Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Jiraský, Jan

Tisk


Charakteristika: klavírista, hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:31.8.1972
Text
Literatura

Jiraský, Jan, klavírista a hudební pedagog, narozen 31. 8. 1972, Vysoké Mýto.

 

Studoval hru na klavír na pardubické konzervatoři a na JAMU u Aleny Vlasákové. Zdokonaloval se také v mistrovských kurzech zahraničních klavíristů (Anne Queffélec, Eugen Indjic a daší). Svá studia uzavřel doktorskou dizertací, věnovanou genezi, analýze a interpretační problematice Janáčkova klavírního díla.

Získal ocenění v řadě soutěží (Smetanovská klavírní soutěž a Soutěž o Cenu Beethovenova Hradce 1990, Mezinárodní klavírní soutěž Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních a v Mezinárodní klavírní soutěži v Noyers 1994, Klavírní soutěž Fryderyka Chopina v Darmstadtu 1996, Soutěž Fryderyka Chopina v Novém Sadu 1997 a další). Za interpretaci Janáčkových děl na Mezinárodním hudebním festivalu v Brně v roce 1994 obdržel cenu Janáčkova fondu a roku 1999 získal od Nadace Český hudební fond Cenu Classic v kategoriích „Talent roku” a „Nejlepší interpretační výkon roku”.

Jan Jiraský často uvádí cykly klavírních skladeb jako je Bachův Dobře temperovaný klavír, Mozartovy sonáty či skladby českých autorů, z nichž Smetanovy vydala již v roce 1994 na kompaktním disku firma Musica Vienna, kompletní klavírní dílo Leoše Janáčka nahrál na CD v roce 2005 dokonce dvakrát – na moderní nástroj a na vlastní Janáčkův klavír. Za tyto nahrávky mu byla udělena Prémie Leoše Janáčka.

Na sólových recitálech vystupuje v České republice a v řadě evropských zemí. Pravidelně účinkuje s předními českými orchestry a jejich dirigenty. Mezi řadou jeho rozhlasových nahrávek najdeme Klavírní koncert C dur KV 467 Wolfganga Amadea Mozarta, Klavírní koncert a moll Jana Nepomuka Hummela, Klavírní koncert Antonína Dvořáka a 3. klavírní koncert Bohuslava Martinů, pro Českou televizi nahrál Suitu pro klavír Pavla Haase.

Vedle koncertní činnosti je Jan Jiraský také významným pedagogem. Na JAMU začal vyučovat v rámci svého doktorského studia od roku 2000, roku 2004 se zde stal interním pedagogem od roku 2007 vedoucím katedry klavírní interpretace.


Literatura

Bártová, Monika: Měl jsem se stát inženýrem (Moravský demokratický deník RT 3, 14. 8. 1993, č. 187, s. 5) – interview.

Čamek, Jan: Hudbou zaujmout sám sebe (Rovnost 5, 10. 11. 1995, č. 263, s. 17) – interview.

Čech, Vladimír: Jan Jiraský dřív hrál, než četl (Rovnost 7, 12. 8. 1997, č. 184, s. 11) – interview.

Bártová-Holá, Monika: Každá nová skladba je pro mne zajímavým dobrodružstvím, říká Jan Jiraský (Hudební rozhledy 52, 1999, č. 3, s. 42–43).

Holá, Monika: Dostat se co nejblíže skladateli a jeho hudební duši (Opus musicum 32, 2000, č. 4, s. 4–8) – interview.

Čech, Vladimír: Pianista Jan Jiraský se utkal s Dobře temperovaným klavírem (Lidové noviny 13, 1. 12. 2000, č. 279, s. 21) – recenze.

Drlíková, Eva: [Jan Jiraský] (recenze nahrávky Janáčkových skladeb, Opus musicum 37, 2005, č. 2, s. 53).

Lejsková, Věra: U klavíru Jan Jiraský (Hudební rozhledy 59, 2006, č. 8, s. 5) – interview.

Pivoda, Ondřej: Když tuhne úsměv na rtech (Harmonie [18], 2010, č. 1, s. 33) – recenze.

 

Mojmír Sobotka

Datum poslední změny: 10.2.2021