Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Veber, Petr

Tisk


Charakteristika: Muzikolog a publicista

Datum narození/zahájení aktivity:11.11.1960
Text
Dílo

Veber, Petr, muzikolog a publicista,  narozen 11. 11. 1960, Praha.

Po absolvování gymnázia vystudoval hudební vědu na Filozofické fakultě Karlovy university (1980–84) a získal titul PhDr. (1985, diplomová práce s názvem Špalíček Bohuslava Martinů). Od poloviny 80. let působí jako novinář, hudební a operní kritik a hudební publicista. V letech 1984–2007 byl zpravodajem České tiskové kanceláře (ČTK) v oblasti kultury, hudby a církve, v letech 2007–17 vedl v Českém rozhlasu hudební redakci stanice Vltava. Dlouhodobě se podílí na digitálním vysílání stanice Český rozhlas D-dur, zaměřené na klasickou hudbu. Publikuje v denním tisku (např. Lidové noviny v letech 1993–99, Hospodářské noviny od roku 2000) a hudebních periodikách (např. Hudební rozhledy od roku 1987, Gramorevue v letech 1988–93, Harmonie od roku 1993), podílí se na tvorbě textů v programech (např. Česká filharmonie, Pražské jaro) a sleevenotech (např. u gramofonových firem Panton, Supraphon, Arco Diva). Za svou novinářskou činnost získal v roce 1997 novinářskou cenu Křepelek. Je členem České hudební společnosti, Asociace hudebních umělců a vědců, Mezinárodní společnosti Bohuslava Martinů, Britské Dvořákovy společnosti a Syndikátu novinářů. V roce 2018 se stal spoluzakladatelem internetového portálu o klasické hudbě KlasikaPlus.cz.


Dílo

Dílo literární


Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby (Praha, AMU 2008, 414 s.).


Kateřina Smékalová

Datum poslední změny: 8.2.2023