Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bakardžiev-Jantarský, Georgi Nikolov

Tisk


Charakteristika: Muzikolog

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1905
Text
Dílo

Bakardžiev-Jantarský, Georgi Nikolov, muzikolog,  narozen 1905, zemřel ?.
 
Bulhar žijící v Československu. Svými články velmi významně přispěl k informovanosti o bulharské hudbě. Byl činný ve Slovanské knihovně v Praze a vedl hudební přílohu časopisu  Slovanská revue. Ze zájmu o slovanskou hudbu vyplývá i jeho zaměření na hudbu Lužických Srbů. Řada lužickosrbského notového materiálu v hudebním oddělení Národní knihovny v Praze nese razítko s jeho jménem. Spolu se skladatelem a sbormistrem Antonínem Srbou, dirigentem Václavem Smetáčkem a činovníkem Hudební Matice Vladimírem Gollem se staral o vyřizování autorskoprávní agendy k dílům lužickosrbského skladatele Bjarnata Krawce-Schneidera. Do Pazdírkova hudebního slovníku naučného napsal několik hesel (např. Bjarnat Krawc-Schneider, Korla August Kocor).

Dílo
Čech v Bulharsku (Praha 1937).
Bjarnat Krawc pětaosmdesátníkem (Českolužický věstník 20, 3–4/1946).
Bjarnat Krawc, lužickosrbský skladatel (Českolužický věstník 21, 1/1947, s. 8–10).
Ráz hudby Ladislava Vycpálka. Praha (Naše doba 49, 1942, č.7).
 
Bakardžievova recenze na vystoupení houslistky Milky Pacovské v rámci Večeru slovanských autorů v Mozarteu dne 16. 2. 1932 (Slovanský přehled 24, 4/1932, s. 251).
 
Viktor Velek
Text

Datum poslední změny: 8.12.2009