Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Šťastný-Pokorný, Jaroslav

Tisk

(Graham, Peter)

Charakteristika: skladatel, hudební pedagog a varhaník

Datum narození/zahájení aktivity:1.7.1952
Text
DíloLiteratura

Šťastný-Pokorný, Jaroslav (pseud. Peter Graham), skladatel, hudební pedagog a varhaník, narozen 1. 7. 1952, Brno.

 

V letech 1969–75 studoval na brněnské konzervatoři ve varhanické třídě Josefa Pukla a hudební kompozici u Bohuslava Řehoře. Ve studiu skladby dále pokračoval v letech 1975–80 na JAMU ve třídě Aloise Piňose-Simandla (absolvoval skladbou Trojkoncert pro lesní roh, housle, klavír a orchestr – Ministerstvo kultury Československé socialistické republiky mu udělilo první cenu ve skladatelské soutěži roku 1980). Poté pedagogicky působil na konzervatoři v Brně, jako korepetitor a v Českém hudebním fondu, jako rozhlasový režisér. Následně zakotvil na JAMU v Brně, kde vyučuje kompozici. Každoročně spoluorganizuje festival Expozice nové hudby.

Jaroslav Pokorný hledá inspiraci ve výtvarném umění, literatuře, lidové kultuře a filozofii. Schopnost abstraktní tvorby a cit pro literární detaily jsou základním prostředkem k jeho multimediální a konceptuální tvorbě. Vzor má v estetických principech Johna Cage, jazzu a minimalistické hudbě. Svou vysoce originální a detailně promyšlenou tvorbu prováděl řadu let s vlastním souborem, s nímž aplikoval skladebné principy Nové hudby do jazzové hudby.


Dílo

Dílo hudební (výběr):

 

Nevinná písnička – hudební scéna pro děvčátko (1976).

Čtyři písně pro baryton, klarinet, violu, kytaru a klavír – podle Federica García Lorcy (1977).

Hudba pro varhany (1977).

Dvě etudy pro klavír – pro Zygmunta Krauzeho a Keitha Jarretta (1978).

Kama pro velký orchestr, 2 syntezátory, klavír a magnetofonový pás (1978).

Čtyři klavírní skladby k obrazům Pieta Mondriana (1978–81).

Il sogno pro flétnu, housle a klavír (1979).

Fantazie pro 10 smyčců (1980).

Trojkoncert pro lesní roh, housle, klavír a orchestr (1980).

Largo (1981).

Nokturno pro basklarinet, klavír a magnetofonový pás (1981).

Zátiší s violou (1982).

Z plání a pralesů – 3 písně na slova indiánské poezie pro mužský hlas a bicí (1982).

Smyčcový kvartet (1982).

Duo pro hoboj a akordeon (1982).

Džemešn – hudební scéna pro jazzové hráče (1983).

Riot pro hoboj, violoncello a klavír (1985).

Caprichos pro dva hráče na bicí nástroje (1987).

Tři etudy pro kytaru (1989).

Tichá hudba pro klarinet a magnetofonový pás (1990).

Sonáta pro fagot a klavír (1995).

Song of Fixed Accord, instrumentální verze pro hoboj a cembalo (2001).

Work 2 pro 16 nástrojů (2006).

Literatura

I. Lexika

ČSS.

 

II. Ostatní

Tinklová, Jaroslava: Tvůrčí myšlení Petra Grahama (diplomová práce, Univerzita Palackého Olomouc, Katedra hudební výchovy, Olomouc 2002).

 

www.musica.cz/skladatele/graham-petr.html

 

Radek Žitný

Datum poslední změny: 4.10.2013