Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Chrobák, Michal

Tisk


Charakteristika: Klavírista a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:28.3.1951
Text
Diskografie

Chrobák, Michal, klavírista a pedagog, narozen 28. 3. 1951, Olomouc.
 
Hru na klavír vystudoval na konzervatoři v Brně u Ivany Stanovské, absolvoval v roce 1975. Ve stejném roce odpromoval na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, v oborech hudební výchova – český jazyk. V roce 1982 mu byla udělena zvláštní cena poroty za vynikající spolupráci s pěveckými soubory ZUČ. Od roku 1976 doposud vyučuje hru na klavír na Hudební katedře Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, kde od roku 1994 zastává také funkci vedoucího katedry. V roce 1998 získal titul Doc. v oborech hudební výchova a hra na klavír na UJEP v Ústí nad Labem.
V jeho koncertní činnosti převažuje klavírní spolupráce s pěveckými sbory: Smíšený pěvecký sbor Smetana Hradec Králové (1976–doposud), Vokální harmonie Hradec Králové (1977–84), Ratibor–Vesna Hořice (1977–84) a Královéhradecký dětský sbor Jitro (1981–doposud). Od roku 1976 účinkoval na více než 1300 koncertech, mezi nejvýznamnější z nich patří Mladé pódium – Karlovy Vary (1983), Komorní koncert, Atrium – Praha (1985), Pražské jaro, Koncert pěveckého sboru Boni pueri – Praha (1994, klavírní spolupráce), Mezinárodní hudební festival Letohrad, klavírní recitál – Letohrad (1997). V rámci dlouholeté klavírní spolupráce s KHDS Jitro koncertoval s tímto sborem na řadě turné v mnoha evropských zemích (Velká Británie, Španělsko, Francie, země Beneluxu, Německo, Rakousko, Itálie, Řecko atd.), ale i v USA (od roku 1990–doposud, celkem devětkrát) a Japonsku (od roku 1993–doposud, celkem třikrát). Převážně s tímto sborem nahrál také celkem devět CD.

Diskografie
Týden nové tvorby 1988, LP live z koncertu 13. 3. 1988 v Dvořákově síni Domu umělců – Královéhradeckým dětským sborem (Panton 1988);
Královéhradecký dětský sbor Jitro (Supraphon 1988);
Jizerka – dětský a mládežnický pěvecký sbor Semily (Rival 1991);
Czech Children´s Chorus Jitro – Královéhradecký dětský sbor Jitro (Amabile 1993);
Antonín Dvořák – Královéhradecký dětský sbor Jitro a Boni pueri (Klub přátel Boni pueri 1994);
Closing the Century – Královéhradecký dětský sbor Jitro (Amabile 1999);
Přídavky Jitra – Královéhradecký dětský sbor Jitro (Amabile 2001);
Bohuslav Martinů – Královéhradecký dětský sbor Jitro (Amabile 2002);
Otmar Mácha – Královéhradecký dětský sbor Jitro (Amabile 2006).
 
Gabriela Němcová
Datum poslední změny: 20.9.2006