Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Jarolímková, Hana

Tisk


Charakteristika: Muzikoložka, hudební publicistka a redaktorka

Datum narození/zahájení aktivity:3.5.1959
Datum úmrtí/ukončení aktivity:21.1.2022
Text
DíloLiteratura

Jarolímková, Hana, muzikoložka, hudební publicistka a redaktorka, narozena 3. 5. 1959, Liberec, zemřela 21. 1. 2022, Praha.
 
V letech 1974–80 studovala hru na klavír na konzervatoři v Teplicích, 1984–87 hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze u Vladimíra Sommera, Petra Ebena, Jaromíra Černého a Jiřího Tichoty, PhDr 1987. 1987–88 absolvovala odbornou stáž v Ústavu pro hudební vědu ČSAV v Praze, poté působila jako odborná redaktorka ve vydavatelství Supraphon (1989–92) a v téže funkci ve vydavatelství Lupulus (1992–95). Od 1995 dosud pracuje v redakci měsíčníku Hudební rozhledy, od 1994 je jeho šéfredaktorkou. Od roku 2004 je členkou Umělecké rady Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze, od 2004 dosud je členkou správní rady orchestru Virtuosi di Praga. V letech 1985–87 působila jako pedagožka hry na klavír na katedře hudební vědy Univerzity Karlovy.
 
Jarolímková publikovala v letech 1995–2005 početnou řadu kritických recenzí, článků, statí a studií  v denním a odborném tisku (zejména Svobodné Slovo, deníky Bohemia, Večerník Praha, Právo, Mladá fronta Dnes, Labyrint, Opus musicum, Hudební rozhledy), dále je autorkou textů v koncertních programech České filharmonie, Českého spolku pro komorní hudbu, Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK a dalších; pro vydavatelství Supraphon, Multisonic a Popron Classics pracovala externě jako redaktorka a editorka (produkovala mimo jiné tituly Karls von Dittersdorf: Smyčcové kvartety, Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční, Václav Jan Tomášek: Requiem c moll, dále Barokní hudba pro 2 trubky a varhany, Pavel Josef Vejvanovský: Sonáty a serenády, dále autorské kompaktní disky Jiřího Antonína Bendy, Jana Dismase Zelenky, Antonína Dvořáka, Jana Václava Hugo Voříška, Leoše Janáčka, Josefa Myslivečka, Františka Xavera Brixiho, Jana Václava Stamice, Jana Křtitele Vaňhala a dalších. V Českém  rozhlase připravovala pořady Telefonotéka (mimo jiné s Ivanem Moravcem, Martinem Kasíkem, Jaromírem Boháčem, Zuzanou Růžičkovou, Ivanem Klánským a jinými), dále pořady Mozaika, Rondo atd.


Dílo

Rozsáhlejší práce 
Tvorba Leoše Janáčka pro sólový klavír, diplomní práce, uložena jako rkp v Ústavu pro hudební vědu ČSAV (1987);
Klavírní tvorba Petra Ebena, rkp., uložen v archivu Nadace ČHF v Praze (1990).
 
