Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kučerová, Judita

Tisk


Charakteristika: Klavíristka a pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity:12.1.1957
Text
Dílo

Kučerová, Judita, klavíristka, pedagožka, narozena 12. 1. 1957, Uherské Hradiště.
 
Vystudovala konzervatoř v Brně (1972–78) u Jany Soharové, dále ji ovlivnili pedagogové Rudolf Šťastný, Dušan Holý a Jan Řezníček. Studovala Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity obor etnografie (1977–81), absolvovala doktorské studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity (1999–2002) disertační prací Výchova k hodnotám hudebně folklórního dědictví ve školách (Sondy do postojů dospívající mládeže k hudebnímu folklóru). Působila jako pedagožka na Základní umělecké škole v Uherském Hradišti (1976–90) a na konzervatoři v Brně (1990–94), nyní vyučuje na Základní umělecké škole Jaroslava Kvapila v Brně (od roku 1990) a na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (od roku 1997). Jako korepetitorka několika dětských a smíšených sborů se účastnila mezinárodních soutěží a mnoha koncertů u nás i v zahraničí. Také přednášela na etnografických a hudebně pedagogických konferencích u nás i v zahraničí. Publikuje studie ve sbornících a odborných časopisech. Zasahuje do hudebního života také jako organizátorka soutěží.
Dílo
Živý odkaz Martina Zemana (O životě a díle nejzasloužilejšího přispěvatele písňových sbírek Františka Bartoše) (Slovácko XXV, 1983, s. 91–108);
Jan Řezníček 1932–1993 (Opus musicum 1, 2002, s. 60–69);
Noorte maarinaalaste suhtumisest rahvamuusikasse (Parimusmuusika muutuvas uhiskonnas I., 2002, s 119–125);
K perspektivám předávání hudebně folklórního dědictví ve školách (Postavení hudby v rámci současných kulturních aktivit 2002, s. 90–99);
Zu den Einstellungen der Jugend zur Volkmusik (Am Beispiel von manchen Orten in Mären) (Studia Musicologica Academiae Stientiarum Hungaricae 44, s. 131–144, 2003);
Rudolf Šťastný. Laudatio et gratias (Opus musicum 3, 2004, s. 38–41);
Odkaz Františka Sušila dětskému sborovému zpěvu (František Sušil, odkaz a inspirace, 2004, s. 173–186).
 
Jana Sobotková
Datum poslední změny: 14.3.2006