Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Sedláček, Marek

Tisk


Charakteristika: Pedagog a hudební teoretik

Datum narození/zahájení aktivity:23.6.1971
Text
Dílo

Sedláček, Marek, pedagog a hudební teoretik, narozen 23. 6. 1971, Brno.

Po maturitě na gymnáziu Jana Blahoslava v Ivančicích absolvoval mezi lety 1989–94 magisterské studium českého jazyka a literatury a hudební výchovy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.  Diplomová práce, uzavírající toto studium nese název Komunikativnost hudby XX. století na základě rozboru tří skladeb (Hindemith, Honegger, Bartók). Hudbou 20. století se zabýval i v disertační práci, tzv. novopolskou školou (1997, PedF MU).
Na katedře hudební výchovy této univerzity působí dnes jako pedagog, zaměřující se především na oblast estetiky a sémiotiky, vztahy mezi jednotlivými druhy umění, populární hudbou, vztahy mezi artificiální a nonartificiální hudbou, ale také na praktické disciplíny – hru na klavír, keyboardy a multimediální počítačové aplikace. Od roku 2002 je členem Oborové rady pro doktorský studijní program Specializace v pedagogice, oboru Hudební teorie a pedagogika. Od roku 2003 vyučuje také na brněnské JAMU předmět Filosofie umění.
V pedagogické oblasti se dále pokouší využít počítačovou techniku v procesu hudební výchovy. Provádí analýzy soudobé hudby se zřetelem k sémantickému výkladu a receptivní výchově.
Dílo
Pedagogická činnost L. Janáčka na brněnské varhanické škole (Dějiny hudební výchovy, osobnosti, instituce, koncepce, 1996, s. 31–34).
Skladatelský fenomén Leoš Janáček – učitel hudební teorie (Musica viva in schola XIII, 1997, s. 121–125).
Problém hudební výchovy v kontextu soudobé masové kultury (Musica viva in schola XIV, 1998, s. 11–14).
K problému vyučování moderní populární hudbě ve škole (Cesty k tvořivé škole. 1. vyd. Brno: PdF MU, 1998. s. 500–503. ISBN 80-210-1938-7).
Lidová píseň jako jeden ze základních stavebních kamenů hudební výchovy nebo jako přežitek ? (Musica viva in schola XV, 1999, s. 9–12).
K problematice sémantické analýzy v kontextu komplexní analýzy (Olomoucké jarní muzikologické konference, 2000, s. 49–52).
Negativní tendence v procesu hudební výchovy (Musica viva in schola XVI, 2000, s. 16–21).
K problému komunikace v artificiální hudbě XX. století (Musica viva in schola XVII, 2001, s. 130–134).
Analytický přístup jako prostředek k porozumění hudebnímu uměleckému dílu (Musica viva in schola XVIII, 2004, s. 108–111).
Eco, Umberto. Teorie sémiotiky (A Theory of Semiotics). [Translated by Marek Sedláček] 1. vyd. Brno: JAMU, 2004. 410 s. ISBN 80-85429-99-3.
Poznámka překladatele (Eco, Umberto. Teorie sémiotiky. 1. vyd. Brno: JAMU, 2004. od s. 353–356, 4 s. ISBN 80-85429-99-3).
Pedagogická činnost Vítězslava Nováka ve světle vzpomínek jeho žáků a kolegů (Acta musicologica.cz, 2005).
Východiska poslechových činností ve výuce hudební výchovy na základních a středních školách – k sémantické analýze Obětem Hirošimy Krzysztofa Pendereckého (Musica viva in schola XIX, 2005, s. 68–81).

Kristýna Košťálová
Text

Datum poslední změny: 7.7.2008