Články, rozhovory, recenze, stati (výběr)
Dvakrát Šostakovič v Rudolfinu (Hudební rozhledy, roč. 48, 1995, č. 3, s. 11);
Jeden z nejpozoruhodnějších hudebníků všech generací? (Hudební rozhledy, roč. 48, 1995, č. 3, s. 17);
Jak bylo na Plese v Opeře (Hudební rozhledy, roč. 48, 1995, č. 3, s. 27);
Solisti di Praga s Borisem Monoszonem (Hudební rozhledy, roč. 48, 1995, č. 4, s. 13);
Cena Václava Holzknechta (Hudební rozhledy, roč. 48, 1995, č. 3, s. 14–15);
Triumf Ashkenazyho a Abbada (Hudební rozhledy, roč. 48, 1995, č. 7, s. 7–8);
S Karlem Vágnerem o Multisoniku (Hudební rozhledy, roč. 48, 1995, č. 10, s. 36–38);
Studio Matouš (Hudební rozhledy, roč. 48, 1995, č, 11, s. 36–37);
Pěvci Pražskému hradu (Hudební rozhledy, roč. 49, 1996, č. 3, s. 8–9);
S Lenkou Filipovou o klasice (Hudební rozhledy, roč. 49, 1996, č. 3, s. 34–35);
Střípky z operního Londýna (Hudební rozhledy, roč. 49, 1996, č. 4, s. 30–31);
Gramofonové závody a. s. Loděnice (Hudební rozhledy, roč. 49, 1996, č. 5, s. 38–39);
S Jiřím Bělohlávkem o výsledcích i dalších projektech (Hudební rozhledy, roč. 49, 1996, č. 5, s. 2–6);
Berliozova „Fantastická“ opravdu taková byla (Hudební rozhledy, roč. 49, 1996, č. 7–8, s. 9–11);
Mahlerův rodný dům se konečně dočká rekonstrukce? (Hudební rozhledy, roč. 49, 1996, č. 7–8, s. 55–57);
Václav Hudeček... ze života umělcova... (Hudební rozhledy, roč. 49, 1996, č. 10, s. 34–36);
O vydavatelství ROTAG se Stanislavem Chudobou a Marií Roubalovou (Hudební rozhledy, roč. 49, 1996, č. 11 s. 42–43);
Luciano Pavarotti  dárek takřka pod stromeček... (Hudební rozhledy, roč. 50, 1997, č. 2, s. 11);
Lotos kvete i v Praze (Hudební rozhledy, roč. 50, 1997, č. 3, s. 34–36);
Večer plný romantiky (Hudební rozhledy, roč. 50, 1997, č. 4, s. 5–6);
Tři S ve Dvořákově síni (Hudební rozhledy, roč. 50, 1997, č. 6, s. 7–8);
Smetanova síň znovu plná hudby (Hudební rozhledy, roč. 50, 1997, č. 6, s. 13);
Hudební klenoty na Pražském hradě (Hudební rozhledy, roč. 50, 1997, č. 7 (chybně označené číslo, správně má být č. 8!), s. 8);
Festivalové konstanty a London Symphony Orchestra se Sirem Collinem Davisem (Hudební rozhledy, roč. 50, 1997, č. 7, s. 3–4);
Kubelíkovo trio (Hudební rozhledy, roč. 50, 1997, č. 10, s. 36–37);
Pražský podzim plný hvězd (Hudební rozhledy, roč. 50, 1997, č. 11, s. 10–11);
Mezinárodní hudební festival PONTES (Hudební rozhledy, roč. 50, 1997, č. 12, s. 11);
Smetanova Litomyšl stále krásnější (Hudební rozhledy, roč. 51, 1998, č. 8, s. 2–3);
Barbara Hendrix ve Verdiho Requiem (Hudební rozhledy, roč. 51, 1998, č. 8, s. 11);
Mezinárodní hudební festival Český Krumlov již posedmé (Hudební rozhledy, roč. 51, 1998, č. 8, s. 18–19);
Co nového v Gramofonových závodech a. s. Loděnice (Hudební rozhledy, roč. 51, 1998, č. 8, s. 42–43);
Krzysztof Penderecki nejen v roli skladatele (Hudební rozhledy, roč. 51, 1998, č. 5, s. 9);
