Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Lejsková, Věra

Tisk

(Králová)

Charakteristika: Klavíristka, pedagožka a publicistka

Datum narození/zahájení aktivity:1.10.1930
Text
DíloDiskografieLiteratura

Lejsková, Věra (roz. Králová), klavíristka, pedagožka a publicistka, narozena 1. 10. 1930, Žeravice.
 
Pochází z hudební rodiny: otec byl sbormistrem a houslistou. Po studiu na nižším reálném gymnáziu byla v letech 1945–51 posluchačkou Františka Schäfera na Konzervatoři v Brně a na JAMU tamtéž (1961–66). 1952–86 působila jako pedagožka brněnské konzervatoře (obory: klavírní doprovod, povinný klavír, klavír jako hlavní obor, klavírní duo). S manželem Vlastimilem Lejskem utvořila klavírní duo, s nímž dosáhla významných úspěchů ve vlasti i za hranicemi. V roce 1978 spoluzaložila Mezinárodní Schubertovu soutěž pro klavírní dua v Jeseníku, která je vypisována pravidelně ve dvouletém, resp. tříletém intervalu. Vedla rovněž interpretační kursy, přednášela a byla členkou soutěžních porot. Pro gramofonové společnosti Supraphon, Eterna, Fontana, Harmonia mundi a Pronto pořídila četné nahrávky (s manželem mimo jiné  Sonátu pro dva klavíry a bicí nástroje a Koncert pro dva klavíry, bicí nástroje a orchestr Bély Bartóka, Slovanské tance řadu I. a II. a Legendy pro klavír čtyřručně Antonína Dvořáka, dále Variace D dur pro klavír čtyřručně Fryderyka Chopina, Elegické tance, Introdukci a Rondo pro dva klavíry Benjamina Brittena, Ritmi ed antiritmi pro dva klavíry a bicí nástroje Miloslava Ištvana, Variace na Paganiniho téma pro dva klavíry Witolda Lutoslawského, Koncert pro dva klavír Felixe Mendelssohna–Bartholdyho, Preludii dodici pro dva klavíry a varhany Zdeňka Pololáníka, Koncert pro dva klavíry a orchestr, Sonátu pro dva klavíry a Sonátu pro klavír čtyřručně Francise Poulenka, Sonáty f moll, op. 103 a C dur, op. 140 a B dur, op. 30 pro klavír čtyřručně Franze Schuberta a další. Repertoár Věry a Vlastimila Lejskových obsahoval dále Variace na téma Roberta Schumanna pro klavír čtyřručně, Sonátu f moll pro dva klavíry a Variace na Haydnovo téma Johannesa Brahmse, Skotskou baladu pro dva klavíry a orchestr Benjamina Brittena, Koncert pro dva klavíry a orchestr Ernsta Křenka, Concerto pathétique pro dva klavíry Franze Liszta, dále Koncert F dur pro dva klavíry a orchestr, K. V. 242 , Koncert F dur, K. V. 365 pro tři klavíry a orchestr a Sonátu D dur, K. V. 448  pro dva klavíry Wolfganga Amadea Mozarta, Tři české tance pro klavír čtyřručně Vítězslava Nováka, dále díla Johanna Sebastiana Bacha (Koncert C dur pro dva klavíry a orchestr, BWV 1061, Koncert c moll  pro dva klavíry a orchestr, BWV 1062, Koncert C dur pro tři klavíry, BWV 1064 a Koncert d moll pro tři klavíry a orchestr, BWV 1063), Bedřicha Smetany (Ouvertury c moll a A dur pro klavír čtyřručně, Sonáta a Rondo pro dva klavíry osmiručně), Igora Stravinského (Sonáta pro dva klavíry), Dmitrije Šostakoviče (Concertino pro dva klavíry) atd.
  
Umělecké působení Věry Lejskové bylo oceněno Zlatou medailí Jihomoravského krajského národního výboru za kulturní činnost (1980), cenou Konzervatoře v Brně za činnost pedagogickou, uměleckou a publicistickou (1994) a Senior Prix Nadace Život umělce za celoživotní dílo (2000).
 
