Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Františák, Igor

Tisk


Charakteristika: Klarinetista

Datum narození/zahájení aktivity:19.11.1974
Text

Františák, Igor, klarinetista, narozen 19. 11. 1974, Frýdek-Místek.
 
Hru na klarinet studoval u Valtra Vítka na ostravské konzervatoři (1989–95) a poté na Umělecko-pedagogické katedře Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (1995–99). Během těchto studií absolvoval řadu mezinárodních mistrovských kurzů u  Michela  Arrignona (Francie), Milana Etlíka (ČR), Andrzeje Janickeho (Polsko) a Wenzela Grunda (Švýcarsko). V roce 2001 studoval na Norwegian Academy of Music v Norsku pod vedením Hanse Christiana Braeina. Vyučoval na ZUŠ v Rychvaldě (1994–96) a na ZUŠ Edvarda Runda ve Slezské Ostravě (1997–2004), od roku 2004 působí jako odborný asistent na Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity, kde vyučuje komorní hru. Na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity dokončuje doktorské studium v oboru Hudební teorie a pedagogika.
 
Jako sólista se úspěšně zúčastnil několika interpretačních soutěží, v nichž získal třetí ceny na Interpretační soutěži v Chomutově (1997) a na Mezinárodní hudební soutěži Marco Fiorindo v Turíně (2002). Vyvíjí aktivní koncertní činnost u nás i v zahraničí (Rakousko, Polsko, Německo, Francie, Holandsko, Norsko), spolupracoval s řadou orchestrů (Janáčkova filharmonie Ostrava, Janáčkův komorní orchestr, Ensemble Ameropa, Camerata Janáček), komorních souborů (Walingerovo kvartetoWihanovo kvarteto, Gideon Trio) a interpretů (Eliška Novotná, Eva Dřízgová, Jiří Hanousek). Důležitou součást jeho umělecké činnosti tvoří festivalová vystoupení (Janáčkův máj, Janáčkovy Hukvaldy, Hornoslezský festival komorní hudby, Slezský festival komorního umění, Festival Carla Ditterse z Dittersdorfu, Ameropa, Ostravské dny Nové hudby, Hudební festival v Kroměříži, Česko-německé kulturní dny v Drážďanech). Kromě sólových koncertů a recitálů působil v letech 1998–99 jako klarinetista Moravské filharmonie Olomouc a často vystupuje jako komorní hráč – je zakládajícím členem Stadlerova klarinetového kvarteta a také souboru Ensemble Moravia, s nímž v roce 2002 získal první cenu na Mezinárodní soutěži komorní hudby Marco Fiorindo v Turíně. Sólový i komorní repertoár, který uvádí na svých koncertech, zahrnuje  desítky děl všech stylových období. Významné místo v něm zaujímají skladby autorů 2. poloviny 20. století, jejichž studiu a provádění se v poslední době intenzivně věnuje. Premiéroval mnohá díla soudobých autorů, například Sonatinu pro klarinet a klavír a Bagately pro klarinet a klavír Ladislava Matějky nebo Introdukci, téma a variace pro klarinet, violoncello a klavír, Suitu v naivním stylu pro klarinet a violoncello nebo Meditaci na téma Arvo Pärta pro sólový klarinet Aleše Pavlorka. Jako lektor je pravidelně zván na mezinárodní kurzy: na festivalu Ostravské dny Nové hudby v roce 2001 vedl seminář zaměřený na teorii interpretace moderní hudby a speciální techniky klarinetové hry. V letech 2001, 2002 a 2003 vyučoval na mezinárodních hudebních kurzech Ameropa v Praze a od roku 2002 je spolupořadatelem a lektorem mezinárodních klarinetových kurzů na Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity, kde vedl mimo jiné Seminář moderní techniky ve hře na klarinet. Velmi úzce spolupracuje s Českým rozhlasem Ostrava, v roce 2003 absolvoval se Stadlerovým klarinetovým kvartetem live nahrávku pro Českou televizi v rámci pořadu „Koncert na kurtech“. Je předsedou občanského sdružení Svatováclavský hudební festival.

Diskografie
Albinoni, Tomaso: Sonata g moll, Stadlerovo klarinetové kvarteto (CD Stylton 2001);
Backofen, Johann, Georg Heinrich: Koncert in A op. 10, č. 2 pro 2 klarinety a orchestr, Zbigniew Kaleta – klarinet, Janáčkův komorní orchestr, umělecký vedoucí Zdeněk Dejmek (CD Stylton 1998);
Dubois, Pierre Max: Quartet, Stadlerovo klarinetové kvarteto (CD Stylton 2001);
Farkas, Ferenc: Antiche Danze Ungheresi, Stadlerovo klarinetové kvarteto (CD Stylton 2001);
Harvey, Paul: Quartet, Stadlerovo klarinetové kvarteto (CD Stylton 2001);
Jacob, Gordon: Quartet, Stadlerovo klarinetové kvarteto (CD Stylton 2001);
Madsen, Trygve: Clarinet marmalade, Stadlerovo klarinetové kvarteto (CD Stylton 2001, CD MTG 1999);
Martinů, Bohuslav: Sonatina pro klarinet a klavír, Ensemble Moravia: Eliška Novotná – klavír (CD Slovart Records 2000);
Stamic,  Karel: Koncert č. 4 pro 2 klarinety a orchestr, Zbigniew Kaleta – klarinet, Janáčkův komorní orchestr, umělecký vedoucí Zdeněk Dejmek (CD Stylton 1998);
Telemann, Georg Phillip: Koncert pro dva klarinety a smyčce, Zbigniew Kaleta – klarinet, Janáčkův komorní orchestr, umělecký vedoucí Zdeněk Dejmek (CD Stylton 1998).
Literatura
Němec, Věroslav: Stamic, Telemann, Backofen: Koncerty pro dva klarinety a orchestr (Harmonie, 2001, č. 8, s. 45).
Němec, Věroslav: Bohuslav Martinů: Ensemble Moravia (Harmonie, 2002, č. 2, s. 44).
Šebesta, Josef: Stadlerovo klarinetové kvarteto (Harmonie, 2003, č. 2, s. 45). 
 
Hana Adámková-Heidrová
Datum poslední změny: 7.3.2006