Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kusnjer, Ivan

Tisk


Charakteristika: Pěvec-barytonista

Datum narození/zahájení aktivity:10.11.1951
Text

Kusnjer, Ivan, pěvec-barytonista, narozen 10. 11. 1951, Rokycany.
 
Vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou v Plzni. Zpěvu se učil nejprve v Lidové škole umění Bedřicha Smetany v Plzni. Na AMU v Praze byl žákem Teodora Šubaře (1970–75, MgA). Absolvoval rovněž studijní pobyt v Sieně (Academia Chigiana), v Miláně (La Scala) a v Římě (Santa Cecilia) v Itálii. Od roku 1977 působil postupně na operních scénách ve Státním divadle v Ostravě (1976–80), ve Státním divadle v Brně (1980–81) a v Národním divadle v Praze (od 1982). Vytvořil mimo jiné významné role v operách Giacoma Pucciniho Bohéma (Marcel), Bedřicha Smetany Hubička (Tomeš), Prodaná nevěsta (Krušina), Zdeňka Fibicha Šárka,Wolfganga Amadea Mozarta Figarova svatba (hrabě Almaviva), Giuseppe Verdiho Aida, Rigoletto, Trubadúr, Traviata, Falstaff,Antonína Dvořáka Jakobín (Bohuš), Camilla Saint-Saënse Samson a Dalila (Velekněz), Richarda Strausse Růžový kavalír (Faninal), Leoše Janáčka Její pastorkyňa (Stárek), Příhody lišky Bystroušky (Revírník, Harašta), Bohuslava Martinů Hry o Marii,Ruggiera Leoncavalla Komedianti (Tonio, Silvio). Provedl sólové party v četných kantátách a oratoriích českých i světových autorů (mimo jiné Polní mše, Otvírání studánek, Legenda z dýmu bramborové natě a Mikeš z hor Bohuslava Martinů, Mše Ecce Homo Jana Hanuše, Písně Josefa Bohuslava Foerstra, Svatební košile a Vanda Antonína Dvořáka atd. 
Kusnjerovy výkony byly oceněny v několika pěveckých soutěžích doma i za hranicemi, mimo jiné v soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech (1972 a 1973), v operní soutěži v Sofii (1974), v České interpretační soutěži v Brně (1978), v pěvecké soutěži Roberta Schumanna, v pěvecké soutěži v Ženevě (1978) a v operní soutěži Premio Viotti v italském Vercelli (1979); dále získal Cenu Českého literárního fondu a Zlatý štít Pantonu. Třikrát převzal Cenu Thálie: za výkon v roli Tonia v Leoncavallově opeře Komedianti (1994), za roli v opeře Petera Maxwella Daviese Osm písní pro šíleného krále (Šílenství a vášeň – 1997) a za roli Voka Vítkovice v opeře Bedřicha Smetany Čertova stěna (2001). V roce 2000 mu město Jihlava udělilo Cenu Gustava Mahlera.
S bohatým repertoárem (mimo jiné Hrabě Luna ve Verdiho opeře Trubadúr,Markýz Posa v opeře Giuseppe Verdiho Don Carlos,Simone Bocanegra ve stejnojmenné opeře téhož autora, Scarpia v opeře Giacoma Pucciniho Tosca a další) hostoval na mnohých operních scénách (ve Spojených státech, v Itálii, Hongkongu, v Polsku, Švýcarsku, Německu, Kanadě, na Islandu, v Anglii, Francii, Španělsku, Japonsku, v Izraeli, v Brazílii, Portugalsku atd.). Vystoupil v milánské La Scale, v newyorské Carnegie Hall, v Opera Comique a v Théatre du Chatelet v Paříži, ve vídeňské a berlínské Státní opeře, v Islandské opeře v Reykjavíku a jinde. Od roku 1988 je pedagogem pražské AMU.
Na gramofonové desky a kompaktní disky firem Supraphon, Panton, Oerfeo, Decca, Chandos, Marco Polo, Naxos a Deutsche Grammophon nahrál mimo jiné árii Juana z prvního dějství opery Wolfganga Amadea Mozarta Don Giovanni,árii Figara z opery Gioacchina Rossiniho Lazebník sevillský, árii Tausendmarka z opery Bedřicha Smetany Braniboři v Čechách,árii Rodriga z opery Giuseppe Verdiho Don Carlos,dále roli Přemysla v opeře Leoše Janáčka Šárka,role Rodericha a Lumíra v opeře Vanda, roliŠujského v opeře Dimitrij a roli Vodníka v opeře Rusalka Antonína Dvořáka,roli českého krále Vladislava v opeře Bedřicha Smetany Dalibor, dále písně Josefa Bohuslava Foerstra, Petra Ebena, Antonína Dvořáka (Biblické písně),Gustava Mahlera (Písně potulného tovaryše),Leoše Janáčka (Moravská lidová poezie v písních), Maxe Broda (Tod und Paradies), vokální party kantátových a oratorních skladeb Antonína Dvořáka (Te Deum), Ervina Schulhoffa (Symphonia Germanica),Carla Orffa (Carmina burana),Bohuslava Martinů (Polní mše, Gilgameš),Josefa Suka (Epilog),Alexandra Zemlinského (Lyrická symfonie) a další.
Od počátku osmdesátých let 20. století patří Ivan Kusnjer k předním reprezentantům českého interpretačního umění v oboru komorního a operního zpěvu. Typickými znaky jeho výkonů jsou dokonalá, neselhávající hlasová technika, sametová barva jeho barytonu, vytříbený cit pro dramatické situace i zralé herecké jevištní umění se smyslem pro osobitou charakteristiku hraných postav. K nejcennějším Kusnjerovým kreacím patří jeho podání písňového repertoáru, zejména díla Antonína Dvořáka a Gustava Mahlera.
Společně s manželkou založil Ivan Kusnjer v roce 1998 fond Fatum. Posláním fondu je pomáhat dětem a rodinám umělců, kteří již zemřeli nebo nemohou vykonávat své povolání.