Věra Lejsková vyvíjela rovněž poměrně rozsáhlou činnost literární a publicistickou: psala kritické recenze a fejetony pro denní tisk a odborná periodika (Hudební rozhledy, Hudební nástroje, Opus musicum; nejpočetnější a také literárně nejvýraznější jsou její fejetony pro Hudební rozhledy). Pro literární redakci brněnského rozhlasu vytvořila na dvě stě titulů pro pořady OBZOR a SNÍDANĚ, řadu portrétů významných osobností, hudebních medailonků a pořadů s názvem "A léta běží, vážení"; kolem tří set příspěvků napsala pro rozhlasovou stanici Radio Svobodná Evropa (pořad "Hlasy a ohlasy"). Lejsková je dále autorkou písňových textů  pro skladatelskou tvorbu manžela Vlastimila Lejska (Říkadla pro dětský sbor, Čekej nás, měsíci, Dvě povídačky pro zpěv a klavír); Lejskovou sestavený sborník Na hudební nástroje, hádej, kdo nám zahraje pro zpěv a klavír vydal v roce 1983 Ústav pro kulturně–výchovnou činnost v Praze.
 
Lejsková zasvětila celou svou uměleckou kariéru interpretaci literatury pro čtyřruční klavír a pro dva klavíry. Tento specifický interpretační obor manželé Lejskovi záslužně pomáhali prosadit do běžné  koncertní praxe.


Dílo

Dílo literární

Knihy 
Obzor. Výběr z fejetonů (Československý rozhlas, Brno 1986);
František Schäffer, profil umělce a pedagoga (Břeclav 1995);
Muzikantská namlouvání, fejetony (Brno 2000);
Historky z Rejvízu (Brno 2000);
Povídání o skřítcích z Rejvízu (Brno 2001);
Václav Věžník, o něm a  s ním. Rukopis v archivu autorky (Brno 2000).
 
