Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Ševčíková, Veronika

Tisk

(Marešová)

Charakteristika: Hudební pedagožka a muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity:1.9.1973
Text
DíloLiteratura

Ševčíková, Veronika (roz. Marešová), hudební pedagožka a muzikoložka, narozena 1. 9. 1973, Prostějov.
 
V rodišti navštěvovala základní školu a pak zde maturitou v roce 1992 ukončila gymnázium Jiřího Wolkera. V letech 1992–97 studovala na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy český jazyk – hudební výchova. Kontinuálně vstoupila do interní formy doktorského studijního programu v oboru Hudební teorie a pedagogika na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Studium po přechodu do kombinované formy v roce 2000 a zahájení interního pracovního poměru jako odborná asistentka na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity uzavřela v roce 2002 státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertace, v níž zkoumala z hudebněpedagogického hlediska specifika romské minority (titul Ph. D.). O dva roky později, po úspěšném rigorózním řízení, získala titul PhDr. a v roce 2007 se habilitovala na UP v Olomouci v oboru Hudební teorie a pedagogika (habilitační práce Romská hudba a hudebnost Romů jako pozitivní kulturní stereotyp a dominantní kulturní konfigurace).
Dílo
Dílo literární

Knihy

Jan Weiss (Ostrava 1997);
Sociokulturní a hudebně výchovná specifika romské minority v kontextu doby (Ostrava 2003).
 
Studie a stati
F. M. Hradil a jeho symfonická skladba „Za Ostravicí“ (Leoš Janáček, jeho žáci, spolupracovníci a přátelé. Janáčkiana 1998, Ostrava 2000, s. 55–60);
Polní mše Bohuslava Martinů v nahrávkách  (Bohuslav Martinů český a světový. Janáčkiana 1999, Ostrava 2000, s. 131–137);
Praxe včleňování populární hudby do hudebního výchovně vzdělávacího procesu základní školy (Populární hudba a škola, Praha 2000, s. 122–131);
Romská hudba jako prostor edukace  (Musica viva in schola XVII, Brno, 2001, s. 162–169);
Multikulturní výchova ve vysokoškolské přípravě budoucích učitelů hudební výchovy (Hudobno-pedagogické interpretácie, Nitra 2001, s. 169–180);
Multikulturalismus: cesta pragmatismu i "donquijotství" (Múzy v škole 6, 2001, č. 4, s. 8–10);
Čeští hudební klasikové v současných učebnicích hudební výchovy (Čeští hudební klasikové na prahu 21. století, Ostrava 2002, s. 159–165);
Multikulturní výchova a Romové (Múzy v škole 7, 2002, č. 1, s. 15–17);
Výchova a vzdělávání dětí romské minority hudbou  (Múzy v škole 7, 2002, č. 2, s. 7–10);
Romská hudební kultura jako prostor edukace  (Múzy v škole 7, 2002, č. 3, s. 9–12);
Skladatelská soutěž Generace a její Matiné jako nedílná součást ostravského Mezinárodního festivalu Janáčkův máj (Hudební festival jako fenomén hudební kultury 20. století, Ostrava 2002, s. 82–116);
Aktuální podoby a postavení romské hudby v kontextu dnešní doby (Postavení hudby v rámci současných kulturních aktivit. Janáčkiana 2002, Ostrava 2002, s. 55–60);
Aktuální podoby soudobé romské hudební kultury – stylové syntézy  (Díváme se na hudbu IV, České Budějovice 2003, s. 46–53);
Problematika romipen – podstata aktuálních systémových a pedagogických řešení, příprava projektu MŠMT ČR Vzdělávání Romů na českých konzervatořích (Hudební pedagogika a výchova – minulost, přítomnost, budoucnost, Olomouc 2004, s. 86–91);
Česká hudba v koncepci současného českého gymnaziálního vzdělávání a v nových učebnicích hudební výchovy pro gymnázia (Česká hudba 2004. Janáčkiana 2004, Praha 2004, s. 218–230);
Alternativy výchovy a vzdělávání dětí romského etnika prostřednictvím hudby I–V (Talent 6, 2004, č. 9–12 a Talent 7, 2005, č. 1, s. 5–8);
Multikulturní prvky v komiksové řadě "Gipsy" z pohledu interdisciplinárního (Slovo a obraz v komunikaci s dětmi – Komunikace s dětmi v multikulturním světě, Ostrava 2005, s. 84–94, spolu s R. Čapkem);
Přípravné prázdninové kurzy – projekt v rámci programu Celoživotního vzdělávání  (Hudební výchova 13, 2005, č. 3, s. 42–44);
Hudební zájmy a preference romských dětí ve světle aktuálních výsledků dílčích terénních hudebněpedagogických šetření prostřednictvím vybraných empirických metod výzkumu  (Umění – Ars 5. Sborník prací Pedagogické fakulty OU, řada U-5. Ostrava 2005, s. 27–34);
Romové v českých zemích v letech 1945–1989 (Soudobé dějiny 12, 2005, č. 3–4, s. 849–850;
spolu s N. Pavelčíkovou);
Kulturní homogenizace skupin v reálné školní praxi a škola komunitního typu (Ars sonant 2005. Sborník příspěvků mezinárodní konference Hudobná výchova včera a dnes, Nitra 2005, s. 90–100);
Nedostatky ve všeobecném kulturním přehledu absolventů českých středních škol jako překážka vysokoškolské přípravy v disciplínách hudebně historických (Aktuální otázky současné hudebněvýchovné teorie a praxe, Ústí nad Labem 2006, s. 15–20);
Filmový muzikál jako žánr integrace – dílčí prostředek motivace vysokoškolských studentů k potřebě celoživotní kultivace v oblasti hudby a filmu Česká hudební pedagogika a vzdělávání dospělých na počátku 21. století. Janáčkiana 2006, Praha 2006, s. 44–49);
Aktuální potřeby romských dětí v oblasti hudby – evaluace vstupních podmínek školní hudební edukace prostřednictvím kombinovaných metod hudebněpedagogického výzkumu. (Pedagogická evaluace ´06. Ostrava 2006, s. 1–9);
Hudebněčinnostní profil českých středoškoláků, uchazečů o odborné hudebněpodagogické studium (Aktuální otázky současné hudebněvýchovné teorie a praxe II, Ústí nad Labem 2007, s. 87–93).
Literatura
Kdo je kdo v současné české muzikologii (Praha 2001).
 
Karel Steinmetz
Datum poslední změny: 5.10.2007