Petar Zapletal


Diskografie

Úsměvy Jaroslava Ježka(LP, Panton, 11 0607, 1976);

Vilém Blodek: V studni; Zítek (LP, Supraphon, 1116 3651-52, 1984);

Ivan Kusnjer. Barytonové árie z českých oper(LP, Panton, 8116 0364, 1984);

Bohuslav Martinů: Hry o Marii(LP, Supraphon, 1116 3401-03, 1984; CD, Supraphon, 11 1802-2 632, b. r. [1993]);

Týden nové tvorby 1984.Pavel Jeřábek: Chvíle; Juraj Filas: La canzone dell’ amore(LP, Panton, 8112 0445, 1984);

Týden nové tvorby 1985.Jindřich Feld: Symfonie č. 2; Juraj Filas: La canzone dell’ amore(LP, Panton, 8110 0535, 1985);

Bohuslav Martinů: Česká rapsódie(LP, Supraphon, 1112 3884, 1986; MC, Supraphon, 1912 3884, 1986);

Otomar Kvěch: V krajině vzpomínání; Jiří Gemrot: Fünf lyrische Lieder; Miroslav Kubička: Okamžiky I; Okamžiky II; Pavel Kopecký: Sen(LP, Panton, 81 0680-1 211, 1988);

Bohuslav Martinů: The Epic of Gilgamesh (Oratorio) (CD, Marco Polo, 8.223316, 1989; CD, Naxos, 8.555138, b. r. [2002]);

Alexander von Zemlinsky: Lyrische Symphonie, op. 18 (LP, Supraphon, 11 0395-1 031, 1990; CD, Supraphon, 11 0395-2 031, 1990);

Josef Suk: Epilog, op. 37(LP, Supraphon, 11 0116-1 231, 1988, MC, Supraphon, 11 0116-4 231, 1988; CD, Supraphon, 11 0116-2 231, 1989);

Carl Orff: Carmina Burana(MC, Naxos, 4.550196, 1989; CD, Naxos, 8.550196, 1989; CD, Naxos, 8.571053, rok vydání nezjištěn);

Ondřej Soukup: Checkmate(MC, Bonton, 90C45-7, 1990; CD, Bonton, 71 0005-2 611, 1990);

Antonín Dvořák: Dimitrij, op. 64 (B 127)(LP, Supraphon, 11 0927-1 634, 1991; CD, Supraphon, 11 1259-2 633, 1991; CD, Supraphon, SU 3793-2 633, 2004);

Bohuslav Martinů: Otvírání studánek; Legenda z dýmu bramborové nati; Mikeš z hor (CD, Supraphon, 11 0767-2 231, 1991; CD, Supraphon, SU 3992-2 211, 2009);

Antonín Dvořák: Biblické písně, op. 99; Mše D dur, op. 86 (CD, Pražský komorní orchestr, PKO-0003221, 1992);

Antonín Dvořák: Svatební košile, op. 69 (CD, Orfeo, C 259 921 A, 1992);

Bohuslav Martinů: Memorial to Lidice; Field Mass; Symphony No. 4(CD, Chandos, Chan 9138, 1993);

