Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Černíček, Jan František

Tisk


Charakteristika: Chrámový hudebník a rektor

Text
Literatura

Černíček, Jan František, chrámový hudebník, rektor, 1. pol. 18. stol.
 
Měl právnické vzdělání, před rokem 1720 byl zaměstnán jako choralista v olomoucké katedrále. Ucházel se o místo kantora v Brně u sv. Jakuba (1718) a na Petrově (1726). Roku 1720 byl jmenován ředitelem městské školy v Kroměříži. Zde vykonával také až do roku 1745 úřad městského advokáta.
Literatura
Sehnal, Jiří: Hudba v olomoucké katedrále v 17. a 18. století (Brno 1988).
Peřinka, František Václav: Dějiny města Kroměříže 2/4 (Kroměříž 1950).
 
Jana Spáčilová
Datum poslední změny: 6.2.2006