Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Stránská, Lenka

Tisk


Charakteristika: Muzikoložka

Text

Stránská, Lenka, muzikoložka.

 

Po dokončení studií hudební vědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (1996) přesídlila do Francie. Na Université de Paris-Sorbonne - Paris IV. získala titul DEA v oboru dějiny hudby hudební vědy (1997) s prací na téma La graphie musicale tchèque, v roce 2001 pak ve stejném oboru doktorát s disertací na téma Les partitions graphiques dans le contexte de la création musicale tchèque et slovaque de la seconde moitié du XXème siècle. Zabývá se především novodobými notačními systémy.

 

Jan Špaček


Datum poslední změny: 10.8.2010