Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Rossi, Michaela

Tisk

(Žáčková)

Charakteristika: muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity:29.9.1968
Text
DíloLiteratura

Rossi, Michaela (roz. Žáčková), muzikoložka, narozena 29. 9. 1968, Praha.

 

Na Pražské konzervatoři vystudovala hru na klavír (1982–88), poté pokračovala studiem hudební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1988–96, diplomová práce s názvem Gregorio Turini. Příspěvek k životu a dílu rudolfinského hudebníka). V letech 1991 až 1996 pracovala v Českém muzeu hudby, nyní ve svobodném povolání. Badatelsky se zaměřuje zejména na hudební kulturu 16. – 18. století, především na vztahy mezi střední Evropou a Itálií.


Dílo

Dílo literární (výběr)

Mozart, Hurdálek, Arco aneb Hradec Králové a Salcburk (Hudební rozhledy 44, 1991, s. 327–330. Též německy: Mitteilungen der Internationalen Stiftung Mozarteum, 40. Jahrgang, Heft 1–4, Salzburg, Juli 1992, s. 71–74).

Hudba v klášteře (Spolu s Jiřím Mikulášem. In: 800 let kláštera Osek. Osek 1996, s. 245–258).

Gregorio Turini. Život a dílo rudolfínského hudebníka s několika rožmberskými střípky v závěru (In: Folia Historica Bohemica 19, 1998, s. 59–81).

Hudebníci dvora Rudolfa II. ve světle císařských účetních knih (1576–1612) (Praha 2009).

Literatura

Vojtěšková, Jana (ed.): Kdo je kdo v současné české muzikologii (Praha 2006).

 

Petr Macek

Datum poslední změny: 27.5.2014