Šamberka „Josef Kajetán Tyl“), in Z Českého ráje a Podkrkonoší, sv. 15, SOA Semily 2002, s. 143–155.

K otázkám tanečního repertoáru v měšťanské společnosti v Čechách na sklonku 18. století. Johann Nepomuk Kaňka: „Balli tedeschi pro Anno 1787. Le Nozze di Figaro“, in: Český lid, Etnologický časopis, roč. 92, č.1, 2005, s. 49–68.

Josef Suk jako autor klavírních úprav děl Antonína Dvořáka. In: Sborník příspěvků ze semináře k 70. výročí úmrtí Josefa Suka (Městské muzeum Sedlčany – 25. května 2005), Praha 2005, s. 32–38.

Slovanství v tvorbě AntonínaDvořáka z pohledu současnosti. In: Sociálne vedy a humanistika očami mladých, ed. Tatiana Sedová, Bratislava 2006, s. 274–280.

Zur Editionsproblematik der Slawischen Rhapsodien op. 45: Dvořáks Autorenrevisionen in der Slawischen Rapsodie D-Dur op. 45,1. In: The Work of Antonín Dvořák (1841–1904). Aspects of Composition – Problems of Editing – Reception , ed. J. Gabrielová a J. Kachlík, Praha 2007, s. 284–289.

Antonín Dvořák nejbližšímu příteli II. Dosud nepublikovaná korespondence Antonína Dvořáka adresovaná Aloisi Göblovi. In: Hudební věda 44 (2007), s. 391–402.

Průběžně vznikají slovníková hesla pro 2. vydání encyklopedie Die Musik in Geschichte und Gegenwart (zatím vyšla hesla Hampel, Hans; Mechura, Leopold Eugen; Jiránek, Familie; Kanka, Familie; Krejčí, Miroslav; Kubín, Rudolf; Ponc, Miroslav).

 

Sobotka Mojmír

Datum poslední změny: 13.5.2015