Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Řehánek, František

Tisk


Charakteristika: Muzikolog a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:13.9.1921
Text
Dílo

Řehánek, František, muzikolog a hudební pedagog, narozen 13. 9. 1921, Místek.
 
Po absolvování gymnázia (1932–40) a hudební školy (1940–45) v Místku, byl přijat na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor český jazyk a anglický jazyk (1945–49). V letech 1961–65 byl studentem hudební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Roku 1967 zde získal titul PhDr. Jako pedagog působil na hospodářských školách ve Frýdku-Místku (1949–54) a v Liberci (1954–58), v letech 1964–82 vyučoval na libereckém gymnáziu. Mezitím (1958–64) působil jako lektor hudební výchovy v Parku kultury a oddechu v Liberci. Mimo pedagogickou činnost pracoval také jako muzikolog. Předmětem jeho zájmu se stal především Leoš Janáček a jeho teoretické práce, hlavně z oboru harmonie. Až od osmdesátých let se začal zabývat Janáčkovou skladatelskou tvorbou. I v této oblasti studuje převážně uplatnění Janáčkových teoretických zásad v praxi a jeho harmonické myšlení vůbec.
Dílo
Dílo literární (výběr)

Janáčkovo učení o harmonii, diplomní práce, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (nyní Masarykova univerzita) Brno 1965.
 
Články v časopisech
Barevné slyšení, Hudební věda V, Praha 1968, č. 3, s. 405–413.
K názvům tónů, Opus musicum, I, Brno 1969, č. 7, s. 216.
Ke spojovacím formám a spojům v Janáčkově učení o harmonii, Hudební věda VI, 1969 Praha, č. 4, s. 439–443.
Janáčkův přínos pro nauku a harmonii, Opus musicum II, Brno 1970, č. 1, s. 9–11.
František Zdeněk Skuherský-teoretik harmonie, Opus musicum III, Brno 1971, č. 3, s. 225–230.
K Janáčkově terminologii, Opus musicum VIII, Brno 1976, č. 4, s.108–111.
O harmonickém myšlení Leoše Janáčka, Hudební věda XXXIX, Praha 2002, č. 1, s. 67–70.
Diatonické mody u Leoše Janáčka, Hudební věda XL, Praha 2003, č. 1, s. 29–69.
 
Stati ve sbornících
Janáček’s Beitrag zur Harmonielehre, Colloquium Musica Bohemica et Europaea, Brno 1970, ed. Rudolf Pečman, Brno 1972, s. 435–441.
Janáček a tonalita, Colloquium Leoše Janáčka ad tempora nostra, Brno 1978, ed. Rudolf Pečman, Brno 1983, s. 279–287.
Diatonické mody u Antonína Dvořáka, Colloquium Dvořák, Janáček and Their Time, Brno 1984, ed. Rudolf Pečman, Brno 1985, s. 223–227.
Händel a Bach. O dnešním pojetí jejich díla, Brno 1985, ed. Rudolf Pečman, Brno 1992, s. 43–48.
Modality in Janáček’s Music Theory, Colloquium Probleme der Modalität, Leoš Janáček heute und morgen, Brno 1988, ed. Petr Macek, Brno 1994, s. 179–185.
 
Ilona Chocholatá
Text

Datum poslední změny: 17.7.2008