Zadáno pro Severočeskou filharmonii Teplice (Hudební rozhledy, roč. 51, 1998, č. 5, s. 32–43);
Kubelíkovo trio o Velikonocích (Hudební rozhledy, roč. 51, 1998, č. 6, s. 7);
SOČR s Leošem Svárovským (Hudební rozhledy, roč. 51, 1998, č. 6, s. 8);
Vydavatelství BMG (Bertelsmann Music Group)... (Hudební rozhledy, roč. 51, 1998, č. 6, s. 42–43);
V Bertramce zněla česká hudba (Slovo, 3. 6. 1998);
Orchestry z USA, Francie a Švédska (Hudební rozhledy, roč. 51, 1998, č. 7, s. 5–6);
Do třetice všeho dobrého. Hudební rozhledy, roč. 51, 1998, č. 7, s. 20.
Z návštěvy Českého Krumlova (Hudební rozhledy, roč. 51, 1998, č. 10, s. 4–5);
Z Pražského podzimu (Hudební rozhledy, roč. 51, 1998, č. 11, s. 8–9);
Hudební festival L. v. Beethovena v Teplicích, Závěr při svíčce (Hudební rozhledy, roč. 51, 1998, č. 11, s. 15);
Mahlerův rodný dům v novém kabátě (Hudební rozhledy, roč. 51, 1998, č. 11, s. 24–25);
Opera v katalogu Vydavatelství Gramofonové závody Loděnice (Hudební rozhledy, roč. 51, 1998, č. 11, s. 46–47);
Nový klavírní cyklus České filharmonie (Hudební rozhledy, roč. 51, 1998, č. 12, s. 11);
Večer k poctě Leoše Janáčka (Hudební rozhledy, roč. 51, 1998, č. 12, s. 13);
Pardubičtí s Jiřím Stárkem (Hudební rozhledy, roč. 52, 1999, č. 1, s. 15–16);
Jaroslav Smolka, Osudové lásky Bedřicha Smetany (recenze knihy) (Hudební rozhledy, roč. 52, 1999, č. 2, s. 38);
Honeggerův Král David (Hudební rozhledy, roč. 52, 1999, č. 3, s. 14);
Večer s Klavírním kvartetem Bohuslava Martinů (Hudební rozhledy, roč. 52, 1999, č. 3, s. 18–19);
Zuzana Růžičková o sobě a o jiných (Hudební rozhledy, roč. 52, 1999, č. 4, s. 2–6);
Sexteto českých filharmoniků (Hudební rozhledy, roč. 52, 1999, č. 4, s. 42–44);
Česká filharmonie s Ken–Ichiro Kobayashim (Hudební rozhledy, roč. 52, 1999, č. 5, s. 7);
Ashkenazyho Schumann a Strauss (Hudební rozhledy, roč. 52, 1999, č. 5, s. 8);
Bravo Sextetu českých filharmoniků (Hudební rozhledy, roč. 52, 1999, č. 5, s. 14);
Komorní filharmonie Pardubice a Libor Pešek (Hudební rozhledy, roč. 52, 1999, č. 5, s. 18–19);
Sasko–český hudební festival (Hudební rozhledy, roč. 52, 1999, č. 5, s. 12);
O Supraphonu a Pantonu dnes (Hudební rozhledy, roč. 52, 1999, č. 5, s. 42–43);
Maxim Vengerov pokořil nezkrotný nástroj (Slovo, 19. 5. 1999);
Koncert Gidona Kremera a Kremerata Baltica nadchl (Slovo, 20. 5. 1999);
Kubelíkovo trio ve Dvořákově síni (Hudební rozhledy, roč. 52, 1999, č. 6, s. 12);
Zdeněk Mácal: Z každé noty, z každého taktu můžete udělat celý svět (Hudební rozhledy, roč. 52, 1999, č. 7, s. 3–6);
Co přinesly orchestry ze zahraničí (Hudební rozhledy, roč. 52, 1999, č. 7, s. 10–12);
Bravo pro Shahama a Mácala (Hudební rozhledy, roč. 52, 1999, č. 7, s. 16);
Smetanova Litomyšl poprvé nejen o víkendech (Hudební rozhledy, roč. 52, 1999, č. 9, s. 4–5);
Bastila v proměnách času (Hudební rozhledy, roč. 52, 1999, č. 9, s. 29–31);
