Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Zedníčková, Šárka

Tisk

(roz. Tománková)

Charakteristika: Muzikoložka a hudební pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity:24.4.1953
Text
DíloLiteratura

Zedníčková, Šárka (roz. Tománková), muzikoložka a hudební pedagožka, narozena 24. 4. 1953, Ropice (okr. Frýdek-Místek).

 

V letech 1968–74 studovala hru na klavír na konzervatoři v Kroměříži (u Heleny Kohutové) a pak 1976–81 na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (nyní opět Masarykova univerzita) v Brně, obor Učitelství společenskovědních oborů pro školy II. cyklu, hudební výchova –český jazyk. V roce 1985 vykonala na této vysoké škole rigorózní zkoušky (PhDr.) a po doktorském studiu u profesorů Miloše Štědroně – školitel, Rudolfa Pečmana a Jiřího Fukače zde v roce 2002 získala titul Ph.D. (disertační práce Salonní hudba šlechtického rodu svobodných pánů z Dalbergu v Dačicích na Moravě). V letech 1974–76 působila na Základní umělecké škole v Českém Těšíně jako učitelka hudby, pak dva roky (1982–1984) učila na obdobné škole v Hlučíně a posléze (r. 1984) nastoupila jako odborná asistentka na katedru hudební výchovy Pedagogické fakulty v Ostravě; zde působí dodnes. Vedle pedagogické činnosti (autorka učebních textů a inovací studijních programů) vyvíjí soustavnou dlouholetou hudebně kritickou a publicistickou činnost v časopisech Ostravský kulturní měsíčník, Listy Ostravské univerzity, Opus musicum a v dalších odborných periodikách.


Dílo

I. Knihy (spoluautorství)

Ostravský hudební život po roce 1945 (s J. Mazurkem, K Steinmetzem, J. Kusákem, A. Neuwirthovou; Ostrava 2008).

Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti (s J. Mazurkem, K. Steinmetzem, J. Kusákem a d., Ostrava 2010).

 

II. Studie a stati

Salonní hudba šlechtického rodu svobodných pánů z Dalbergu v Dačicích na Moravě (in: sborník hudba v Olomouci. Historie a současnost II., Olomouc 2004, s. 204–211).

Jan Grossmann, hudební skladatel, pedagog a publicista (in: sborník Česká hudba 2004). osobnosti, instituce, vědecké, umělecké a hudebněpedagogické aktivity, Praha 2004, s. 141-146).

Muzikolog a hudební pedagog Vladimír Gregor (in: sborník Česká hudební pedagogika a vzdělávání dospělých na počátku 20. století, Praha 2006, s. 111–114).

Janáčkova filharmonie dětem a mládeži. Výchovný koncert jako významná součást hudebněvýchovné praxe (in: sborník Aktuální otázky současné hudebněvýchovné teorie a praxe, Ústí nad Labem 2006, s. 47–49).

Hudební místopis Severomoravského kraje Vladimíra Gregora – zdroj cenných pramenných hudebně-topografických poznatků (in: Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, 2007, č. 2, s. 279 – 281).

Šlechtický skladatel amatér Johann Friedrich Hugo von Dalberg a jeho English Songs op. 15 –historicko-analytická sonda do dobové vokální kompoziční produkce (in: Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, 2007, č. 1, s. 74–79).

Šlechtický skladatel amatér Johann Friedrich Hugo von Dalberg (1760–1812) a jeho Grande sonate pro klavír As dur, op. 20 (in: sborník Hudba v Olomouci a na střední Moravě I., Olomouc 2007, s. 267–279).

Hudební aktivity ve volném čase dětí a mládeže – klíčový předpoklad hudebněpedagogické přípravy (s V. Ševčíkovou, in sborník Výchova a volný čas 2, Brno 2007, s. 119–123).

Muzikolog, hudební pedagog a publicista Vladimír Gregor (in: Inovace v hudební pedagogice a výchově. K poctě Lea Kestenberga /1882–1962/, Olomouc 2008, s. 117–116).

Regionální hudební historie v muzikologickém odkazu Vladimíra Gregora (in: Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, 2008, č. 1, s. 305–307).

Janáčkovská problematika v muzikologickém díle doc. Vladimíra Gregora (in: sborník Janáček regionální a světový, Ostrava 2008, s. 103–104).

Ostravská opera, opereta, balet v Národním divadle moravskoslezském v letech 1989–2007  (s J.  Kusákem, in: Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, 2009, č. 1, s. 213 – 225).

Rozhlasové hudební pořady pro děti a mládež v současné hudebněvýchovné praxi (in: sborník aktuální problémy současné hudeněvýchovné teorie a praxe, Ústí nad Labem 2008, s. 58–61).

Inovace studijních programů katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty OU o výběrový předmět Hudební kultura moravských šlechtických sídel (in: sborník Aktuální otázky současné hudebněvýchovné teorie a praxe, Ústí nad Labem 2009, s. 21–25).

Budou dějiny hudební výchovy pro příští generace literárním žánrem sci-fi? (in: sborník Kultúra – Umenie – Vzdelávanie, Banská Bystrica 2009, s. 38–40).

Vladimír Gregor: Rudolf Kubín. Obraz života a díla – portrét významné regionální umělecké osobnosti (in: Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, Ostrava 2009, č. 1, s. 604–606).

Artificiální hudba v ostravském rozhlase a televizi po roce 1989 (s J. Kusákem, in: Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, 2010, č. 1, s. 239–243).

Musical culture in Ostrava from the 19th century to the present (s J. Mazurkem, K. Steinmetzem, J. Kusákem, in Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, 2010, č. 1, s. 268–289).

Ostravská hudební kritika, publicistika a hudební věda po roce 1989 (in: Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, Ostrava 2010, č. 1, s. 239–243).

Literatura

Hübners blaues Who is Who, verlag für Personenenzyklopädien v České republice (Zug, Schweiz 2002, s. 933).

 

Karel Steinmetz

Datum poslední změny: 10.6.2015