Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Rychetský, Jiří

Tisk


Charakteristika: Regionální historik

Datum narození/zahájení aktivity:12.4.1926
Datum úmrtí/ukončení aktivity:27.3.2012
Text
DíloLiteratura

Rychetský, Jiří, regionální historik, narozen 12. 4. 1926, Jiřice, zemřel 27. 3. 2012, Jihlava.

 

V letech 1945–49 studoval na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity. Po ukončených studiích začal pracovat jako profesor na Gymnáziu dr. A. Hrdličky v Humpolci. Tuto funkci vykonával až do roku 1987. Zajímal se především o Mahlerovy životní osudy, od konce 50. let vyhledával dosud neznámé dokumenty pojící se k jeho mládí na Vysočině, proto navštěvoval české, rakouské a holandské archivy. Zasloužil se o podrobné zjištění údajů spjatých se skladatelovými rodnými Kališti, identifikoval kořeny jejich rodu ve vsi Chlumná pod Blaníkem, stopy hledal v Jihlavě a v dalších českých městech. Později vydal spolu s Milanem Palákem publikaci Po stopách Gustava Mahlera v Čechách a na Moravě. Byl též členem společnosti Gustava Mahlera a od roku 1960 se podílel na organizaci koncertů věnovaných dílu tohoto skladatele. V roce 1964 uspořádal výstavu Gustav Mahler a my v Humpolci, Českých Budějovicích a Olomouci. V roce 1986 získal dokonce Stříbrný odznak Gustava Mahlera (GM Stichting Holand). Zde Rychetského zájem o tohoto skladatele nekončí. V roce 1994 byla uspořádána trvalá muzejní expozice s názvem Gustav Mahler a Jihlava. Od roku 1998 se podílel i na rekonstrukci Mahlerova rodného domu v Kališti u Humpolce. V roce 2003 obdržel "Cenu města Jihlavy za celoživotní badatelskou činnost a významný přínos mahlerovské tradici v Jihlavě", v únoru 2012 byl rakouskou Internationale Gustav Mahler Gesellschaft vyznamenán medailí nesoucí skladatelovo jméno. Jiří Rychetský je silně spjatý s kulturním životem Humpolce. Vytvořil soupis místních památek a péče o ně. Psal o významných rodácích (jako jsou Jan Zábrana, Aleš Hrdlička, Jiří Honzl) a podílel se na organizaci kulturních akcí. Jako člen výborů Mezinárodních kongresů antropologů v Humpolci (1959–1999) uspořádal hodně přednášek, publikací a výstav.


Dílo

Dílo literární

 

Humpolec (České Budějovice 1962);

100 let požárního sboru v Humpolci 1873–1973. (Humpolec 1973);

80 let Muzea Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci 1895–1975 (Humpolec 1975);

Antonín Bláha, jeho máje i všední dny (České Budějovice 1979);

Po stopách Gustava Mahlera v Čechách a na Moravě (Ostrava 2003).

Literatura

ČSHS.

 

Silvana Karafiátová

Datum poslední změny: 18.8.2019