Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Prandl, Niclas

Tisk

(Prantl)

Charakteristika: Skladatel

Text
Literatura

Prandl, Niclas (psán též Prantl), skladatel, přelom 17. a 18. století.
 
V roce 1708 se ucházel o místo kapelníka olomoucké katedrály. Skladbu studoval podle vlastních slov v Římě. V hudební sbírce sv. Jakuba v Brně je dochována jedna jeho skladba, Salve Regina pro dva soprány, dva tenory a continuo.
Literatura
Sehnal, Jiří: Hudba v olomoucké katedrále v 17. a 18. století (Brno 1988).
Straková, Theodora – Sehnal, Jiří – Přibáňová, Svatava: Průvodce po archivních fondech Ústavu dějin hudby Moravského musea v Brně (Brno 1971).
 
Jana Spáčilová
Datum poslední změny: 10.2.2006