Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Stašek, Čestmír

Tisk


Datum narození/zahájení aktivity:21.8.1926
Datum úmrtí/ukončení aktivity:8.3.2020
Text
DíloDiskografieLiteratura

Stašek, Čestmír, sbormistr, pedagog, metodik, narozen 21. 8. 1926, Praha, zemřel 8. 3. 2020, tamtéž.

 

Narodil se do rodiny úředníka zemského národního výboru Karla Staška a účetní čokoládovny Maršner Marie Staškové rozené Fraňkové. Jeho rodiče byli nadšenými amatérskými hudebníky, matka Marie byla i jeho první učitelkou klavíru.

V letech 1937–41 studoval na nižším gymnáziu v Praze a následně vyšší průmyslovou školu elektrotechnickou, na níž maturoval v roce 1945. Ve sbormistrovství se soukromě vzdělával u Vojtěcha Bořivoje Aima, jemuž dělal asistenta a korepetitora v mužském pěveckém sboru Typografia, ve skladbě byl žákem Otakara Jeremiáše, ve hře na klavír Vladimíra Polívky, hru na varhany studoval u Jana Bedřicha Krajse a trubku u Jaroslava Koláře. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy studoval v letech 1946–50 obory hudební výchova a hudební nástroje u Petra Ebena, Bohumila Kulínského, Zdeňka Košlera a dalších, v roce 1951 vykonal státní zkoušku ze hry na klavír. V roce 1970 obhájil diplomovou práci Sbormistrovská metoda Vojtěcha Bořivoje Aima na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Po studiích získal pracovní uplatnění v Mostě, kde se záhy věnoval kultivaci a organizaci zdejšího hudebního života jako klavírista i sbormistr. V letech 1945–48 založil a řídil Mostecký dětský sbor zformovaný ze žáků gymnázia, významně se rovněž podílel na organizaci tamějšího hudebního života.

V roce 1949 založil Pražský dětský sbor, který vedl nepřetržitě přes šest desítek let, čímž se stal i rekordmanem mezi sbormistry. Ve sboru se staral nejen o hudební nácvik a umělecké vedení, ale organizoval také soustředění, vydával vlastní bulletin, rozmnožoval notové materiály, upravoval písně, často sbor také doprovázel. Vlastním vzorem formoval mnoho generací zpěváků, z nichž se mnozí později uplatnili v profesionální hudební sféře (Pavla Aunická, Vladimír DoležalKateřina Javůrková, Jitka Nešverová, Adam Plachetka, Martin Šrejma, Pavla Zobalová ad.). V roce 2004 Stašek bilancoval činnost Pražského dětského sboru a podle svých  záznamů zjistil, že sborem prošlo za dobu jeho existence přes 4600 dětí. Ve stejném roce působilo v celkem osmi odděleních kolem 350 zpěváků ve věku 4 a půl až 72 let, ke sboru totiž patřil i padesátičlenný sbor dospělých, rodičů a přátel Pražského dětského sboru. Pražský dětský sbor nastudoval přes 3000 skladeb od více než 250 českých a 180 zahraničních skladatelů, na konci své činnosti měl hlavní sbor za sebou více než 1700 koncertů, vystoupení, natáčení v rozhlase i na gramodesky, vydal 9 snímků na kazetách a CD, natáčel pro film a televizi, absolvoval přes 40 zahraničních zájezdů do 15 zemí Evropy, Ameriky, Afriky a Asie a získal 1. ceny na soutěžích v Ostravě (1957), Havířově (1967), Celji (1969), Neerpeltu (1972, 1998), Olomouci (1977), Nantes (1987), Székesféherváru (1990), Leccu (1992), Lindenholzhausenu (1993), Des Moines (USA, 1993) či Roodeportu (Jihoafrická republika, 1995) aj. Mezi největší úspěchy Pražského dětského sboru patřily zájezdy do Spojených států amerických (1993), Jihoafrické republiky (1995) a do Libanonu (1996).  

Kromě Pražského dětského sboru Stašek souběžně spolupracoval s mnoha dalšími dětskými sbory škol mateřských, základních i sborů na lidových školách umění, v 50. letech krátce vedl i dětský sbor Pražského hlaholu (1956–57) ad. Učitelské povolání na různých typech škol spojoval s činností metodika, v 50. a 60. letech působil střídavě v Ústředním domě pionýrů a mládeže, Osvětové besedě a v Obvodním kulturním domě v Praze 6.

Po odchodu Bohumila Kulínského z Československého rozhlasu převzal a znovu vybudoval Dětský pěvecký sbor Československého rozhlasu, v němž působil v letech 1973–90 a s nímž absolvoval četné koncerty a natáčení. Vedle dětských sborů vedl smíšený sbor Mládeže Mikrochor, Smíšený sbor rodičů a přátel Pražského dětského sboru, Pražský dámský a Pražský dívčí sbor.

