Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Ludvíčková, Dana

Tisk

(Pilzová)

Charakteristika: Dirigentka a pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity:26.12.1957
Text

Ludvíčková, Dana (roz. Pilzová), dirigentka a pedagožka, 26. 12. 1957, Opočno.
 
Dirigentství studovala na Pedagogické fakultě Hradec Králové u Luboše Klimeše (1977–82)  a dále v rámci mistrovských kurzů u Zbyňka Mrkose (1980–90). V roce 1986 získala titul PaedDr. v oboru pěvecký sbor na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Jako pedagožka a sbormistryně působila na Střední pedagogické škole v Litomyšli (1982–95). Od roku 1995 doposud vyučuje řízení sboru, základy taktovací techniky a pěvecký sbor na Hudební katedře Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Působí také jako lektorka, např. na Festivalu amatérských pěveckých sborů Svitavy a na Festivalu chrámových sborů Choltice 2005, dále na Vzdělávacím centru Náchod (2001, 2003), na Pedagogickém centru Trutnov (2003, 2005) a na Základní škole ve Smiřicích (2005).
Mezi její nejvýznamnější žáky patří např. Milan Motl (sbormistr školního sboru KOS Litomyšl, pedagog VOŠ a SPgŠ Litomyšl), Jiří Ludvík (ředitel Hudebního festivalu Znojmo, pedagog Gymnázia Znojmo a sbormistr tamtéž), Pavel Linha (ředitel ZUŠ Smiřice), Daniel Mejsnar (ředitel ZUŠ Vrchlabí), Václav Marek (Bluestar), Michal Krystýnek (houslista souboru Hradišťan).
 
