Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hybl, Vilém

Tisk

(Hübel, Hybel)

Charakteristika: Chrámový hudebník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:21.4.1751
Datum úmrtí/ukončení aktivity:6.5.1824
Text
Literatura

Hybl, Vilém (Hübel, Hybel), chrámový hudebník, skladatel, narozen 21. 4. 1751, Zábřeh na Moravě, zemřel 6. 5. 1824, Olomouc.
 
Jeho otcem byl varhaník v Zábřehu na Moravě Jan Hybl. Byl diskantistou katedrály v Olomouci za kapelníků Josefa Gureckého (ve funkci 1743–69) a Antona Neumanna (ve funkci 1769–76). Za doby studia teologie a filosofie v katedrále příležitostně vypomáhal. Asi od roku 1779 byl ředitelem kůru kostela sv. Kateřiny u dominikánek až do zrušení kláštera v roce 1784. Poté se stal varhaníkem kostela sv. Michala. Od roku 1806 byl až do své smrti ředitelem kůru u sv. Mořice v Olomouci. Byl plodným skladatelem chrámové hudby, řada jeho skladeb je uložena v Hudebním oddělení Moravského zemského muzea Brně, v Olomouci u sv. Mořice a v Kroměříži.


Literatura

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Sehnal, Jiří: Hudba v olomoucké katedrále v 17. a 18. století (Brno 1988).
Straková, Theodora – Sehnal, Jiří – Přibáňová, Svatava: Průvodce po archivních fondech Ústavu dějin hudby Moravského musea v Brně (Brno 1971).
 
Jana Spáčilová

Datum poslední změny: 9.2.2006