Josef Suk: Ripening, op. 34; Asrael, op. 27; Epilogue, op. 37 (CD, Supraphon, 11 1962-63-2 932, b. r. [1994]);

Leoš Janáček: Folk Ballads(CD, Supraphon Records, 11 2225-2 231, 1994);

Leoš Janáček: Moravská lidová poezie v písních (1892–1901); Ukvalská lidová poesie v písních (1898); Slezské písně (ze sbírky Heleny Salichové) (1918)(CD, Supraphon Records, 11 2214-15-2 232, 1994);

Wolfgang Amadeus Mozart. Opera Arias. Dagmar Pecková. Che bella(CD, Supraphon, 11 2217-2 631, 1994);

Jan Dismas Zelenka: Hipocondrie (ZWV 187); Alcune Arie IV, VI, V, III, VIII (ZWV 176) (CD, Popron Classics, 57 016-2, 1994);

Amadeus – s láskou... Nejslavnější melodie ze skladeb Wolfganga Amadea Mozarta(MC, Supraphon Records, SU 3012-4 911, 1995; CD, Supraphon Records, SU 3012-2 911, 1995);

Max Brod: Chamber Works. Tod und Paradies(CD, Supraphon Records, 11 2188-2 931, 1995);

Leoš Janáček: Osud(CD, Orfeo, C 384 951 A, 1995);

Czech Philharmonic Orchestra. Opening Concert. Jubilee Season 1995/96. Gustav Mahler: Lieder eines fahrenden Gesellen Nr. 1–4; Bohuslav Martinů: Fantaises symphoniques (Symphony No. 6) (CD, Supraphon Records, SU 3026-2 931, 1995);

Josef Mysliveček: Abrahám a Izák(CD, Supraphon, SU 3209-2 232, 1995);

Carl Orff: Carmina Burana(CD, Mezinárodní hudební festival Pražský podzim, PP 006-2 232, 1995);

Ervín Schulhoff: Chamber Works. Vol. 5. Concertino for Flute (Picollo), Viola and Double Bass; Divertissement for Oboe, Clarinet and Basoon; Bassnachtigal; Symphonia Germanica; Sonata Erotica(CD, Supraphon Records, 11 2170-2 131, 1995);

Bedřich Smetana: Dalibor(CD, Supraphon Records, SU 0077-78-2 632, 1995);

Dagmar Pecková – Ivan Kusnjer. Live in Prague(CD, Supraphon Records, SU 3180-2 631, 1996; CD, Supraphon, SU 3523-2 631, 2000) – druhé vydání s podtitulem Opera Arias;

Antonín Dvořák: Svatební košile op. 69(CD, Supraphon, SU 3091-2 231, 1996);

Carl Orff: Carmina Burana(CD, Supraphon Records, SU 3160-2 231, 1996; CD, Supraphon, SU 3576-2 231, 2001);

Stříbrné Vánoce(CD, Supraphon, SU 3262-2 931, 1996);

Tři české mše.Antonín Liehmann: Mše d-moll;Antonín Dvořák: Hymnus ad Laudes in Festo Ss. Trinitatis; Ave Maris Stella, op. 19b; Ave Maria, op. 19b; O Sanctissima, op. 19a; Antonín Dvořák: Mše D-Dur, op. 86; Josef Suk: Mše B-Dur (Křečovická)(CD, Český rozhlas, CR 0027-2 232, 1996);

Alexander von Zemlinsky: String Quartet No. 3, op. 19; Lyrische Symphonie, op. 18(CD, Harmonia mundi (Praga Digitalis), PR 250 092, 1996);

Znovuotevření Obecního domu(CD, Prague Symphony Orchestra, BVA International, PSO 0297, 1997);

Antonín Dvořák: Biblické písně; Cikánské melodie, op. 55; Tři novořecké písně (CD, Supraphon, SU 3247-2 231, 1998);

Antonín Dvořák: Rusalka, op. 114 (B. 203) (CD, Decca, 460 568-2, 1998);

Josef Suk: Epilogue, Op. 37; Fairy Tale, Op. 16 (CD, Virgin Classics, 1998);

Cinema Classics. Klassische Musik aus Filmen(CD, Naxos, 8.571090, rok vydání nezjištěn);

Antonín Dvořák: Wanda, op. 25 (CD, Orfeo, C 149 003 F, 2000);

Petr Eben: Songs. Šestero piesní milostných; Písně nejtajnější; Písně nelaskavé; Sechs Lieder nach Gedichten von Reiner Maria Rilke; Písně z Těšínska(CD, Supraphon, SU 3011-2 232, 2000);

