Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kobrle, Boris

Tisk


Charakteristika: Muzikolog, redaktor, sbormistr

Datum narození/zahájení aktivity:11.4.1954
Datum úmrtí/ukončení aktivity:16.5.2021
Text

Kobrle, Boris, muzikolog, redaktor, sbormistr, narozen 11. 4. 1954, Brno, zemřel 16. 5. 2021, Praha.

 

Studoval na Masarykově univerzitě (tehdy UJEP) hudební vědu a dějepis, absolvoval 1978 diplomovou prací Spis Eduarda Hanslicka O hudebním krásnu ve vztahu k Hegelově Estetice (PhDr. tamtéž 1984). Studium sborového dirigentství na Janáčkově akademii múzických umění v Brně uzavřel 1987 diplomovou prací K problémům interpretace české experimentální tvorby pro dětské sbory.
 
Pracoval nejdříve jako učitel na Základní škole ve Šlapanicích u Brna (1978–81) a poté v Brně na Střední pedagogické škole (1982–83) a gymnáziu (1984–86); externě vyučoval na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty v Hradci Králové (1986–87). V Českém (Československém) rozhlase (studio Hradec Králové) působil jako redaktor (též dramaturg, producent, hudební režisér) vážné hudby (podílel se mimo jiné na projektu Experimentální digitální hudební výroba), v letech 1989–2002 zaměstnán v Českém rozhlase v Praze. Zde 1990–92 činný jako vedoucí redaktor redakce symfonické, vokální a komorní hudby; spolupracoval tehdy s četnými sólisty a ansámbly (byl též mimo jiné spoluautorem a redaktorem projektu Mozart v Praze, 1991). V dalších letech byl v různých funkcích spjat s 3. programem Českého rozhlasu (Vltava): vedoucí redakce vážné hudby (1992–93), šéfredaktor (1993–94), hudební dramaturg (1994–99, tehdy mimo jiné spoluautor projektu Jan Dismas Zelenka, koordinátor projektu Tempus – kurzy hudební režie), zástupce šéfredaktora (1998–99), vedoucí soutěže a festivalu Concertino Praga (1999–2002). Od 2002 byl na volné noze jako dramaturg, publicista, poradce. V souvislostech svého rozhlasového působení se zúčastnil řady zahraničních konferenčních apod. akcí (Německo, Rakousko, Švýcarsko), působil v hudebních organizacích (Česká hudební rada, Přítomnost a jiné).
 
Sbormistrovskou činnost započal v amatérském gymnaziálním sboru (1971–74), pokračoval  v brněnských dětských sborech Mladost (1975–78) a Kantiléna (1979–82; ve funkci druhého sbormistra se zúčastnil i na zahraničních akcí – Varšava, Arezzo a jinde). Řídil i amatérské a studentské sbory dospělých (1986–89). Ve funkci hudebního režiséra byl u řady CD nahrávek po různé firmy (ARTA, Bonton, Supraphon atd.) a s různým repertoárem (Česká varhanní hudba 20. století, Varhany Čech, Dvořák – Complete Choruses, a jiné). Publikační činnost vyvíjí ve formě kritik, referátů apod. v měsíčnících Hudební rozhledy a Harmonie, živou publicistickou činnost v kontextu Českého rozhlasu (včetně programových bloků a seriálů, spolupráce na pořadu Rondo, přinášejícím kritické sondy do světa CD). V několika příspěvcích se zabýval i teoretickou problematikou související s rozhlasem: tiskem vyšly Soudobá hudba v rozhlase ve světle programových záměrů a koncepcí (Rytmus – programový list Přítomnosti 7, 1997/98, č. 1, s. 3–4), a Musik-Regionalismus als Integrationsprinzip in den Musiksendungen der EBU (sborník Musik als Wert und ihre Rolle im Prozess der europäischen Integration, Praha, ÚHV AVČR 1996, s. 109–116), další zazněly na seminářích a konferencích v Mannheimu (1993, Rundfunk in der CSFR/CR als Instrument der Kulturpolitik), v Poděbradech (1996, Podniková kultura jako předpoklad kulturního vysílání – Několik obecných poznámek k manažerské strategii), Brně (1998, Vážná hudba ve veřejnoprávním rozhlase – Zkušenosti EBU v posledních letech), Kolíně n. R. (1999, Media-Plan: Experience and Suggestions).
 
Ivan Poledňák 


Text

Datum poslední změny: 4.7.2008