Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Tvrzský, Jaroslav

Tisk


Charakteristika: Varhaník a hudební teoretik

Datum narození/zahájení aktivity:23.12.1938
Text
Literatura

Tvrzský, Jaroslav, varhaník a hudební teoretik, narozen 23. 12. 1938, Praha.
 
Varhanní hru studoval na pražské konzervatoři u Miroslava Kampelsheimera (1953–58). Ve studiích dále pokračoval na pražské AMU u Jiřího Reinbergera (1958–62), v letech 1968–71 zde absolvoval řádnou vědeckou aspiranturu pro obor hudební teorie u Karla Janečka. Na stejné škole pedagogicky působil od roku 1962 nejprve jako pověřený učitel, poté jako instruktor (od roku 1963), jako lektor (1965–71) a byl zde tajemníkem Mezinárodních mistrovských kurzů (1968–71). Mezi léty 1964–68 byl tvůrčím tajemníkem sekce koncertních umělců a následně tajemníkem Komise pro Kruhy přátel hudby ve Svazu českých skladatelů (1964–68). 1971–76 byl zástupcem vedoucího odborného útvaru Hudební mládež v Českém hudebním fondu. Od roku 1976 byl zaměstnán v České filharmonii (od 1976 tajemník ředitelství, od 1978 vedoucí sekretariátu a uměleckého provozu, 1990–92 ředitel). Byl též činný jako tajemník Mezinárodních hudebních soutěží Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro (1966–90). V současnosti pracuje v Archivu hlavního města Prahy (od roku 1994 archivář, od roku 2004 archivář – specialista), je členem Českého spolku pro komorní hudbu (od roku 1988 člen výboru, od roku 2003 člen rady) a stále se podílí na činnosti Pražského jara (1990–92 místopředseda výboru a od roku 1992 člen Stálé soutěžní komise). Jako varhaník rozvíjel rozsáhlou koncertní činnost. Spolupracoval s našimi i zahraničním předními hudebními umělci a tělesy, řídil mnoho rozhlasových, televizních i gramofonových nahrávek, vystupoval v mnoha zemích Evropy a v Austrálii. V letech 1990–96 byl členem orchestru České filharmonie. Jeho vědecká práce se povětšinou vztahuje k varhanám. Je autorem studie Varhany ve Smetanově síni (ve sborníku Město a jeho dům. Kapitoly ze stoleté historie Obecního domu hlavního města Prahy (1901–2001), Praha, 2002, s. 283–290). Dále se zaměřuje na české zednářství (Čeští zednáři – hudebníci, v rukopise, 2002 aj.). Publicistická činnost zahrnuje především kritiky a recenze (v časopisech Hudební rozhledy a Gramorevue, v novinách Lidová demokracie). Věnuje se i redakční a editorské činnosti.
Literatura
Čeští koncertní umělci, instrumentalisté, N–Z (Praha 1983).
Československý biografický slovník (Praha 1992).
 
Blanka Šaffková
Text

Datum poslední změny: 16.7.2008