Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kachlík, Jan

Tisk


Charakteristika: Muzikolog a redaktor

Datum narození/zahájení aktivity:9.9.1969
Text
DíloLiteratura

Kachlík, Jan, muzikolog a redaktor, narozen 9. 9. 1969, Ostrov (dříve Ostrov nad Ohří).

 

Po studiu klavíru u Karla Friesla a Anny Černé a cembala jako vedlejšího oboru u Jitky Navrátilové na konzervatoři v Plzni (1985–1990) studoval hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1990–98). Titul Mgr. získal obhajobou diplomové práce Jiří Challupper (1914–1967). Život a dílo pod vedením Ivana Vojtěcha. Na téže fakultě absolvoval i doktorské studium (1999–2007), titul Ph.D. získal v červnu 2007 obhajobou disertační práce Antonín Dvořák. Moravské dvojzpěvy z hlediska hudebně filologického pod vedením Jarmily Gabrielové.

Ještě za studií pracoval jako redaktor Nakladatelství Lidové noviny (1996–98 interně, dále externě), kde připravil k vydání několik knih o hudbě. Od roku 1999 je zaměstnán jako odborný pracovník Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. Několik let působil jako redaktor časopisu Hudební věda (1999–2004), dva roky byl šéfredaktorem (2003–2004). Absolvoval několik studijních pobytů ve Vídni, Lübecku, Mohuči, Kielu, Hamburku atd.

Kachlíkovým badatelským zaměřením je hudební historie a filologie 19. století s přesahy do první poloviny 20. století. Stál u zrodu badatelského projektu, který se zabývá základním výzkumem Dvořákova díla. Výsledky této práce tvoří též základ připravovaného Nového souborného vydání děl Antonína Dvořáka (The New Dvořák Edition) realizovaného Kabinetem hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. Kachlík spolupracuje s redakcí slovníku Die Musik in Geschichte und Gegenwart, pro niž napsal několik osobních hesel. Je členem České společnosti pro hudební vědu a od roku 2009 také Společnosti Antonína Dvořáka. Příležitostně se věnuje přednáškové a popularizační činnosti, píše průvodní texty ke koncertům a nahrávkám.


Dílo

Dílo literární

 

Samostatně vydané publikace

Hledání autenticity. Dvořákovy Moravské dvojzpěvy a historie jejich vydávání (Praha, Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky 2009).

 

Studie a stati

Opomíjený Dvořákův autograf. K ediční problematice Romance op. 11 (Hudební věda 39, 2002, č. 4, s. 361–368).

Suk jako zprostředkovatel Dvořákova skladatelského záměru – Smyčcový kvartet G dur op. 106 (in Sborník příspěvků ze semináře k 70. výročí úmrtí Josefa Suka. Městské muzeum Sedlčany – 25. května 2005, Praha, Česká hudební společnost – Společnost Josefa Suka 2005, s. 38–42).

„Titel und leider auch die Texte sind bloß böhmisch“: Die Klänge aus Mähren [Moravské dvojzpěvy] im Wandel ihrer ersten Druckausgaben (in The Work of Antonín Dvořák (1841–1904). Aspects of Composition – Problems of Editing – Reception. Proceedings of the International Musicological Conference Prague, September 8 – 11, 2004, Praha, Etnologický ústav Akademie věd České republiky 2007, s. 265–276).  

A Missing Fibich Autograph Found in Vienna (in Musicologica Olomucensia 12, Zdeněk Fibich, středoevropský skladatel konce 19. století / Zdeněk Fibich as a Central European Composer at the End of the Nineteenth Century, Olomouc, Palacký University 2010, s. 119–128).

Keller revidiert Dvořák. Zum „Herstellungsprozess“ in der frühen Zusammenarbeit des Komponisten mit dem Verlag N. Simrock (in Das Schaffen Antonín Dvořáks aus der Perspektive der heutigen Musikphilologie – Werk, Aufführung, Überlieferung, Mainz, Akademie der Wissenschaften und der Literatur, v tisku).