Dětskému sborovému zpěvu zasvětil celý svůj život i jako pedagog, metodik, lektor a autor řady publikací, které ovlivnily řady začínajících sbormistrů (Učíme se zpívat ve sboru, Pěvecký soubor na základní devítileté škole, ABC začínajícího sbormistra, opakovaně vydávané publikace Hudebně pěvecký kurs pro dětské pěvecké sbory a jejich přípravná oddělení). Stašek je autorem několika set odborných článků a recenzí, které publikoval od roku 1954 až téměř do své smrti, autorského bulletinu DěS (Dětský sbor, bulletin komise Dětského sborového zpěvu České hudební společnosti, 1970–80), sestavil přes dvacet notových sborníků s metodickými návody a připravil hojně používanou Antologii české vokální tvorby pro děti. Na rozvoji dětského sborového zpěvu se podílel také sestavením osnov pro sbormistrovské kurzy tehdejších lidových konzervatoří a osnov sborového zpěvu pro lidové školy umění (1980), řadu let působil jako metodik sborového zpěvu. Své zkušenosti předával na školách všech stupňů, působil na základní devítileté škole, lidové škole umění, gymnáziu, konzervatoři, uplatnil se rovněž jako lektor metodiky sborového zpěvu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde vychoval a pro sborový zpěv nadchl generace studentů. Své znalosti předával také na celé řadě kurzů, přednáškách a seminářích, jako zkušený porotce domácích i zahraničních soutěží. Stašek působil jako předseda komise dětského sborového zpěvu České hudební společnosti, byl členem kulturní komise České ústřední rady pionýrské organizace, členem řídících výborů mezinárodních i domácích sborových festivalů i odborných rad. Upravil desítky lidových písní, připravil několik pásem i hudeb k činohrám, se svými tělesy provedl řadu premiér soudobých českých skladatelů, zasloužil se zároveň i o propagaci soudobé české tvorby v zahraničí.

Staškovo sbormistrovské a pedagogické působení ve všech tělesech dosahuje úctyhodných rozměrů. Za roky jeho umělecké práce prošlo jeho sbory přes 7000 dětí a dospělých, absolvoval přes 2000 vystoupení a koncertů a nastudoval více než 3000 skladeb různých žánrů, v rozhlasových a televizních archivech najdeme přes 600 jeho nahrávek. Na těchto úspěších má velkou zásluhu také Staškova manželka, muzikoložka a pedagožka Alena Stašková, na jeho sbormistrovský odkaz navazuje jeho dcera Marcela Miková, sbormistryně dětského sboru Fere Angeli a Pěveckého sboru Gymnázia Strakonice.         

Za svoji práci byl opakovaně oceněn, Cenou Františka Lýska (1990), Stříbrnou medailí hlavního města Prahy (1999), Cenou Bedřicha Smetany (2001), Cenou Ministerstva kultury (2005) či cenou Senior Prix (2015).   


Dílo

Monografie, učební texty, kapitoly v knihách

Učíme se zpívat ve sboru (Praha, Panton 1960).

Učíme se hrát na pionýrskou fanfárku a bubínek (Praha, Mladá fronta 11965).

Pěvecký soubor na ZDŠ (Praha, Supraphon 11967).

Hrajeme na pionýrskou fanfárku (Praha, Mladá fronta 11974; Knihovnička vedoucího, sv. 51).

Receptář začínajícím sbormistrům (Praha, Pedagogický ústav 1976; edice Na pomoc pedagogické praxi, sv. 121).

Zpěv kánonů. Metodický list k seminářům ([Praha], vlastní náklad svépomocí 1979).

Hudebně pěvecký kurs: 1. – 15. lekce pro dětské pěvecké sbory a jejich přípravná oddělení (Ostrava, Krajské kulturní středisko 1979).

Hudebně pěvecký kurs: 16. – 30. lekce pro dětské pěvecké sbory a jejich přípravná oddělení (Ostrava, Krajské kulturní středisko 1981).

ABC začínajícího sbormistra. Receptář ve čtyřiceti bodech (Praha, Supraphon 11981).

Přehled oceněných skladeb v prvních 20 ročnících Jirkovské soutěže dětské sborové tvorby (in: 20 let Jirkovské soutěže dětské sborové tvorby, Jirkov, Klub pracujících v Jirkově 1982, s. 8–31).

Hudebně pěvecký kurs pro dětské pěvecké sbory a jejich přípravná oddělení (3 svazky; Praha, Panton 11990).

Hudebně pěvecký kurs pro dětské pěvecké sbory a jejich přípravná oddělení (2 svazky; Praha, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 2000, dotisk 2006).

