Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Toušek, Bohumír

Tisk


Charakteristika: Skladatel a dirigent

Datum narození/zahájení aktivity:26.10.1949
Datum úmrtí/ukončení aktivity:26.10.2017
Text
DíloDiskografieLiteratura

Toušek, Bohumír, skladatel a dirigent, narozen 26. 10. 1949, Karlovy Vary, zemřel 26. 10. 2017.

Začal komponovat jako samouk (zvláště na podnět textaře duchovních písní Samuela Vernera) a během studia na gymnáziu (1965–68) se seznámil s Petrem Ebenem, u něhož absolvoval v letech 1966–67 soukromé konzultace. V roce 1968 nastoupil na České vysoké učení technické v Praze na Fakultu elektrotechnickou (absolvoval roku 1974) a v letech 1977–81 studoval Konzervatoř Jaroslava Ježka dirigování a u Věroslava Neumanna kompozici. V roce 1983 byl přijat do postgraduálního studia na Hudební fakultu AMU v Praze v oboru hudební teorie, kde jej vyučovali například Karel Risinger, Jaroslav Smolka či Jiří Válek. Byl prvním studentem tohoto oboru s jiným než hudebním vysokoškolským vzděláním. V roce 1985 ji ukončil absolventskou prací Zhodnocení prací Karla Ottomara Treibmanna – „Struktury v nové hudbě“.

Redigoval zpěvník duchovních kytarových písní Nové písně II (1984). V letech 1983–91 organizoval a vedl dvouleté cykly Kurzy dirigování. Byl členem představenstva pro duchovní hudbu (do roku 1994). Propagoval vlivy soudobé moderní vážné i populární hudby v nové české duchovní tvorbě a v tomto duchu sám komponoval a aranžoval. Skládal písně pro sóla, sbory (dětské, smíšené, mužské, dvojsbory) a mládež. V letech 1982–91 byl sbormistrem Spojeného mužského sboru Církve bratrské (v té době patrně jediný sbor tohoto druhu v Československu). Jeho repertoár ve smyslu orientace na novou duchovní tvorbu doplnil jak svými skladbami, tak skladbami soudobých skladatelů. V roce 1990 založil a byl ředitelem obecně prospěšné společnosti pro rozvoj křesťanské a duchovní hudby Effatha, kde vedl čtyři pěvecké sbory Effatha: dětský, dorostu, mužský a smíšený. V rámci Effathy pořádal každoroční kurzy sborového zpěvu pro děti a mládež. Pod hlavičkou tohoto sdružení pořádal také festival církevních sborů Adventní setkání (od roku 1993).

Bohumír Toušek vlastnil nakladatelství pod svým jménem. Je autorem skript Kurzy dirigování a studie O interpretaci sborových děl (nevyšlo tiskem). Vlastnil počítačovou firmu ToWare, s.r.o. (jako bývalý programátor). Přes svou aktivní činnost se nikdy hudbou neživil.


Dílo

Tři dětské písně pro sólový hlas a klavír, text Samuel Verner (1966);
Evangelium věčné pro všechny národy, cyklus pro sbor a recitaci na texty z Bible (1974, 1985);
Komár a husy, cyklus dětských písní na texty Václava Fišera (1980);
Nejmilejší, milujme jedni druhé, heslo k výročí 100 let Církve bratrské pro smíšený sbor (1980);
Koncert pro violoncello a komorní orchestr (1981);
Pane Bože, budiž chvála na text husitské písně, smíšený sbor (1982);
Dvanáct měsíců, cyklus pro sóla, sbor a klavír, text Iva Kultová (1982);
sborové úpravy písní Petra Ebena Liturgické zpěvy (1984);
Povolání, mužský sbor, text Samuel Verner (1986);
Rozsévač, mužský sbor na text Pavla Javornického (1988);
Bez jeslí a bez děťátka, mužský sbor, text Josef Batelka (1988);
Muž u dveří chrámových, sbírka dětských písní na texty Luďka Rejchrta (2002);
Hospodin přichází pro 3 ženské hlasy a jeden mužský na biblický text (2005);
Noemovi psi, muzikál, hudební spolupráce se Stanislavem Jelínkem, text Stanislav Mrózek, Lenka Toušková (dětský sbor a sbor dorostu) (2005).

Diskografie

Effatha 91 (1991);
Effatha 92 (1992);
Effatha 93 (1993);
Cantate Domino (1993);
Čas radosti, veselosti (Adventní setkání 1999);
Gloria Patri (2001);
Narodil se Kristus Pán (AS 2000);
Halleluja (AS 2001);
Buď Bohu sláva (2002);
Noemovi psi (2005).

Literatura

www.eu.cz/bohumir-tousek
www.effatha.cz

Lada Andršová

Text

Datum poslední změny: 17.7.2008