Pražský podzim po deváté (Hudební rozhledy, roč. 52, 1999, č. 11, s. 8–10);
Svatováclavské slavnosti po osmé (Hudební rozhledy, roč. 52, 1999, č. 11, s. 11–12);
Komorní filharmonie Pardubice (Hudební rozhledy, roč. 52, 1999, č. 11, s. 24–25);
Orchestr FOK pod taktovkou Zdeňka Mácala (Hudební  rozhledy, roč. 53, 2000, č. 6, s. 6–7);
Sasko–český hudební festival 2000 (Hudební rozhledy, roč. 53, 2000, č. 6, s. 25);
Spanilé jízdy zahraničních orchestrů (Hudební rozhledy, roč. 53, 2000, č. 7, s. 5–7);
Pražští symfonikové a Sommerova Vokální symfonie (Hudební rozhledy, roč. 53, 2000, č. 7, s. 9–10);
Moji Pražané mi rozumějí, vtipkoval na tiskové konferenci Garrick Ohlsson (Hudební rozhledy, roč. 53, 2000, č. 7, s. 39);
Dva večery s Newyorskou filharmonií (Hudební rozhledy, roč. 53, 2000, č. 8, s. 3–4);
Ze Smetanovy Litomyšle. Hudební rozhledy, roč. 53, 2000, č. 8, s. 8–10.
Rozhovor s Kurtem Masurem (Hudební rozhledy, roč. 53, 2000, č. 9, s. 26–27);
Partneři v umění i v životě (Hudební rozhledy, roč. 53, 2000, č. 10, s. 42–43);
Do Linze (sic!) za Brucknerem, Messiaenem a Mehtou (Hudební rozhledy, roč. 53, 2000. č. 11, s. 31–33);
Zdeněk Mácal s německo–českým repertoárem (Hudební rozhledy, roč. 54, 2001, č.  4, s. 4–5);
Pohled do románského folklóru (Hudební rozhledy, roč. 54, 2001, č. 4, s. 16–17);
Komorní filharmonie Pardubice a pět let s vydavatelstvím CLASSICO–OLUFSEN (Hudební rozhledy, roč. 54, 2001, č. 4, s. 18–19);
Co přinese letošní Pražské jaro (Hudební rozhledy, roč. 54, 2001, č. 5, s. 2–3);
Česká filharmonie mnoha tváří (Hudební rozhledy, roč. 54, 2001, č. 5, s. 5);
Hallé Orchestra a Moravec se stali miláčky publika (Slovo, 24. 5. 2001);
O Českém spolku pro komorní hudbu a se. Ludvíkem Kašpárkem (Hudební rozhledy, roč. 54, 2001, č. 6, s. 24–25);
S Janou Macharáčkovou o autorském CD Jaroslava Doubravy (Hudební rozhledy, roč. 54, 2001, č. 6, s. 44–45);
Zahraniční dirigenti (Hudební rozhledy, roč. 54, 2001, č. 7, s. 6–7);
Nicolaus Harnoncourt a Concentus Musicus Wien (Hudební rozhledy, roč. 54, 2001, č. 7, s. 11–12);
Z Festivalu Antonína Dvořáka v Příbrami (Hudební rozhledy, roč. 54, 2001, č. 7, s. 22–23);
O Hudebním festivalu Antonína Dvořáka s místostarostou města Příbram PhDr. Vladimírem Vepřekem (Hudební rozhledy, roč. 54, 2001, č. 7, s. 28–29);
O hudbě s Ivanem Moravcem (Hudební rozhledy, roč. 54, 2001, č. 8, s. 3–6);
Sasko–český hudební festival podeváté (Hudební rozhledy, roč. 54, 2001, č. 8, s. 11);
Nad novou sezonou Komorní filharmonie Pardubice (Hudební rozhledy, roč. 54, 2001, č. 9, s. 14);
Z Pražského podzimu (Hudební rozhledy, roč. 54, 2001, č. 11, s. 3–6);
Do Linze (sic!) za Kurtem Weilem (Hudební rozhledy, roč. 54, 2001, č. 11, s. 30–31);
Česká filharmonie na rozloučenou (Hudební rozhledy, roč. 54, 2001, č. 12, s. 8);
Bravo Smetanovu triu (Hudební rozhledy, roč. 54. 2001, č. 12, s. 12–13);
O Pražském jaru 2002 (Hudební rozhledy, roč. 54, 2001, č. 12, s. 42–43);
