Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pecháček, Stanislav

Tisk


Charakteristika: Hudební pedagog a sbormistr

Datum narození/zahájení aktivity:15.2.1951
Text
DíloLiteratura

Pecháček, Stanislav, hudební pedagog a sbormistr, narozen 15. 2. 1951, Dolní Dobrouč (u Ústí nad Orlicí).

 

Navštěvoval 1966–69 Střední všeobecně vzdělávací školu v Ústí nad Orlicí, pak studoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci hudební výchovu a češtinu. V hudebním oboru byl žákem Roberta Smetany, Vladimíra Hudce, Luďka Zenkla, Pavla Čotka, Libora Melkuse, v rigorosním řízení zde 1978 získal na základě práce Violoncellista Bohuš Heran titul PhDr. v oboru historie a teorie hudby. Habilitoval se 1998 v oboru hudební výchova-sbormistrovství na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zde také absolvoval doktorské studium, které zakončil disertační prací Folklórní inspirace v české sborové tvorbě (2008, titul Ph.D.), a následně byl na návrh vědecké rady jmenován profesorem v oboru Hudební teorie a pedagogika (2012).

 

Po základní vojenské službě ve Vyškově na Moravě (1974–75), kdy působil jako učitel češtiny na Dvouleté důstojnické škole, byl 1975–84 učitelem hudební výchovy a češtiny na Střední pedagogické škole v Praze. Od roku 1984 působí pedagogicky na Univerzitě Karlově v Praze Pedagogické fakultě, kde zastává i různé funkce: 1984–88 tajemník katedry, 1990–2000 vedoucí oddělení pro učitelství na 1. stupni ZŠ, od 2001 zástupce vedoucího katedry. Na katedře vyučoval a vyučuje didaktice hudební výchovy ve studiu učitelství pro 1. stupeň základní školy, hře na klavír, od 1990 se specializuje na předměty intonace a sluchová výchova, sborový zpěv a řízení sboru, metodika nácviku sborových skladeb, ansámblový zpěv, dějiny sborového zpěvu. Od 1995 vyučuje týmž předmětům zahraniční studenty v angličtině, navíc základy taktovací techniky. Ve své odborné práci se zaměřuje na problémy didaktiky hudební výchovy se zaměřením na 1. stupeň základní školy (1984–91), na doprovod lidových písní na kytaru a na klavír (1989–99), na sborový zpěv resp. taktovací techniku (1994–2003), resp. na sborovou tvorbu českých skladatelů od období baroka do současnosti (od 1992), na intonaci a sluchovou analýzu – systémy intonační, sluchové a rytmické výchovy (od 2002).

 

V rámci učitelské mobility programu Sokrates-Erasmus krátkodobě přednášel na zahraničních univerzitách: St Patrick´s College, Dublin, Irsko (2004); Høgskolen, Oslo, Norsko (2005), Universita Świętokrzyska, Kielce, Polsko (2006), Université Rennes 2 – Haute Bretagne, Rennes, Francie (2007), Moskovskij pedagogičeskij gosudarstvennyj universitet, Moskva, Rusko – 2008, University of Cyprus, Nikosia, Kypr – 2009, Universidad de Valladolid, Španělsko – 2010. Vedl seminář na sborovém festivalu Liepaités, Vilnius, Litva (2004).

 

Vedle pedagogické a odborné publikační činnosti se věnuje práci sbormistrovské: byl sbormistrem Dívčího pěveckého sboru Střední pedagogické školy v Praze (1978–90), ženského pěveckého sboru Puellae Pragenses (1990–94), Dětského pěveckého sboru Mládí (na Základní umělecké škole v Praze 5, 1995–2005; s ním CD Vánoční a folklorní inspirace a Od mše k muzikálu, TONNY MUSIC 1998, 2003). Za téměř třicet let sbormistrovské činnosti nastudoval a provedl přes tři sta sborových skladeb a úprav lidových písní, vystoupil na téměř dvěstě padesáti koncertech v tuzemsku a na devadesáti koncertech v zahraničí (Anglie, Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Litva, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko). Člen porot v národních sborových soutěžích. S tím souvisejí i jeho aktivity redakční: v letech 1993–2000 byl šéfredaktorem časopisu pro sborové umění Cantus, od 2005 je členem redakčních rad časopisů Cantus a Hudební výchova. Působil 1993–99 jako člen hlavního výboru Unie českých pěveckých sborů a ve stejných letech jako zástupce Unie českých pěveckých sborů v mezinárodní sborové organizaci AGEC (Arbeitsgemeinschaft Europäischer Chorverbände).