Ze které Sušilovy sbírky čerpal Dvořák texty k Moravským dvojzpěvům? (in Musicologica historica I. Ad honorem Richard Rybarič, Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV, v tisku).

 

Hesla ve slovnících a encyklopediích

MGG2 (Karel Hoffmeister, Bohuslav Jeremiáš, Jaroslav Jeremiáš, Otakar Jeremiáš, Jaroslav Ježek, Jaroslav Kocian, Iša (František) Krejčí, František Ondříček, Josef Richard Rozkošný, Josef Slavík, Váša Suk, Hanuš Wihan)

 

Ediční a redakční činnost

Bettmann, Otto L.: Johann Sebastian Bach. Jak jej znal jeho svět (Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1997; odpovědný redaktor, přeložila Libuše Burianová).

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan: Bedřich Smetana a jeho doba. Vybrané studie (Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1997; odpovědný redaktor; knižnice Dějiny a současnost, sv. 4).

Michels, Ulrich: Encyklopedický atlas hudby (Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2000; odpovědný redaktor; přeložili Miroslav Srnka, Sandra Bergmannová, Jan Frei, Lucie Chvátilová, David Stranofský).

Eggebrecht, Hans Heinrich: Hudba a krásno (Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2001; odpovědný redaktor, editorka a překladatelka Jarmila Gabrielová).

Antonín Dvořák: Stabat Mater, op. 58. Klavírní výtah podle původní Dvořákovy verze (Praha, Editio Bärenreiter 12004; editor a autor předmluvy společně s Miroslavem Srnkou).

The Work of Antonín Dvořák (1841–1904). Aspects of Composition – Problems of Editing – Reception. Proceedings of the International Musicological Conference Prague, September 8 – 11, 2004 (Praha, Etnologický ústav Akademie věd České republiky 2007; editor společně s Jarmilou Gabrielovou).

 

Články, recenze, medailony, zprávy

Štika v poklidných vodách (Harmonie [2], únor 1994, č. 2, s. 9).

Bohuslav Martinů. Klavírní koncerty (Harmonie [2], únor 1994, č. 2, s. 40–41).

Edward Elgar. Symphony No. 1, In The South (Harmonie [2], únor 1994, č. 2, s. 42–43).

Tůma hrál i na tympány (Harmonie [2], březen 1994, č. 3, s. 11).

William Alwyn. Symphony No. 3, Violin Concerto (Harmonie [2], březen 1994, č. 3, s. 38–39).

Alois Hába. Centenary (instrumentální skladby) (Harmonie [2], duben 1994, č. 4, s. 44–45).

Zajímavé srovnání nebo pohodlnost? (Harmonie [2], květen 1994, č. 5, s. 8).

Oldies but goldies v Jindřichově Hradci (Harmonie [2], květen 1994, č. 5, s. 28).

Spěchej pomalu... Simon Rattle (Harmonie [2], květen 1994, č. 5, s. [30]–32).

Ullmannův vítězný návrat (Harmonie [2], červen 1994, č. 6, s. 16).

Ervín Schulhoff: Koncertantní a baletní hudba (Harmonie [2], červen 1994, č. 6, s. 48–49).

Edward Grieg. Klavírní sonáta e moll op. 7, Lyrické kusy op. 43, 54, Poetické obrazy, Lístky do památníku op. 28, Agitato (Harmonie [2], 1994, č. 7–8, s. 79; nesignováno).

Wien Modern ’94 s americkým akcentem (Harmonie [2], prosinec 1994, č. 12, s. 12).

Opera ve Vídni (Harmonie [3], únor 1995, č. 2, s. 6).

Jiří Antonín Benda. Šest sonát pro cembalo (Harmonie [4], leden 1996, č. 1, s. 38).

Katia a Marielle Labeque. Sestry v harmonii (Harmonie [4], květen 1996, č. 5, s. [28]–30).

Katia a Marielle Labeque (Harmonie [4], červenec 1996, č. 7, s. 10).