V letech 1982–95 řídila Dívčí sbor SPgŠ Litomyšl a byla zakladatelkou školního sboru KOS tamtéž. S dívčím sborem premiérovala skladbu Radka Rejška Most přes rozbouřené řeky pro baryton, dívčí sbor a komorní orchestr (27. 6. 1989). Na koncertu pro účastníky konference UNESCO v Litomyšli provedla skladbu Giovanni Baptista Pergolesiho Stabat Mater (25. 9. 1998).
Litomyšlským symfonickým orchestrem, jehož dirigentkou byla v letech 1987–99, uskutečnila celkem 103 koncertů (64 symfonických a 39 komorních), na kterých provedla skladby 41 autorů. S tímto tělesem uspořádala řadu koncertů v České republice (celkem ve 25 různých městech), ale i v zahraničí (11x v Itálii, 6x v Holandsku a 1x v Rakousku). Orchestr pod jejím vedením spolupracoval s 22 pěveckými sbory (Smetana Hradec Králové, Vlastimil Litomyšl, Bendl Česká Třebová, Otakar Vysoké Mýto, Ženský sbor katedry hudební výchovy PF Hradec Králové atd.), 66 významnými sólisty (Rudolf Rokl, Dagmar Baloghová, Bohuslav Matoušek, Jaroslav Svěcený, Due Boemi di Praga, Milan Zelenka, Vladislav Bláha, Lubomír Malý atd.), několikrát účinkoval na Festivalu neprofesionálních komorních a symfonických orchestrů ve Frýdku–Místku, nahrál 3 CD, vystoupil v Československé televizi i v Českém rozhlase.
V letech 1995–99 byla sbormistryní ženského pěveckého sboru FERMATA, který působil při Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové. Mezi nejvýznamnější díla, která s tímto tělesem provedla, patří Otvírání studánek Bohuslava Martinů (3. 4. 1996), Stabat Mater Giovanni Baptista Pergolesiho (dvakrát v dubnu 1996) a Missa clara Jiřího Laburdy (čtyřikrát v roce 1997 a 17. 11. 1998 na festivalu Ars Paedagogica v Hradci Králové).
V roce 2000 založila Smíšený sbor Univerzity Hradec Králové, který vede jako sbormistryně doposud. S tělesem nastudovala množství děl, mezi nimiž dominuje Missa de Minuit Marc-Antoine Charpantiera, která byla provedena mimo jiné v říjnu 2001 na koncertním zájezdu ve Francii a v roce 2002 na Festivalu amatérských pěveckých sborů ve Svitavách. Dále pak skladby Africká mše N. Luboffa (květen 2004), Missa brevis Jiřího Pavlici (2004, 2005) a Berlínská mše A. Pärta, na jejímž provedení (prosinec 2005) spolupracoval sbor s drážďanským orchestrem. Spolu s Filharmonií Hradec Králové byla provedena Kytice Bohuslava Martinů (4. 5. 2006). Sbor také pravidelně vystupuje na různých festivalech, např. na Královéhradeckých slavnostech sborového zpěvu.
V letech 1997–2002 byla dirigentkou Komorního orchestru hudební mládeže při katedře hudební výchovy PF UHK, se kterým vystoupila na řadě festivalů a koncertů. Těleso spolupracovalo např. s Due Boemi di Praga (7. 3. 2000), s Vladislavem Bláhou (3. 11. 2000 na Ars Paedagogica v Hradci Králové), s Jaromírem Zámečníkem (26. 10. 2000 Polička, 9. 4. 2002 na Ars Paedagogica v Hradci Králové). Dále také doprovázelo spojené pěvecké sbory na Festivalu amatérských pěveckých sborů ve Svitavách (27. 4. 2002) při provedení Missa de Minuit Marc-Antoine Charpantiera a při řadě diplomových koncertů absolventů Hudební katedry PF UHK. Orchestr, společně se Smíšeným sborem UHK, vystoupil na několika koncertech v Angers (Francie, říjen 2001).
V roce 2000 založila Vysokoškolský symfonický orchestr při Hudební katedře PF UHK, který do roku 2002 také vedla. Orchestr např. doprovázel spojené sbory na Festivalu amatérských pěveckých sborů ve Svitavách při provedení Stabat Mater Antonína Dvořáka (15. 4. 2000). Záznam ukázek z tohoto koncertu odvysílal Český rozhlas Vltava (3. 5. 2000).
V letech 2000–02 byla sbormistryní pěveckého sboru Vlastimil Litomyšl, s nímž uspořádala řadu koncertů, včetně provedení Slavnostního koncertu ke 140. výročí sboru (14. 11. 2002, Litomyšl).
V roce 2002 založila a do roku 2003 byla dirigentkou barokního orchestru Cappella Bioni, se kterým mimo jiné nastudovala dílo G. F. Händela Vodní hudba, vystoupila na Teatrum Kuks (25. 8. 2002) a natáčela pro regionální televizi.
Od roku 2003 doposud spolupracuje jako dirigentka s Posádkovou hudbou Hradec Králové, s níž nastudovala a provedla např. dílo Stanislava Jelínka Missa brevis (20. 3. 2003 Hradec Králové, 24. 4. 2004 Festival amatérských pěveckých sborů Svitavy – doprovod spojeným sborům, 12. 10. 2004 Litomyšl).
V roce 2003 založila a doposud je dirigentkou Symfonického orchestru Hradec Králové.
Od roku 2002 doposud působí jako sbormistryně pěveckého sboru Smetana v Hradci Králové, se kterým absolvuje v průměru 20 koncertů ročně. Sbor také spolupracuje s Filharmonií Hradec Králové, Posádkovou hudbou Hradec Králové, Litomyšlským symfonickým orchestrem, Symfonickým orchestrem Hradec Králové, Orchestrem při UHK a s řadou významných sólistů a instrumentalistů (Václav Uhlíř, Michal Chrobák atd.). S tímto tělesem také nastudovala a provedla skladby Messe solennelle Charlese Gounoda (22. 11. 2002), Messe di Gloria Giacomo Pucciniho, Věčné evangelium Leoše Janáčka (16. 2. 2003), Glagolská mše Leoše Janáčka (4. 11. 2004), Mše D dur Lučanská Antonína Dvořáka (4. 12. 2004) a IX. symfonii S Ódou na radost Ludwiga van Beethovena (5. 10. 2005).
Od roku 2003 je také uměleckou ředitelkou mezinárodního festivalu Královéhradecké slavnosti sborového zpěvu.
Diskografie
Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční (Litomyšlský symfonický orchestr a pěvecký sbor Smetana Hradec Králové, 1994);
Franz Xaver Brixi – Missa Pastoralis (záznam koncertu, Litomyšlský symfonický orchestr a pěvecký sbor Bendl Česká Třebová, 1998);
Pavel Josef Vejvanovský – Sonata Vespertina, G. F. Händel – Vodní hudba a J. Haydn Symfonie Ráno (Litomyšlský symfonický orchestr, 1998);
Charles Gounod – Messe Solennelle (pěvecký sbor Smetana Hradec Králové, Václav Uhlíř varhany, 2005).
Literatura
www.sbor.cz
www.uhk.cz
www.khssz.com
 
Gabriela Němcová
Datum poslední změny: 20.9.2006