 

Hudební edice (editor, redaktor, autor předmluvy)

Je nás jako holubic. Nové písně pro pionýry (k 40. výročí založení Komunistického svazu mládeže) (Praha, Panton 11961; autor poznámek k nácviku písní).

Svátky dětského sborového zpěvu. Povinné písně pro soutěž dětských pěveckých sborů v sezoně 1970–71 (Praha, Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti 1970; Edice sborové tvorby, sv. 3).

Věčně živé. Sborník nejúspěšnějších písní (Olomouc, 1975).

Slunce jde s námi. Písničky pro pionýry na výlety a tábory (Praha, Mladá fronta 11977).

Život jako písnička (České Budějovice, 1978).

100 let sborové tvorby pro děti. Výběr skladeb českých autorů 19. – 20. století I. Tří- čtyřhlasé sbory bez průvodu (Olomouc a Praha, Park kultury a oddechu a Česká hudební společnost, 1980).

Bude ze mne, bude. Cyklus dětských písniček o povoláních (Sokolov, Okresní kulturní středisko 1980).

Písničky pro školní sbory 2 (Praha, Okresní kulturní dům Prahy 8, Český hudební fond 1981).

100 let sborové tvorby pro děti. Výběr skladeb českých autorů 19. – 20. století III. Jednohlasé skladby s průvodem klavíru (Olomouc, Park kultury a oddechu 1982).

Zpíváme lidové písně (Mělník, Okresní kulturní středisko 1983).

Antologie české vokální tvorby pro děti (Praha, Ústav pro kulturně výchovnou činnost 1984).

Znělky, signály a fanfáry pro 1–3 fanfárové trubky nebo jiné žesťové nástroje (ad libitum) (Praha, Panton 11985).

Lidová píseň dříve a dnes. Sbírka 10 písní (Praha, Československý rozhlas 1987).

Písně přátelství a míru. 12 sovětských písní pro dětské pěvecké sbory (Praha, Pražské kulturní středisko 1989).

 

Paměti

Paměti (Praha, Nové město 2010).

 

Články, metodické poznámky

Z vokálních festivalů v Pardubicích a Jihlavě (Estetická výchova, 1976–77, č. 8, s. 206–207).

ABC začínajícího sbormistra. Jak rozvíjet intonační dovednosti dětí? (Cantus 13, 2002, č. 2, s. 10–14).

ABC začínajícího sbormistra. Je nutné pečovat o rytmickou výchovu dětí ve sboru? (Cantus 13, 2002, č. 3, s. 13–14).

ABC začínajícího sbormistra. Jak opakovat a upevňovat již nacvičené písně? (Cantus 14, 2003, č. 1, s. 14).

ABC začínajícího sbormistra. Kde hledat nové písně? (Cantus 14, 2003, č. 2, s. 13–14).

ABC začínajícího sbormistra. Na co dbát při výběru nových písní? Jak vytvářet repertoár sboru? (Cantus 14, 2003, č. 3, s. 15–16).

ABC začínajícího sbormistra (Cantus 14, 2003, č. 4, s. 10–11).

ABC začínajícího sbormistra (Cantus 15, 2004, č. 1, s. 13–14).

ABC začínajícího sbormistra (Cantus 15, 2004, č. 2, s. 12–14).

ABC začínajícího sbormistra (Cantus 15, 2004, č. 3, s. 13–16).

ABC začínajícího sbormistra (Cantus 15, 2004, č. 4, s. 10–12).

ABC začínajícího sbormistra (Cantus 16, 2005, č. 1, s. 13–15).

ABC začínajícího sbormistra (Cantus 16, 2005, č. 2, s. 16–20).

Čestmír Stašek: Něco z mých zkušeností (Cantus [19], podzim 2008, č. 3, s. 14–15).

Zlořečená blondýna, aneb, Dvoj- a vícesbory (Cantus 25, zima 2014, č. 4, s. 47).

Diskografie

(výběr):

 

Nové pionýrské písně (SP, Supraphon, DM 10155, 1964).

Nové české a slovenské pionýrské písně (SP, Supraphon, DM 10189, 1965).

Jiří Válek: Ezop (LP, Panton 03 300, 1973).

Věra Špinarová: Až za modrou horou. Už bys měl spát (SP, Supraphon, 0 43 1742, 1974).

Pionýři jdou (LP, Panton, 22 0307, 1974).

Znělky, signály, fanfáry. Vydáno k 25. výročí vzniku Pionýrské organizace (LP, Panton, 33 0335, 1974; Stašek autorem hudby).

Josef Páleníček: Poéma o člověku (LP, Supraphon, 1112-2680, 1980).

Zadáno pro film. Melodie z filmů a televizních seriálů (LP, Panton, 8113 0417, 1984).

Zlatý klíček od pusy (SP, Panton, 81 0366-7 211, 1988; součástí stejnojmenné knihy).