Dvakrát Jaroslava Pěchočová (Hudební rozhledy, roč. 55, 2002, č. 1, s. 9);
Abonentní koncerty v Třeboni (Hudební rozhledy, roč. 55, 2002, č. 2, s. 6–7);
Moje profese klavíristy mě zcela naplňuje, říká Karel Košárek (Hudební rozhledy, roč. 55, 2002, č. 2, s. 42–44);
Mezinárodní klavírní soutěž Rudolfa Firkušného (Hudební rozhledy, roč. 55, 2002, č. 4, s. 16–17);
Třikrát Česká filharmonie: s Ken-ičiro Kobayašim (Hudební rozhledy, roč. 55, 2002, č. 6, s. 5–6);
Čím překvapily orchestry ze zahraničí (Hudební rozhledy, roč. 55, 2002, č. 7, s. 5–7);
Lukáš Vondráček s Českou filharmonií (Hudební rozhledy, roč. 55, 2002, č. 7, s. 9);
S Antonínem Kubálkem po pěti letech (Hudební rozhledy, roč. 55, 2002, č. 7, s. 43–45);
108. sezona Českého spolku pro komorní hudbu očima dr. Ludvíka Kašpárka (Hudební rozhledy, roč. 55, 2002, č. 9, s. 16–17);
Z Pražského podzimu.… (Hudební rozhledy, roč. 55, 2002, č. 11–12, s. 3–6);
Premiéra Zdeňka Lukáše s Pražskými symfoniky (Hudební rozhledy, roč. 55, 2002, č. 11–12, s. 15);
Davidoff Prix pro Moniku Knoblochovou (Hudební rozhledy, roč. 56, 2003, č. 1, s. 10);
José Cura zdvihl publikum ze sedadel (Hudební rozhledy, roč. 56, 2003, č. 3, s. 6);
Z „Valašského království“ až na konec světa (Hudební rozhledy, roč. 56, 2003, č. 3, s. 41–43);
Rožděstvěnskij a Postnikova v Praze (Hudební rozhledy, roč. 56, 2003, č. 4, s. 3);
Dvakrát Česká filharmonie, Sommerova Vokální symfonie s Ondřejem Kukalem (Hudební rozhledy, roč. 56, 2003, č. 5, s. 6–7);
Gardinerovo čarování s Českou filharmonií (Hudební rozhledy, roč. 56, 2003, č. 7,  s. 5–6);
Bravo Komorní filharmonii Pardubice (Hudební rozhledy, roč. 56, 2003, č. 7, s.12–13);
 Kocianova houslová soutěž – letos v nových podmínkách (Hudební rozhledy, roč. 56, 2003, č. 7, s. 30);
Zastavení s Leošem Svárovským (Hudební rozhledy, roč. 56, 2003, č. 8, s. 3–6);
Ze Smetanovy Litomyšle. Berliozovo Requiem (Hudební rozhledy, roč. 56, 2003, č. 8, s. 8);
Jabkenická myslivna opět otevřena (Hudební rozhledy, roč. 56, 2003, č. 8, s. 42–43);
O České filharmonii s Václavem Riedlbauchem (Hudební rozhledy, roč. 56, 2003, č. 8, s. 44–46);
O novém CD projektu z díla Bohuslava Martinů s dirigentem Jiřím Bělohlávkem (Hudební rozhledy, roč. 56, 2003, č. 9, s. 42–43);
Z Českého Krumlova 2003 (Hudební rozhledy, roč. 56,  2003, č. 10, s. 4–5);
Festival Pražský podzim: Bohuslav Matoušek a Mozart, Bravo Galině Korčakovové, Elisabeth Vidal a její krkolomné „kousky“, Orchestr skotské BBC a skvělý Ian Volkov, Petrohradský symfonický orchestr a Šostakovičova „Leningradská“ (Hudební rozhledy, roč. 56, 2003, č. 11–12, s. 5–7);
Dvakrát ČF: Triumfální  vstup do nové sezony (Hudební rozhledy, roč. 56, 2003, č. 11–12, s. 22);
Křest nového souboru na Červeném Hrádku (Hudební rozhledy, roč. 56, 2003, č. 11–12, s. 27–28);
Běžný abonentní koncert se Zdeňkem Mácalem (Hudební rozhledy, roč. 57, 2004, č. 1, s. 9);