Dílo

Dílo literární

 

Knižní (samostatně vydané publikace)

Bohuš Heran (Ústí nad Orlicí 1977);

Praktické úkoly z didaktiky hudební výchovy pro 1. stupeň ZŠ (spoluautoři Hana Váňová, Libuše Kurková, Živana Vajsarová, Emil Hradecký, Praha 1991, 22001);

Kytarové doprovody lidových písní (Jinočany 1993);

Základy taktovací techniky (Praha 1994);

Hra písní na klavír (Praha 1999);

Česká sborová tvorba 1800–1950 (Praha 2002);

Základy taktování (Praha 2003);

Vokální intonace a sluchová výchova I (Praha 2006);

Vokální intonace a sluchová výchova II (Praha 2006);

Vokální intonace a sluchová výchova III (Praha 2006);

Vokální intonace a sluchová výchova IV. (Praha 2009);

Lidová píseň a sborová tvorba (Praha 2010);

Twórczość chóralna kompozitorów czeskich (Lodž 2011).

 

Stati

Náměty k rytmické výchově I, II, III (Hudební výchova 1993/94, č. 1, s. 7, č. 2, s. 31–32, č. 3, s. 49–50);

Hudební výchova a vzdělávání na 1. stupni základní školy (Hudební výchova 1994/95, č. 3, s. 38–39);

Sborová tvorba Vítězslava Nováka (Cantus Choralis Slovaca. Zborník materiálov z II. Medzinárodného sympózia o sborovom speve v Banskej Bystrici, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 1996, s. 104–114);

AGEC se představuje (Cantus 1996, č. 4, s. 11–14);

Pěvecká výchova na základní škole I, II, III (Hudební výchova 1996/97, č. 1, s. 1–2, č. 2, s. 32, č. 3, s. 49–50);

Vzpomínání na Antonína Šimečka (sborník 50 let ZUŠ v Dolní Dobrouči, ZUŠ J. Kociana v Ústí nad Orlicí, 1998, s. 14–17);

Neznámá duchovní hudba (Cantus 1999, č. 2, s. 51–52);

Sborová a kantátová tvorba Viktora Kalabise (Zborník katedry hudobnej výchovy PF UMB Banská Bystrica, Banská Bystrica 2004, s. 149–157);

Chorwerke Antonín Dvořáks (Wien–Chorverband, Chor aktuell 2004, č. 6, s. 14–15);

Folklorní inspirace v české sborové tvorbě (sborník z konference Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore, Banská Bystrica 2005, s. 74–95);

Rozvoj harmonického sluchu jako součást intonační výchovy (sborník z konference Aktuální otázky hudebně výchovné praxe, Ústí nad Labem 2006, s. 31–37);

Folklorní vlivy ve sborové tvorbě Petra Ebena (sborník z konference Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe II, Ústí nad Labem 2007, s. 53–59);

Úpravy lidových písní Jana Málka (in: Kontexty hudební pedagogiky I., s. 122–129, Praha 2007);

Interpretace vokálních skladeb jako součást intonační výchovy (in: Interpretace vokálních skladeb ve studiu učitelství hudební výchovy I. 2007, č. 1, s. 51–58);

Sborová tvorba Petra Ebena pro děti (in: Kontexty hudební pedagogiky II., s. 156–162, Praha 2007);

Moravské lidové písně Otmara Máchy (in: Region, regionální kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti, 2007, č. 2, s. 177–187);

Úpravy lidových písní pro ženské a dětské sbory (in: Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti II., 2008, č. 1, s. 230–242); Lukášovy ženské a dětské sbory na lidové texty (in: Hudební kultura XVII. Osobnost a dílo Zdeňka Lukáše, s. 87–101, Plzeň 2008);

Tradice a současnost intonační výchovy v českých zemích (in: Studia Artystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanovskiego. Tom 5: Edukacja muzyczna wobec wyzwań XXI wieku, s. 245–255, Kielce 2008);

Formy druhotné existence lidových písní (in: Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti III., 2009, č. 1, s. 393–402);

Osobnost skladatele a pedagoga Jiřího Laburdy (spoluautor Saláková, L., in: Kontexty hudební pedagogiky III., 2009, s. 169–173);

Neofolklorismus (in: Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti III., 2010, č. 1, s. 353–358);

Sborová tvorba Josefa Bohuslava Foerstera (in: Josef Bohuslav Foerster na prahu 21. století; s. 28, s. 87, Praha 2010);

Folk ve školní hudební výchově (in: Hudobná edukácia a vzdelávacie programy, Banská Bystrica 2010).

 

Seriály

Rubrika časopisu Cantus Dnes vám představujeme: Jiří Kolář (1997, č. 4, s. 25–28), Vlastimil Kobrle (1998, č. 1, s. 33–35), Jan Kasal (1998, č. 2, s. 29–32), Jiří Fuchs (1999, č. 2, s. 35–37), Josef Veselka (2000, č. 1, s. 35–36), Vladimír Doležal (2000, č. 2, s. 30–33).