Best of Dvořák. Chamber Selections(MC, Supraphon, SU 3572-4 131, 2001; CD, Supraphon, SU 3572-2 131, 2001);

Josef Bohuslav Foerster: Songs. Six Songs, op. 161; Fairy-tale of a Long Craving, op. 101; Three Songs, op. 181(CD, Supraphon, SU 3550-2 231, 2001);

Leoš Janáček: The Cunning Little Vixen(DVD, Arthaus Musik, 100240, 2001);

Leoš Janáček: Šárka (CD, Supraphon, SU 3485-2 631, 2001);

Dagmar Pecková. Arias. Carmen(CD, Supraphon, SU 3654-2 231, 2002);

Sylvie Bodorová: Juda Maccabeus(CD, Arco Diva, Radioservis, UP 0065-2 231, 2003);

František Škroup: Der Meergeuse(CD, Národní divadlo, b. r. [2003]);

Antonín Dvořák – Deo gratias. A documentary about the famous Czech composer and the best of Antonín Dvořák(DVD, Supraphon, SU 7007-9 031, 2004);

Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor(CD, Státní opera Praha, SO 0025-2611, b. r. [2004]);

Leoš Janáček: Její pastorkyňa(CD, Národní divadlo, b. r. [2006]);

Milan Slavický: Orchestral Works(CD, Šimon Matoušek – Studio Matouš, MK 0056-2031, 2006);

Josef Suk: Asrael, Op. 27; A Summer’s Tale, Op. 29; Praga, Op. 26; The Rippening, Op. 34; Fairy Tale, Op. 16; Epilogue, Op. 37(CD, Supraphon, SU 3864-2, 2006);

Giuseppe Verdi: Aida (CD, Národní divadlo, b. r. [2006]);

The Antonín Dvořák Cycle. Volume 2. Biblical Songs, Op. 99; Violin Concerto in A minor, Op. 53; Te Deum, Op. 103 (DVD, Arthaus Musik, 102137, 2008);

Bohuslav Martinů: Nipponari; Kouzelné noci; Česká rapsódie (CD, Supraphon, SU 3956-2, 2008);

Josef Bohuslav Foerster: Scény z oper. Debora, Jessika, Nepřemožení, Srdce, Svatý Václav, Bloud, Eva(CD, Radioservis, CR 0461-2, 2009);

Vánoční album hvězd. Čas svátečních melodií(CD, Supraphon, SU 4036-2 231, 2010).

Jan Pirner

Literatura

I. Lexika
Čeští koncertní umělci – pěvci (Praha 1984).
Kdo je kdo v České republice na přelomu 290. století (Praha 1998).
101 umělců v České republice (Praha 2001).
Kdo je kdo, osobnosti české současnosti (Praha 2002).
Kdo je kdo, osobnosti české současnosti (Praha 2005).
 
II. Ostatní
Ps: Antonín Švorc, Ivan Kusnjer ad. Profilové desky Pantonu (Hudební rozhledy 38, 1985, č. 5, s. 236–237).
Zapletal, Petar: Vánoční kantáta (Hudební rozhledy 46, 1993, č. 2, s. 61–62).
Králík, Jan: Košlerův Jakobín (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 2, s. 21).
Zapletal, Petar: Rybova Česká mše s cizím dirigentem (Hudební rozhledy 48, 1995, č. 2, s. 8).
Pokorný, Petr: Kusnjerův skvělý Rigoletto (Hudební rozhledy 49, 1996, č. 2, s. 21–22).
Benetková, Vlasta (Reittererová): Šílenství a vášeň (Hudební rozhledy 50, 1997, č. 5, s. 20–21).
Žáček, Ivan: Oratorium Sylvie Bodorové (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 7, s. 10–11).
Zapletal, Petar: Závěr sezóny rozhlasových symfoniků (Hudební rozhledy 56, 2003, č. 8. s. 17).
Someš, Jaroslav: Poslední páska Ivana Kusnjera (Hudební rozhledy 56, 2003, č. 11/12, s. 41–42).
Someš, Jaroslav: Adventní Carmina. (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 1, s. 9–10).
Kobrle, Boris: Zdeněk Mácal a erupce pozitivní energie (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 4, s. 5–6).
Zapletal, Petar: SOČR s Ivanem Kusnjerem (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 5, s. 10).
Zapletal, Petar: ČSNO a Natalia Melnik (Hudební rozhledy 57. 2004, č. 5, s. 10–11).
Hůlek, Julius: Dvakrát Česká filharmonie (Hudební rozhledy 58, 2005, č. 3, s. 6).
 
www.kusnjer.cz
 
Petar Zapletal

Datum poslední změny: 30.3.2011