SOČR s Leošem Svárovským (Hudební rozhledy, roč. 57, 2004, č. 3, s. 10);
O Pražských premiérách 2004 s Václavem Riedlbauchem (Hudební rozhledy, roč. 57, 2004, č. 3, s. 18–19);
Vážení a milí čtenáři... (Hudební rozhledy, roč. 57, 2004, č. 5, s. 2);
S Ivanem Klánským nejen o klavíru (Hudební rozhledy, roč. 57, 2004, č. 5, s. 42–45);
Vážení a milí čtenáři... (Hudební rozhledy, roč. 57, 2004, č. 6, s. 1);
Pocta Leoši Janáčkovi (Hudební rozhledy, roč. 57, 2004, č. 6, s. 11);
Půvabný podvečer s Ivanem Klánským aneb Smetana v rukou poety (Hudební rozhledy, roč. 57, 2004, č. 6, s. 13);
Se Štefanem Margitou o všem, co patří k opeře a zpěvu (Hudební rozhledy, roč. 57, 2004, č. 6, s. 42–45);
Vážení a milí čtenáři... (Hudební rozhledy, roč. 57, 2004, č. 7, s. 1);
Skvělý Vadim Repin a Pražští symfonikové (Hudební rozhledy, roč. 57, 2004, č. 7, s. 5–6);
Dvakrát nejlepší rozhlasový orchestr z Velké Británie (Hudební rozhledy, roč. 57. 2004, č. 7, s. 9);
Vystoupení, na které nelze zapomenout: Murray Perahia a Academy of St Martin in the Fields (Hudební rozhledy, roč. 57, 2004, č. 7, s. 10);
A z nebeských výšin dokonalosti opět na zem s orchestrem ze Země vycházejícího slunce (Hudební rozhledy, roč. 57, 2004, č. 7, s. 11);
Thomas Dausgaard – zcela adekvátní náhrada za onemocnělého Herberta Blomstedta (Hudební rozhledy, roč. 57, 2004, č. 7, s. 11–12);
Zdeněk Mácal rok v České filharmonii (Hudební rozhledy, roč. 57, 2004, č. 7, s. 47–49);
Léto hudbě (ne)přeje (Hudební rozhledy, roč. 57, 2004, č. 8, s. 1);
Barokní noc na českokrumlovském zámku (Hudební rozhledy, roč. 57, 2004, č. 8, s. 7–9);
Janáčkův máj (Hudební rozhledy, roč. 57, 2004, č. 8, s. 9–10);
Pražský podzim již počtrnácté (Hudební rozhledy, roč. 57, 2004, č. 7, s. 14);
Janez Lotric ve státní opeře Praha (Hudební rozhledy, roč. 57, 2004, č. 7, s. 26);
Když se řekne září... (Hudební rozhledy, roč. 57, 2004, č. 9, s. 1);
Barevné tóny podzimu (Hudební rozhledy, roč. 57, 2004, č. 10, s. 1);
XII. Verdi festival ve Státní opeře Praha (Hudební rozhledy, roč. 57, 2004., č. 10, s. 22);
Salzburger Festspiele 2004 (Hudební rozhledy, roč. 57, 2004, č. 10, s. 27–29);
Vítáme rok 2005 (Hudební rozhledy, roč. 58, 2005, č. 1, s. 1);
Jennifer Parmour se stala miláčkem publika (Hudební rozhledy, roč. 58, 2005, č. 1, s. 6);
Ivan Klánský a Jiří Kout – oba dokonalí mistři svého oboru (Hudební rozhledy, roč. 58, 2005, č. 1, s. 11–12);
V čase velikonočním... (Hudební rozhledy, roč. 58, 2005, č. 3, s. 1);
Byl pozdní máj – první máj – večerní máj -  byl lásky čas... (Hudební rozhledy, roč. 58, 2005, č. 5, s. 1);
Pražské jaro 2005 (Hudební rozhledy, roč. 58, 2005, č. 5, s. 5–6);
Bravo mexickému tenoristovi Ramónu Vargasovi (Hudební rozhledy, roč. 58, 2005, č. 5, s. 7).

Literatura

Who Is...?, Hübners blaues Who is Who, Zug 2002.
 
Petar Zapletal

Datum poslední změny: 2.2.2022