Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Koukal, Petr

Tisk


Charakteristika: Muzikolog

Datum narození/zahájení aktivity:20.5.1952
Text
DíloLiteratura

Koukal, Petr, muzikolog, narozen 20. května 1952, Olomouc.

 

Hudební výchovu s angličtinou začal studovat na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1970, ale po prvním ročníku přešel na stejný obor do Brna na Filozofickou fakultu tehdejší Univerzity J. E. Purkyně (absolutorium 1976). Pak vyučoval jedenáct let hudební výchově a angličtině na Gymnáziu v Telči. V té době vykonal rigorózní zkoušku na brněnské fakultě (PhDr.1984) a v roce 1988 se stal vedoucím muzikologického oddělení Slezského zemského muzea v Opavě a od roku 2000 souběžně také pracovníkem Národního památkového ústavu v Praze (zde je ve funkci památkář – organolog). Zaměřuje se na historickou organologii (dějiny varhanní kultury v českých zemích, ladění historických varhan v českých zemích). Po studiu doktorského programu Hudební teorie a pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obhájil disertační práci Varhany jako součást hudebně výchovného procesu v českých zemích 17. – 19. století (Ph. D. – 2005).

Je členem vědeckých společností a komisí (např. České společnosti hudební vědy, komise pro restaurování hudebních nástrojů Ministerstva kultury ČR, Arbeitsgemeindschaft für die

Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa an der Universität Leipzig a aktivní je jeho účast na Mezinárodních výzkumných projektech: Music Collections, Music Libraries and Music-

Related Archive Portfolios (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn), Musica

migrans (Universität Leipzig). V letech 2006–10 externě vyučoval také na Církevní konzervatoři v Opavě.


Dílo

Dílo literární

 

Stati, články a kritiky (výběr)

The restoration of the historical organ in Nová Říše (The Diapason /USA/, May 1988, Nr. 5, s. 9);

Die letzten Jahre: Dittersdorf in Südböhmen (in: sborník: Carl Ditters von Dittersdorf 1739–1799. Bd. 3 – Sein Wirken in Österreichisch-Schlesien und seine letzten Jahre in Böhmen (Ausstellungskatalog), Würzburg 1993, s. 21–25);

The first known opera performance at the count Hodic´s castle in Slezské Rudoltice (in: sborník z konference Die Musik der Deutschen im Osten und ihre Wechselwirkung mit den Nachbarn, Köln 1992);

Deutsche Musik im Osten 6 (Institut für Deutsche Musik im Osten, Bonn 1994, s. 399–402);

Symphonies in the thematic catalogue of Kostelní Vydří (in: Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa. Tagungsbericht Chemnitz 1995, Deutsche Musik im Osten. Band 10. Sankt Augustin 1997, s. 23–27);

Dittersdorf als Amtshauptmann und Forstmeister in Freiwaldau (in: Carl Ditters von Dittersdorf. Beiträge zu seinem Leben und Werk, Opole 2000, s. 21–29);

The unknown Work of Karel Loos in the context of 18th Century Easter Oratorios in German from the Czech Historical Regions (in: Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa: Kirchenmusik – geistliche Musik – religiöse Musik: Bericht der Konferenz Chemnitz. Edition IME, Band 7. Sinzig 2002, s. 255–262);

Zu den Begriffen „Böhmischer, mährischer und schlesischer Orgelbau“ (in: sborník z konference Mitteleuropäische Aspekte des Orgelbaus und der geistlichen Musik in Prag und den böhmischen Ländern, Prag 2000, Edition IME, Band 8, Sinzig 2002. S. 125–130);

Die Martin- Zaus-Orgel von 1894 in der St.-Niklas-Kirche zu Eger/Cheb (Ihr Bau und heutiger Bestand);

Die böhmischen Länder als Orgellandschaft (Musik und Instrument) (Festschrift Hans Nadler. Edition Bärenreiter, Praha 2005, s. 56–65);

The Organ and its Relation to the Local Music Life in Czech Historical Lands

Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa (Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 11, Leipzig 2006, s. 97–106);

Die Kirchenmusiksammlung aus Jägerndorf (in: Musik-Sammlungen – Speicher interkultureller Prozesse, Band 2A. Berichte des interkulturellen Forschungsprojekts „Deutsche Musikkultur im östlichen Europa“, Hrsg. Erik Fischer, Stuttgart 2007, s. 165–172);

Böhmische Orgel oder Orgel in Böhmen? (Ars organi, 4, 2009, s. 265–268);

O zelenohorských varhanách (in: Kostel sv. Jana Nepomuského na Zelené hoře, Telč 2009, s. 220–231).

 

Redakční a editorská činnost

Organologický sborník 1989 (Praha 1989);

Slovo v hudbě 20. století (Ostrava 1990);

Carl Ditters von Dittersdorf 1739–1799 (Band 3. Sein Wirken in Österreichisch-Schlesien und seine letzten Jahre in Böhmen, Würzburg 1993).

 

Notové edice

Johann Caspar Simon: Hudební ABC (Artthon, Opava 1995);

Jan Křtitel Vaňhal: 12 fug pro varhany (Artthon, Opava 1996);

Skvosty varhanní hudby starých českých mistrů (Artthon, Opava 1998);

Varhanní knížky starých kantorů (SZMO a Artthon, Opava 2004);

Jiří Ignác Linek: Varhanní skladby (Artthon, Opava 2009).

Literatura

Kdo je kdo v současné české muzikologii (Praha 2002).

 

Karel Steinmetz

Datum poslední změny: 22.3.2012