Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Holá, Monika

Tisk

(Bártová)

Charakteristika: muzikoložka a hudební pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity:18.9.1969
Text
DíloLiteratura

Holá, Monika (roz. Bártová), muzikoložka a pedagožka, narozena 18. 9. 1969, Brno.

Dcera muzikoložky Jindřišky Bártové. V letech 1983–89 studovala Konzervatoř v Brně, obor hra na příčnou flétnu (maturita 1987, absolutorium 1989), následně pak hudební vědu na brněnské Masarykově univerzitě (1989–94, titul Mgr., diplomová práce Reflexe italských vlivů v operní tvorbě Karla Bendla). Souběžně vystudovala na Janáčkově akademii múzických umění v Brně také operní režii (1990–95, titul MgA.) a dále zde pokračovala v doktorském studiu v oboru Teorie hudební tvorby (1997–2000, titul Ph.D). Během studia absolvovala zahraniční pobyt na milánské univerzitě (1993).

V letech 1994–2002 pracovala jako dramaturg opery v Národním divadle v Brně, souběžně vykonávala i další zaměstnání, pracovala na sekretariátu Mezinárodního hudebního festivalu Brno jako manažerka pro public relations (1995–96) a jako redaktorka hudební revue Opus musicum (1999–2001). Od roku 2000 až do současnosti pracuje jako odborná asistentka na Katedře hudebních a humanitních věd Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, do 2010 také ve funkci proděkanky pro vědu, výzkum a dislokaci. Pedagogicky se zaměřuje na výuku předmětů z oblasti dějin hudby se zvláštním zřetelem k dějinám hudby vokální a opery, prostor je věnován rozboru a dramaturgii oper a operní režii v historickém vývoji.

Odborný zájem je směřován zejména k problematice operní tvorby, především 19. a 20. století. Byla řešitelkou grantového projektu věnovaného nápěvkům mluvy Leoše Janáčka (2006–09). Je členkou Dramaturgické rady Mezinárodního hudebního festivalu Janáček Brno (od 2010), předsedkyní správní rady Opus musicum o. p. s. (od 2009). Režírovala inscenaci středověké hry Robina Marion Adama de la Halle pro Galantní slavnosti Brno 1997, provedeno ve stejném roce též v holandském Utrechtu. Podílela se na inscenaci Janáčkovy opery Její pastorkyňa v Teatrto di San Carlo v Neapoli jako jazyková poradkyně a asistent režie (2000).


Dílo

Literární dílo (výběr)

Ota Zítek v dokumentech a vzpomínkách (Brno, v tisku).

Projekt Leoš Janáček: Nápěvky mluvy. Kritické vydání. Původní text pro booklet k multimediálnímu nosiči (Brno 2009).

Operní režisér v minulosti a současnosti (spolu s Jindřiškou Bártovou, učební text, Brno 2008).

Režijní přístupy k operám Leoše Janáčka v Brně (spolu s Jindřiškou Bártovou, Brno, Acta musicologica et theatrologica, 2004).

Jak vypadala původní premiéra Janáčkovy opery Věc Makropulos aneb Co sdělují rukopisné poznámky režiséra Otakara Zítka (Opus musicum, 2001, roč. 33, č. 2, s. 33–39).

Její pastorkyňa po italsku (Opus musicum, 2000, roč. 32, č. 5, s. 36–45).

Václav Nosek - umělec tělem i duší (Opus musicum, 2000, roč. 32, č. 1, s. 61–71).

Otakar Zítek - janáčkovský režisér (In: Leoš Janáček, jeho žáci, spolupracovníci a přátelé, Ostrava 2000, s. 49–54).

Po stopách působení Karla Bendla v cizině (Opus musicum, 1997, roč. 29, č. 1, s.7–15).

Léta 1878–1881 - téměř neznámá etapa v životě a díle Karla Bendla (In: Sborník Hudební divadlo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ostrava 1996, s. 41–49).

Karel Bendl (slovníkové heslo, Grove Dictionary of Music and Musicians, London 1995).

Koncerty Mezinárodního hudebního festivalu Brno v Besedním domě (In: Besední

dům. Architektura, společnost, kultura. Brno 1995, s. 185–191).

Otakar Zítek - janáčkovský režisér (Opus musicum, 1995, roč. 27, č. 6, s. 301–310).

Operní život meziválečného Brna (In: Brněnská věda a umění meziválečného období (1918-1939) v evropském kontextu. Sborník příspěvků z konference Masarykovy univerzity. Brno 1993, s.111–113).

Stoja - oběť nepokojů v Bosně a Hercegovině (Opus musicum, 1993, roč. 25, č. 2, s. 53–58).

Kolumbus: Škroupova opera, která neměla štěstí (Opus musicum, 1992, roč. 24, č. 1, s. 1–8).

Rozhlasová opera Bohuslava Martinů Veselohra na mostě a možné problémy jejího jevištního ztvárnění (In: Sborník ze 7. sympózia mladých muzikológov. Bratislava 1990, s. 46–49).

Odborné texty (úvodní či průvodní slova) k programovým brožurám koncertů a operních představení (cca 40 položek).

Literatura

I. Lexika

Vojtěšková, Jana (ed.): Kdo je kdo v současné české muzikologii (Praha 2006).

 

Petr Macek

Datum poslední změny: 11.5.2014