Ostatní
Amadeus (Hudební rozhledy 48, 1995, č. 4, s. 16);
Velikonoční festival duchovní hudby (Hudební rozhledy 48, 1995, č. 6, s. 14–15);
Z Brna (Hudební rozhledy 49, 1996, č. 1, s. 14–15);
Kantiléna jubilující (Hudební rozhledy 49, 1996, č. 1, s. 17);
Sestry Baldelli v Brně (Hudební rozhledy 49, 1996, č. 3, s. 13–14);
Ošidný termín (Hudební rozhledy 49, 1996, č. 6, s. 19);
Na pódiu mladí (Hudební rozhledy 50, 1997, č. 2, s. 14–15);
Návrat Quida Arnoldiho (Hudební rozhledy 50. 1997, č. 4, s. 11);
Umění a sport (Hudební rozhledy 50, 1997, č. 5, s. 10);
Velikonoční festival v Brně (Hudební rozhledy 50, 1997, č. 5, s. 17);
Co vše se může stát (Hudební rozhledy 50, 1997, č. 7, s. 22);
Brno Mekkou žesťových nástrojů (Hudební rozhledy 50, 1997, č. 7, s. 21);
Agilní ZUŠ (Hudební rozhledy 50, 1997, č. 9, s. 14–15);
7. velikonoční festival duchovní hudby (Hudební rozhledy 51, 1998, č. 6, s. 6–7);
Holky, hejbejte se! (Hudební rozhledy 52,1999, č. 1, s. 24–25);
O nadšení (Hudební rozhledy 52, 1999, č. 2, s. 35);
Problémy s odíváním (Hudební rozhledy 52,1999, č. 3, s. 22);
Večer k jubileu V. Kaprála (Hudební rozhledy 52, 1999, č. 6, s. 16);
Jeseník Fr. Schubertovi (Hudební rozhledy 52, 1999, č. 6, s. 16);
O klavírním duu trochu jinak (Hudební rozhledy 52,1999, č. 7, s. 26);
Mistr z Vídně (Hudební rozhledy 52, 1999, č. 10, s. 14–15);
Zmírá háj (Hudební rozhledy 52, 1999, č. 4, s. 490);
V Brně zněla velikonoční hudba (Hudební rozhledy 52, 1999, č. 6, s. 18–19);
V náruč spějte (Hudební rozhledy 53, 2000, č. 2, s. 14);
Z koncertů (Hudební rozhledy 53, 2000, č. 3, s. 14);
Festival duchovní hudby v Brně (Hudební rozhledy 53, 2000, č. 6, s. 17–18);
10 let Českého filharmonického sboru Brno (Hudební rozhledy 53, 2000, č. 7, s. 30);
Europamusicale  2000 (Hudební rozhledy 53, 2000, č. 8, s. 15–16);
Koncerty budoucnosti (Hudební rozhledy 53, 2000, č. 10, s. 18);
Ardašev je jen jeden (Hudební rozhledy 53, 2000, č. 12, s. 4);
Pohana cechu (Hudební rozhledy 54, 2001, č. 2, s. 13);
Státní filharmonie Brno jubilující (Hudební rozhledy 54,. 2001, č. 3, s. 15);
Amadeus 2001 (Hudební rozhledy 54, 2001, č. 3, s. 16–18);
Potíže se soudobou hudbou (Hudební rozhledy 54, 2001, č. 4, s. 14–15);
Reklama v opeře (Hudební rozhledy 54, 2001, č. 4, s. 24);
Blatný Josef a Pavel – 180 let (Hudební rozhledy 54, 2001, č. 5, s. 17);
10. velikonoční festival duchovní hudby (Hudební rozhledy 54, 2001, č. 6, s. 17–19);
Schubertova soutěž po dvanácté (Hudební rozhledy 54, 2001, č. 6, s. 21–22);
Z činnosti brněnské Společnost Bohuslava  Martinů (Hudební rozhledy 54, 2001, č. 8, s. 22);
Odkud byl Jeník? (Hudební rozhledy 54, 2001, č. 8, s. 29);
Moravský podzim (Hudební rozhledy 54, 2001, č. 12, s. 4–5);
Fanfáry pro Concertino Praga (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 1, s. 19);
Dny mladých interpretů (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 1, s. 20);
Ve dvou se to lépe... (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 1, s. 21–22);
Z brněnské konzervatoře (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 1, s. 22);
V brněnské BARCE bylo veselo (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 1, s. 27);
Brněnská konzervatoř Janu Řezníčkovi (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 4, s. 15);
Valse triste con umore (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 4, s. 15);
Slovanské Velikonoce (Hudební rozhledy 55,. 2002, č. 5, s. 16);
Dvakrát na pódiu mladí (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 6, s. 13);
Zpívá Kantiléna (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 6, s. 13–14);
Rozdávala se dobrá nálada (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 6, s. 18);
Evžen Zámečník se loučil (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 8, s. 16);
Dva páni či tympány (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 9, s. 15);
Moravský podzim 2002 (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 11/12, s. 12–13);
Když Zdeněk můj... (Hudební rozhledy 55,  2002, č. 11/12, s. 25);
Loupežníci a detektývové Jaroslava Křičky (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 11/12, s. 40);
Koncert Klubu moravských skladatelů (Hudební rozhledy 56, 2003, č. 1, s. 17);
Čtyři ruce na klávesách (Hudební rozhledy 56, 2003, . 2, s. 12–13);
Nejstarší brněnská hudební škola (Hudební rozhledy 56,. 2003, č. 2, s. 13);
Minkusova Bajadíra (Hudební rozhledy 56, 2003, č. 6, s. 30–31);
Zpívá Český filharmonický sbor Brno (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 1, s. 22);
Z činnosti Klubu moravských skladatelů (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 1, s. 22–23);
Dny mladých interpretů v Brně (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 1, s. 23);
Večer ve znamení smyčců (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 3, s. 22–23);
Malá poznámka v rámci Roku české hudby (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 3, s. 24);
Pocta Theodoru Schaeferovi a Ctiradu Kohoutkovi (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 4, s. 10);
Čtyři ruce na klávesách v Karlových Varech podruhé (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 5, s. 19);
Atlantida (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 5, s. 25);
Velikonoční festival v Brně (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 6, s. 15);
Amadeus 2004 (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 6, s. 17);
Skvělý „Jeseník“ (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 6, s. 18–19);
Klavíry na Dvořákově Lipníku (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 7, s. 33);
Úvaha o potlesku (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 8, s. 23);
Velká Edith v Brně (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 8, s. 29);

Podvečer s Antonínem Kubálkem (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 9, s. 16);
Alba etud pro klavír nenápadně nově (Hudební rozhledy 58, 2005, č. 3, s. 39);
V Brně zněly žestě (Hudební rozhledy 58, 2005, č. 7, s. 28);
Amadeus 2004 (Hudební rozhledy 58, 2005, č. 5, s. 15–16);
Atlantida (Hudební rozhledy 58, 2005, č. 5, s. 25);
Velikonoční festival v Brně (Hudební rozhledy 58, 2005, č. 6, s. 15);
Korsár poprvé v České republice (Hudební rozhledy 58, 2005, č. 6, s. 29).

