Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pudlák, Miroslav

Tisk


Charakteristika: Skladatel, dirigent, klavírista, hudební pedagog a muzikolog

Datum narození/zahájení aktivity:3.3.1961
Text
DíloDiskografieLiteratura

Pudlák, Miroslav, skladatel, dirigent, klavírista, hudební pedagog a muzikolog, narozen 3. 3. 1961, Řím.

Skladbu studoval na pražské konzervatoři (1979–83) a hudební vědu na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze (1980–84) a na Université de Paris (1990–91). V průběhu studia se zúčastnil skladatelských kurzů v Darmstadtu, Kazimierzi a Amsterdamu. V roce 1985 založil soubor pro soudobou hudbu Agon a stal se jeho uměleckým vedoucím (do roku 1990). V roce 1993 získal ocenění Young Composer Award a na základě této ceny zakázku od orchestru Academy of St. Martin in the Fields (Londýn), který premiéroval jeho skladbu A Winged Creature. Tuto kompozici dále provedly Jupiter Orchestra (Londýn), Pražský komorní orchestr (ISCM World Music Days, Lucemburk 2000) a Pražská komorní filharmonie (Český rozhlas). Miroslav Pudlák působil jako hostující skladatel a lektor na základě Fulbrightova stipendia ve Spojených státech amerických (univerzity v Kalifornii a Oregonu, 1995–96). Od roku 1996 vede Hudební informační středisko v Praze. Vyučuje hudební teorii na Hudební fakultě AMU (od roku 1993), na New York University in Prague (od roku 2005) a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (od roku 2008). Jako muzikolog publikuje články o soudobé hudbě a je autorem knižní monografie Zbyněk Vostřák – Idea a tvar v hudbě. V roce 1996 se stal spoluzakladatelem souboru pro soudobou hudbu MoEns (původně Mondschein Ensemble), se kterým pravidelně spolupracuje jako dirigent a skladatel, a který uvedl mnohá skladatelova díla na mezinárodních festivalech. Obdržel skladatelské zakázky, například od Deutschland Radio v Kolíně nad Rýnem a festivalu Klangspuren v Rakousku. Jeho skladby zazněly v mnoha evropských státech, Mongolsku, Kanadě a Spojených státech amerických. Miroslav Pudlák komponuje také hudbu pro divadelní představení a hraje na klávesové nástroje se souborem Why Not Patterns. 


Dílo

Dílo hudební (výběr)

 

Rotace a kánony pro dechové sexteto (1983);

Spočinutí pro smyčcový orchestr (1983);

Kolotoč pro 6 fléten (1984);

Letím... pro komorní soubor (1985);

Otisky pro komorní soubor (1985);

Hlasy pro flétnu a bicí (1987);

Downstream pro komorní soubor (1998);

Speculum pro komorní soubor (1988);

Tour de passe-passe pro housle a komorní soubor (1992);

Chaosmos pro komorní soubor a zvukovou stopu (1992);

The Last Word pro flétnu, violoncello a klavír (1993);

Dejte mi pevný bod... elektroakustická skladba (1993);

A Winged Creature pro komorní orchestr (1994);

Chandra pro klarinet, violoncello a klavír (1995);

Sextet (1996, flétna, klarinet, housle, viola, violoncello, klavír);

Encore pro housle a klavír (1996);

Bimbao pro ozvučené smyčcové kvarteto (1998);

OM-Age pro komorní soubor (1998);

Nokturno pro komorní soubor (1999);

Prostosrdečné písně hřbitovní pro mezzosoprán a klavír (text Hans Carl Artmann, 1999);

Tvář noci pro komorní soubor (2000);

Three Worlds pro velký orchestr (2000);

Drobné radosti pro komorní soubor (2001);

Ve stínu klobásy, komorní opera (text Hans Carl Artmann, 2002);

Aria pro komorní soubor (2003);

Sasíci v Čechách, komorní opera (2004);

Mezi čelistmi vězněných sil, pro komorní orchestr (2005);

Another World pro komorní soubor (2005);

Babel Dances pro komorní soubor (2006);

Vertikální život pro komorní soubor a zvukovou stopu (2007);

Post Iucundam pro klarinet a klavír (2008);

Žena a had pro basový saxofon a marimbu (2009);

Král Majáles pro komorní soubor a zvukovou stopu (2009);

Trio pro housle violoncello a klavír (2010).

Diskografie

Otisky (Arta 1991) – Agon Orchestra;

Sextet (Arta 1996) – Ensemble Mondschein;

Letím..., The Last Word, A Winged Creature, Chandra, OM-Age (Arta 2000);

Dejte mi pevný bod (Radioservis, 2001) – Ateliér II;;

Nokturno (HIS, 2004) His Voice Sampler II.

Literatura

www.musica.cz/static/pudlak/

 

Radek Poláček

Datum poslední změny: 18.6.2011