Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Korda, Jan

Tisk


Charakteristika: Trampský písničkář

Datum narození/zahájení aktivity:22.1.1904
Datum úmrtí/ukončení aktivity:30.7.1986
Text

Korda, Jan, trampský písničkář, narozen 22. 1. 1904, Praha, zemřel 30. 7. 1986, tamtéž.
 
Ve své tvorbě byl ovlivněn jednak poslechem sborových těles (Hlahol, Pěvecké sdružení moravských učitelů, Typografie), ale také tvorbou skupin Comedian Harmonists, Mills Brothers nebo The Revellers. Byl členem tamburašského souboru Dalibor, později sám založil pěvecký sbor v Praze-Motole a dále se coby propagátor trampingu podílel na vzniku několika osadních sborů, pro něž začal koncem 20. let i komponovat.
 
Nejvýznamněji se uplatnil jako textař. Spolupracoval se skladateli jakými byli Arnošt Mošna (Vzpomínka na Svatojánské proudy), František Korda (Až ztichnou bílé skály, Vlajka), O. Petránek, G. Špaček, O. Vrtiška, A. Hořínek, V. Konvička, T. Koukal, a další. Celkem vytvořil texty ke zhruba 150 písním. V menší míře se uplatnil též jako autor hudby (Děvče, jsem námořník, Nezapomínejte, kamarádi, Recept na zdraví, Tulácká). Mimoto se uplatňoval i v oblasti operety a lidovky. Jako textař spolupracoval s Karlem Vackem (polka Ale né, valčík Láska nehněvaná, opereta Nade mlejnem, pode mlejnem), Karlem Mojmírem Ballingem (opereta Hubička z lásky), Arnoštem Mošnou (polka Na Vlachovce padla facka) a nebo s bratrem Františkem (tanga Jasmíny a Chryzantémy) a zasáhl i do filmové tvorby (Kavárna na rozcestí, Bourali jsme, bourali).
 
Na podzim roku 1930 založil trampský soubor Setleři, ve kterém působil do roku 1944. Pak po desetileté odmlce založil roku 1954 soubor Dechnička (respektive Dechničkáři), jehož charakter byl spíše parodistický a humorný.
Diskografie
Setleři – 50 let (1980, Panton). Literatura
EJ.
 
Martin Profous
Datum poslední změny: 12.3.2008