Diskografie

Diskografie (výběr)
 
Arutjunjan, Alexandr – Babadžanjan, Arno: Arménská rapsodie pro 2 klavíry (Supraphon 1959, LP);
Bartók, Béla: Sonáta pro 2 klavíry a bicí nástroje, Bohuslav Krška a Zdeněk Mácal bicí (Supraphon 1961, LP);
Bartók, Béla: Koncert pro 2 klavíry, bicí nástroje a orchestr, Státní filharmonie Brno, Miloš Konvalinka (Supraphon 1975, LP);
Brahms, Johannes: Uherské tance pro klavír čtyřručně (Pronto Brno 1993, Fontana Praha 1998, CD);
Britten, Benjamin: Elegická mazurka pro 2 klavíry. Introdukce a Rondo pro 2 klavíry (Supraphon 1965, LP);
Černík, Josef: Z marikovských kopanic. Dívčí skupinu Broln řídil Emanuel Kuksa, klavír Vlastimil Lejsek (Supraphon 1959 LP);
Dvořák, Antonín: Slovanské tance pro klavír a čtyřručně op. 46, 1. řada (Supraphon 1970, LP);
Dvořák, Antonín: Slovanské tance pro klavír čtyřručně op. 72, 2. řada (Supraphon 1971, LP);
Dvořák, Antonín: Legendy pro klavír čtyřručně č. 1–4 (Supraphon 1971, LP);
Dvořák, Antonín: Legendy pro klavír čtyřručně č. 1–10 (Pronto, Brno 1991 CD, MC);
Dvořák, Antonín: Ze Šumavy, charakteristické skladby op. 68 pro klavír čtyřručně (Pronto, Brno 1991, CD, MC);
Gershwin, George: 2. rapsodie pro klavír a orchestr, Vlastimil Lejsek, Státní filharmonie Brno, Miloš Konvalinka (Panton 1981, LP);
Gershwin, George: Koncert F dur pro klavír, Vlastimil Lejsek, Státní filharmonie Brno, Miloš Konvalinka (Panton 1981, LP);
Chopin, Fryderyk: Variace D dur pro klavír čtyřručně (Halme, Mnichov 1992, CD);
Ištvan, Miloslav: Nitmi ed antiritmi pro 2 klavíry a bicí nástroje, Bohuslav Krška, Vladislav Beneš bicí (Supraphon 1970, LP);
Lejsek, Vlastimil: Balady z Moravy pro klavír čtyřručně (Halme, Mnichov 1992, CD);
Lejsek, Vlastimil: Klavír Vlastimila Lejska (Balady z Moravy pro klavír čtyřručně, Preludia pro klavír a orchestr, Ducta pro klavír čtyřručně, Tanečky mistrů pro 2 klavíry, Brazilské tance pro klavír a orchestr) (Český rozhlas Brno 1977, MC);
Lutosławski, Witold: Variace na Paganiniho téma pro 2 klavíry (Supraphon 1965, LP);
Martinů, Bohuslav: Koncert pro 2 klavíry, Státní filharmonie Brno, Jiří Waldhans (Supraphon 1966, LP);
Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Koncert pro 2 klavíry, Orchestr Berlínského rozhlasu, Heinz Rögner (Eterna, Berlin 1972);
Milhaud, Darius: Scaramouche pro 2 klavíry (Supraphon 1970, LP);
Pololáník, Zdeněk: Preludii dodici pro 2 klavíry a varhany, Miroslav Buček varhany (Supraphon 1967, LP);
Rachmaninov, Sergej: Valčík ze 2 suity pro 2 klavíry (Supraphon 1959, LP);
Schubert, Franz: Rondo D dur op. Post. 138 pro klavír čtyřručně (Eterna 1975, LP).

Literatura

I. Lexika 
ČSHS.
Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory (Praha1984, 1987) .
MEH, 1983.
Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století (Praha 1998).
Professional Woman’s Advisory Board (2000 ABI).
Woman of the Year (2001 ABI).
Hübner’s blaues Who is Who (Zug 2002).
Kdo je kdo, osobnosti české současnosti (Praha 2002).
 
II. Ostatní
Vysloužil, Jiří: Recital Vlastimila Lejska (Hudební rozhledy 9, 1956,č. 18, s. 776).
Vysloužil, Jiří: Večer manželů Lejskových (Hudební rozhledy 11, 1958, č. 3, s. 123).
Šefl, Vladimír: Deset koncertů přehlídky (o V. a V. Lejskových) (Hudební rozhledy 15, 1962, č. 11, s. 451).
Holzknecht, Václav: Na dva klavíry (Hudební rozhledy 16, 1963, č. 22, s. 949).
Šifra bt: K sedmdesátinám Vlastimila Lejska (Hudební rozhledy 50, 1997, č. 12, s. 18).
Bártová, Jindra: Rozmluvy bez klavíru. Věra a Vlastimil Lejskovi s Janem Trojanem (Hudební rozhledy 56, 2003, č. 4, s. 39).
Bártová, Jindra: Moje Brno v pořadech Radia Svobodná Evropa 1993–2002 (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 2, s. 3).
 
Petar Zapletal

Text

Datum poslední změny: 10.7.2008