Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Říha, Josef

Tisk


Charakteristika: Hudební vědec, pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:21.12.1934
Datum úmrtí/ukončení aktivity:12.7.2014
Text

Říha, Josef, hudební vědec, pedagog, sbormistr, narozen 21. 12. 1934, Praha, zemřel 12. 7. 2014, Ústí nad Labem.

 

Studoval Drtinovo gymnázium v Praze (1953) a Vyšší školu pedagogickou tamtéž (promovaný pedagog 1955). Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy studoval hudební výchovu pro střední školy (1971), kde v roce 1973 získal titul PhDr.

Docentem didaktické hudební výchovy byl jmenován na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem (1992) a následně tamtéž profesorem sbormistrovství (1995). Od roku 1989 zde působil jako odborný asistent, 1990 vedoucí oddělení l. stupně a od roku 1991 jako vedoucí katedry hudební výchovy. V letech 1992–94 byl prorektorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L., 1994–99, pak vedoucím katedry hudební výchovy PF UJEP, od 1999 profesorem tamtéž. Od roku 1995 je předseda oborové rady doktorského studia Hudební teorie a pedagogika tamtéž. Od počátku učitelské dráhy působil jako sbormistr dětských i dospělých sborů, spolu s Vlastimilem Kobrlem založil Ústecký dětský sbor, později na PF smíšený sbor Chorea academica (spolu s J. Holubcem).

Je autorem samostatné koncepce rozšířeného vyučování hudební výchovy na ZŠ. Ústřední lektor nového pojetí hudební výchovy v rámci Nové čs. vzdělávací soustavy.

Je členem vědecké rady PF UJEP a PedF UK Praha, předseda oborové rady doktorského studia Hudební teorie a pedagogiky na PF UJEP v Ústí n. L. a členem oborové rady téhož na UK Praha (PedF).

 

Petr Kostrhun


Text

Datum poslední změny: 20.2.2011