Sergej Prokofjev: Prchavé vidiny, op. 22, Paul Hindemith: Ludus tonalis (Harmonie [4], září 1996, č. 9, s. 54).

Johann Sebastian Bach. Goldbergovské variace (Harmonie [4], říjen 1996, č. 10, s. 45).

Johann Sebastian Bach. Jak ho znal jeho svět (Harmonie [5], únor 1997, č. 2, s. 38).

Johannes Brahms. Piano Trios Nos. 1 & 2 (Harmonie [5], únor 1997, č. 2, s. 41–42).

Jelly Roll Morton. Klavírní válce (Harmonie [6], duben 1998, č. 4, s. 44).

Igor Stravinskij. Skladby pro klavír (Harmonie [6], duben 1998, č. 4, s. 45–46).

Van Cliburn. J. Brahms: Klavírní koncert č. 2. E. MacDowell: Klavírní koncert č. 2 (Harmonie [7], listopad 1999, č. 11, s. 50).

Van Cliburn. My favorite Chopin (Harmonie [7], listopad 1999, č. 11, s. 50).

Johannes Brahms. Klavírní koncert č. 1 (Harmonie [8], leden 2000, č. 1, s. 41).

Dvořák (ne)objevený? (Mistři klasické hudby 3, 2001, č. 59, s. [944]–945).

Antonín Dvořák (Mistři klasické hudby 3, 2001, č. 59, s. 948–951, [954]–957).

Pražský „Mozartino“ Iša Krejčí. 10. 7. 1904 Praha – 6. 4. 1968 Praha (Harmonie [12], září 2004, č. 9, s. 34–35).

The Work of Antonín Dvořák (1841–1904). Aspects of Composition – Problems of Editing – Reception, Praha 8.–11. 9. 2004 (Hudební věda 42, 2005, č. 1, s. 98–100; společně s Terezou Kibicovou).

Seminář o Josefu Sukovi, Městské muzeum Sedlčany 25. května 2005 (Hudební věda 42, 2005, č. 2, s. 237–239).

Karel Ančerl – Gold Edition (Vol. 37). Krejčí: Serenáda pro orchestr, Symfonie č. 2 in Cis. Pauer: Koncert pro fagot a orchestr (Harmonie [13], prosinec 2005, č. 12, s. 52).

Zdenek Nouza – Miroslav Nový: Josef Suk. Tematický katalog skladeb. Thematic Catalogue of the Works (JSkat) (Hudební věda 44, 2007, č. 3–4, s. 357–360).

Antonín Dvořák a Německo – aktuálně (Akademický bulletin, leden 2009, č. 1, s. 32–33).

Musicologica historica I, Ad honorem Richard Rybarič (Hudební věda 47, 2010, č. 2–3, s. 316–318).

 

Průvodní texty k nahrávkám

Antonín Dvořák. Slavonic & American String Quartets (CD, 2HP Production Arta, F10114, 2002; průvodní text).

Smetana Trio. Petr Iljič Čajkovskij: Klavírní trio a moll, op. 50; Antonín Dvořák: Klavírní trio č. 2 g moll op. 26, B 56 (CD, Supraphon, SU 3949-2, 2008; průvodní text).

Antonín Dvořák: Symphonies Nos. 7 & 8; Symphonic Variations; Vanda Overture; Prague Waltzes; Polka „For the Prague Students“ (CD, 2HP Production Arta, F10180, 2009; průvodní text).

Antonín Dvořák: String Quartets in G major op. 106 & in F major, op. 96 „American“ (CD, Supraphon, 4038-2, 2010; průvodní text).

Dvořák Complete Cello Works(CD, Supraphon, SU 4034-2, 2010; průvodní text).

Literatura

Kopecký, Jiří: Jan Kachlík: Hledání autenticity. Dvořákovy Moravské dvojzpěvy a historie jejich vydávání (Hudební věda 47, 2010, č. 2–3, s. 309–312).

 

http://www.antonindvorak.org

http://www.imus.cz

 

Jan Pirner

Datum poslední změny: 13.12.2011