Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Tuček, Václav Ignác

Tisk


Charakteristika: Trubač

Text
Literatura

Tuček, Václav Ignác, trubač, 2. pol. 17. stol., 1. pol. 18. stol.
 
Trubačem vyučen na náklady olomouckého biskupa Karla Lichtensteina-Castelcorno u některého z biskupských trubačů v Kroměříži v letech 1681–83. Roku 1683 žádal spolu s tympanistou Moštěnským biskupa o zastání, neboť jejich mistr jim údajně odmítl vydat výuční list. Oba pak působili v Lichtensteinových službách. V letech 1687–88 se Tuček zúčastnil polního tažení, protože teprve taková zkušenost jej opravňovala vyučit dalšího trubače. Na výučním listu svého žáka Franze Hermanna z roku 1696 je titulován jako hraběcí salmovský a polní trubač. Nejspíše po biskupově skonu roku 1695 totiž přešel do služeb Julia ze Salmu na zámku v Tovačově. Po smrti hraběte (1697) se zřejmě usadil ve Vyškově, kde je doložen kolem roku 1716 jako měšťan a radní.
Literatura
Sehnal, Jiří: Trubači a hra na přirozenou trompetu na Moravě v 17. a 18. století (Časopis Moravského muzea – vědy společenské, LXXIII, 1998, s. 183, 191).
Culka, Zdeněk: K historii turnéřů, polních trubačů a tympanistů na Moravě (Hudební věda 15, 1978, s. 72).
 
Vladimír Maňas
Datum poslední změny: 18.9.2006