Na Vánoce dlouhý noce. Nedočkavý koledník. Koleda, koleda, Štěpáne. Ukolébavka (SP, Supraphon, 11 0351-7 311, 1989).

Ave Maria (MC, Karmelitánské nakladatelství, 1992).

Vánoce (CD, BMG Ariola, 74321 18148-2, 1993).

Antonín Dvořák: Svatá Ludmila. Duchovní opera o 3 odděleních pro sóla, sbor a orchestr (CD, Praga, 250059, 1994).

Oskar Nedbal: Polská krev. Opereta o 3 dějstvích (CD, Supraphon, SU 3025-2 611, 1995).

Argema 5. Tohle je ráj (CD, Monitor Records, 660391-2331, 1995).

Flos Carmeli (CD, KN CD 001, Karmelitánské nakladatelství, 1996).

Vánoční koledy (CD, KN CD 005, Karmelitánské nakladatelství, 1997).

Petr Eben dětem (CD, Český rozhlas, CR 0066-2231, 1998).

Vánoční koledy (CD, DJ World Plus, DJWP 022-2, 1998).

Sylvie Bodorová: Juda Maccabeus (CD, Arco Diva, Radioservis, UP 0065-2 231, 2003).

Petr Eben: Elce pelce kotrmelce (CD, Supraphon, SU 5478-2 811, 2003).

Zpívání s veverkou. 3, Country (CD, Master Music, MM 0620-2, 2007).

Bohuslav Martinů: Řecké pašije (LP, Supraphon, 1116 3661-2, 1983; CD, Supraphon, SU 3984, 2010).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

Stárek, Zdeněk: Slovník českých sbormistrů (Praha 1982).

Kdo je kdo. Osobnosti české současnosti (Praha 2002, 52005).

Kolář, Jiří a kolektiv: Slovník českých sborových dirigentů (Praha 2003).

České sbory. Katalog pěveckých sborů a vokálních ansámblů. ([Praha], Unie českých pěveckých sborů 2008).

 

II. Ostatní

Vonderka, František: Paul McCartney zazní sv. Vítem (Signál 29, 1993, č. 18, s. 10–11).

Nešlehová, Kateřina – Stašek, Čestmír: Přežije Pražský dětský sbor rok 2000? (Denní Telegraf 4, 19. 7. 1995, č. 166, s. 10).

Hrubešová, Květa: Život psaný notami (Učitelské noviny 99, 1996, č. 33, s. 11).

Mesanyová, Alexandra – Stašek, Čestmír: Čestmír Stašek myslí při oslavě jubilea především na kulturu a děti (Zemské noviny 6, 21. 8. 1996, č. 195, s. 12).

Hažmuková, Pavla: Kinderchöre in Tschechien (Passau 1998, Universität Passau; magisterská diplomová práce).

Beránek, Vratislav: Děti před rozhlasovým mikrofonem. K životnímu jubileu sbormistra Čestmíra Staška (Hudební výchova 14, 2006, č. 4, s. 70).

Ježková, Olga: Slavnostní koncert 80 Stašků (Cantus 17, 2006, č. 3, s. 51–52).

Macková, Jaroslava – Stašek, Čestmír: Rozhovor s Čestmírem Staškem (Cantus 21, jaro 2010, č. 1, s. 3–5).

Hofrajtrová, Helena: Výuka intonace v dětských pěveckých sborech (Praha 2011, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy; bakalářská práce).

Beneš, František: Sbormistr Čestmír Stašek slaví osmdesátiny (Haló noviny 16, 21. 8. 2016, č. 194, s. 14).

Stašek, Martin: Životní jubileum Čestmíra Staška (Cantus 27, podzim 2016, č. 3, s. 4).

Malý, Jan: Čestmír Stašek vzpomíná (Cantus 27, podzim 2016, č. 3, s. 5–6).

Malý, Jan: Čestmír Stašek vzpomíná 2. Druhý díl série vzpomínek slavného sbormistra (Cantus 27, zima 2016, č. 4, s. 5–8).

Malý, Jan: Čestmír Stašek vzpomíná 3. Další díl seriálu z pamětí slavného sbormistra (Cantus 28, jaro 2017, č. 1, s. 45–47).

Malý, Jan: Čestmír Stašek vzpomíná 4. Závěr seriálu z pamětí slavného sbormistra (Cantus 28, léto 2017, č. 2, s. 15–17).

Michálek, Roman: Odešla legenda českého sborového zpěvu (Cantus 31, jaro 2020, č. 1, s. 19).

Veber, Petr: Čestmír Stašek (21. 8. 1926 – 8. 3. 2020) (KlasikaPlus.cz, on-line <https://klasikaplus.cz/souvislosti/item/3096-cestmir-stasek-21-8-1926-8-3-2020> [citováno 12. 3. 2020]).

Datum poslední změny: 30.10.2020