Rubriky časopisu Cantus Sborová tvorba klasiků a Česká sborová tvorba. Portréty sborové tvorby skladatelů: A. Dvořák (1995, č. 1, s. 12 – 15, č. 2, s. 10–14), B. Martinů (1995, č. 3, s. 11–16, 1995, č. 4, s. 9–14), B. Smetana (1996, č. 1, s. 10–14, 1996, č. 2, s. 12–17), J. B. Foerster (1996, č. 3, s. 8–12, 1996, č. 4, s. 11–14), Z. Fibich (1997, č. 1, s. 6–8), L. Janáček (1997, č. 2, s. 8–14, 1997, č. 3, s. 11–16), P. Křížkovský (1997, č. 4, s. 10–12, 1998, č. 1, s. 7–10), V. Novák (1998, č. 2, s. 9–14, 1998, č. 3, s. 6–11), J. Suk (1998, č. 4, s. 12–16), F. Škroup (1999, č. 1, s. 8–10), O. Ostrčil (1999, č. 2, s. 9–11), V. Blodek (1999, č. 3, s. 10–11), J. Malát (1999, č. 4, s. 7–10), K. Stecker (2000, č. 1, s. 7–9), P. Bořkovec (2000, č. 2, s. 6–9), J. Jindřich (2000, č. 3, s. 6–10), V. Kaprál (2000, č. 4, s. 8–12), O. Jeremiáš (2001, č. 1, s. 8–14), K. B. Jirák (2001, č. 2, s. 7–10), V. Kálik (2001, č. 3, s. 17–22), E. Axman (2001, č. 4, s. 17–22), B. Vomáčka (2002, č. 1, s. 4–8), L. Vycpálek (2002, č. 3, s. 5–10), R. Karel (2002, č. 4, s. 5–7), A. Hába (2003, č. 1, s. 4–8), K. Bendl (2003, č. 2, s. 4–10), V. Petrželka (2004, č. 1, s. 6–9), V. J. Tomášek (2004, č. 2, s. 5–9), V. Kaprálová (2004, č. 3, s. 5–6), I. Krejčí (2004, č. 4, s. 5–7), J. Ježek (2005, č. 2, s. 8–9), J. Křička (2006, č. 1, s. 5–9, 2006, č. 2, s. 5–8), V. Trojan (2006, č. 3, s. 5–8), M. Ištvan (2006, č. 5, s. 5–7), P. Eben (2007, č. 1, s. 16–19, č. 2, s. 17–20, č. 3, s. 16–19, č. 4, s. 18–21, 2008, č. 1, s. 16–18, č. 2, s. 16–18), V. Dobiáš (2008, č. 3, s. 12–13), J. Kunc (2008, č. 4, s. 20–21, 23), P. Haas (2009, č. 1, s. 34–36), A. Michna z Otradovic (2009, č. 2, s. 29–32), J. J. Ryba (2009, č. 3, s. 30–32, č. 4, s. 56–58), J. D. Zelenka (2010, č. 1, s. 30–32, č. 2, s. 28–31), J. Mysliveček (2010, č. 3, s. 28–31), A. Rejcha (2010, č. 4, s. 32–34), B. M. Černohorský (2011, č. 1, s. 28–30), F. X. Richter (2011, č. 2, s. 31–33), F. V. Míča (2011, č. 3, s. 29–31), P. J. Vejvanovský (2011, č. 4, s. 47–49); Přehledy sborové tvorby pro děti v časopise Hudební výchova: P. Eben (2009, č. 2, s. 20–23), O. Mácha (2010, č. 1, s. 2–5), J. Vičar (2011, č. 1, s. 7–9); Choral Pieces and Cantatas of Bohuslav Martinů. Education and Science without borders. Journal volume 1, No 2/2010, s. 107–109; Reformátor sborového zpěvu (Ferdinand Vach). Cantus, 2009, č. 1, s. 14–17; Rubrika O hudbě anglicky v časopise Hudební výchova (od 2006 dosud).

Literatura

I. Lexika     
Slovník českých sbormistrů, část II (Praha 1982, Divadelní ústav, s. 409).
Slovník českých sborových dirigentů (Praha 2003, Sdružení sborových dirigentů AHUV a Unie českých pěveckých sborů, s. 102).
Who is who (program festivalu Tage Neuer Chormusik, 15.–18. 3. 2001 Würzburg, s. 33).
The International Directory of Distinguished Leadership (The American Biographical Institute Inc. U.S.A., 9. vydání, s. 327).
Who is Who (Verlag für Personenenzyklopädien AG, Zug 2002, Švýcarsko, s. 584).
 
II. Ostatní
Kolář, Jiří: Mnoga ljeta, živijó! K padesátinám doc. PhDr. Stanislava Pecháčka (Cantus 2001, č. 1, s. 52–53).
Samek, Miloslav: Stanislav Pecháček (rozhovor v rubrice Dnes vám představujeme, Cantus 2004, č. 3, s. 7–12). 

Andreou, E. – Rousi, E. – Kladas, S. Passionate about music. Unicque 2010, Issue 2, s. 39–40. (Rozhovor u příležitosti pracovního pobytu na univerzitě) 

 

http://www.sbor.cz/detail_sbormistr.php?id=10238
http://www.ucps.cz/portal/cz/03-01-heslo.php?chci_heslo=237
http://www.pedf.cuni.cz/khv/ramos.htm
http://www.studentintranet.unic.ac.cy/Default.aspx?TabId=187

 

Ivan Poledňák

Text

Datum poslední změny: 24.8.2007