Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pašek, Jiří

Tisk


Charakteristika: Klavírista a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:27.5.1949
Text
Diskografie

Pašek, Jiří, klavírista a pedagog, 27. 5. 1949, Teplice.
           
Hru na klavír a komorní hru studoval na konzervatoři v Praze u Arnoštky Grunfeldové (1964–70) a poté na AMU v Praze ve třídě Pavla Štěpána a Ilony Kurzové-Štěpánové (1970–74), kde ukončil studium získáním titulu Mgr. Jako pedagog působil na LŠU v Praze (1968–71) a poté na Konzervatoři v Teplicích (1971–77). Od roku 1977 doposud vyučuje hru na klavír na Hudební katedře Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. V letech 1982–87 absolvoval pod vedením Pavla Štěpána na AMU v Praze v oboru hra na klavír uměleckou aspiranturu. V roce 1989 získal na JAMU v Brně v oboru hra na klavír titul Doc. a v roce 1998 na AMU v Praze umělecký titul MgA.
V jeho koncertní činnosti převažuje klavírní spolupráce s pěveckými sbory: Královéhradecký dětský sbor (1977–81, koncerty v České republice, Maďarsku, Bulharsku, Německu, atd.), Chlapecký dětský sbor Boni pueri (1982–91, koncerty v České republice, Maďarsku, Bulharsku, v zemích Sovětského svazu, Německu, Rakousku, atd.), Dívčí pěvecký sbor KANTILENA Hradec Králové (1977–92, koncerty v České republice, zemích Sovětského svazu a v Polsku) a Královéhradecký dětský sbor JITRO Hradec Králové (1995–99, koncertní turné v Rakousku, Německu, atd.). V letech 1982–95 byl symfonickým klavíristou Filharmonie Hradec Králové, se kterou koncertoval v České republice, Francii či Německu. Jako sólista provedl s tímto tělesem v roce 1995 Varšavský koncert R. Addinsella pod taktovkou Rostislava Hališky. Jako klavírista se podílel na natočení dvou CD.
Diskografie
Písně zimní a vánoční (Amabile 2002) – klavírní spolupráce s Pěveckým sborem DA CAPO Hradec Králové;
B. Martinů, Ant. Dvořák (vlastní náklad 2004) – klavírní spolupráce s barytonistou O. Karlíkem.
 
Gabriela Němcová
Datum poslední změny: 9.10.2006