Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Adámková, Hana

Tisk

(Heidrová)

Charakteristika: Hudební pedagožka a publicistka

Datum narození/zahájení aktivity:12.7.1975
Text
DíloLiteratura

Adámková, Hana (roz. Heidrová), hudební pedagožka a publicistka, narozena 12. 7. 1975, Opava.
 
Po maturitě na Střední pedagogické škole v Krnově studovala v letech 1993–98 na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy český jazyk – hudební výchova. Poté pokračovala v interní formě doktorského studia oboru Hudební teorie a pedagogika na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity (titul Ph.D. získala po obhájení disertace Univerzitní profesor Josef Schreiber v roce 2001). To již pracovala jako odborná asistentka na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a začala se uplatňovat v médiích jako hudební publicistka a kritička, např. v časopisu Opus musicum či v pořadech Musica moderna, Akademie, Rondo na stanici Českého rozhlasu 3-Vltava. Více než čtyřmi desítkami hesel přispěla do Kulturněhistorické encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy (Ostrava 2005) i tohoto slovníku. V roce 2007 získala po úspěšném rigorózním řízení na ostravské Pedagogické fakultě titul PhDr. (rigorózní práce Hudebně ekologická problematika a její místo v současné hudební výchovy, Ostrava 2007) a v tomtéž roce přešla z Ostravské univerzity na Janáčkovu konzervatoř a gymnázium v Ostravě, kde učí hudebně teoretickým předmětům.


Dílo

Samostatně vydané publikace
Josef Schreiber (Ostrava 2003).
 
Studie a stati
Netradiční hudební výchova Miroslava Malury (sborník Miroslavu Malurovi In memoriam, Ostrava 2001, s. 33–34);
Josef Schreiber – sbormistr pěveckého spolku Záboj ve Slezské Ostravě (1931–1951) (Opus musicum 33, 2001, č. 5,  s. 14–21);
Das Spiel in der Entwicklung der musikalischen Fähigkeiten bei Kindern im Vorschulalter (sborník z konference Spiel in Erziehung und Bildung, Ostrava 2001, s. 154–159);
Pedagogické působení Josefa Schreibra (Sborník prací Pedagogické fakulty – Ars 4 /U-4/, Ostrava 2002, s. 12–19);
Postavení hudebních pořadů ve vysílání české veřejně právní televize (analýza hudebního vysílání v roce 2001) (sborník z muzikologické konference Janáčkiana 2002 „Postavení hudby v rámci současných kulturních aktivit“, Ostrava 2002, s. 70–78);
Potřebujeme hudebně ekologickou výchovu? (Múzy v škole, 8, 2003, č. 2, s. 20–22);
Hudební ekologie jako součást hudební výchovy? (sborník Hudební pedagogika a výchova – minulost, přítomnost, budoucnost, Olomouc 2003, s. 82–85);
Komponující pianista Vlastimil Lejsek (sborník z ostravské muzikologické konference Janáčkiana „Česká hudba 2004“, Praha 2005, s. 124–130);
Hudební hluk jako aktuální  hudebně ekologický problém (Sborník prací Pedagogické fakulty – Ars 5 /U-5/, Ostrava 2005, s. 67–71).

Literatura

Kdo je kdo v současné české muzikologii (Praha 2001).
 
Karel Steinmetz

Datum poslední změny: 11.4.2009