Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bartodějský, Stanislav

Tisk


Charakteristika: Varhanář

Text
Literatura

Bartodějský, Stanislav, varhanář, první polovina 17. století.
 
Blíže neznámý varhanář, působil ve Slezsku. Jeho vztah k varhanáři Řehoři Bartodějskému není znám, není vyloučeno, že je totožný s varhanářem Stanislavem z Jaroměře. V roce 1621 přestavěl varhany v kostele Panny Marie v Opavě za 450 zlatých.

Literatura
Koukal, Petr: Zprávy ze 17. století o varhanách v kostele P. Marie v Opavě (text i německy; In: Beiträge zur Musikgeschichte Schlesiens. Bonn 1994, s. 395–398. Deutsche Musik im Osten Band 5).
Maňas, Vladimír: Varhany bývalého farního kostela sv. Václava v Moravské Ostravě (Brno 2002, rukopis).
Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 22.1.2006