Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Slavíková, Jitka

Tisk


Charakteristika: Muzikoložka, redaktorka, operní dramaturgyně a publicistka

Datum narození/zahájení aktivity:14.3.1954
Text
DíloLiteratura

Slavíková, Jitka, muzikoložka, redaktorka, operní dramaturgyně a publicistka, narozena 14. 3. 1954, Praha.
 
Po maturitě na gymnáziu v Praze (1969–73) studovala obory hudební věda a čeština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1973–78, PhDr. 1982, Csc. 1992 na základě práce o pobytu Antonína Dvořáka v Anglii); vzdělání doplnila při studijních pobytech ve Francii (Paříž – 1981,  Londýn – 1983, 1986 a 1992). V letech 1978–86 působila jako odborná asistentka v Muzeu Antonína Dvořáka v Praze; 1986–92 byla redaktorkou  měsíčníku Hudební rozhledy, od roku 2002 dosud je dramaturgyní ve Státní opeře Praha. Od studií se soustavně věnovala jednak bádání o Antonínu Dvořákovi, jednak problematice operní tvorby. Aktivně se účastnila dvořákovských konferencí v Praze (1984 a 1991), v New Orleansu v USA (1991), v Dijonu ve Francii (1991) a v Iowě v USA (1993). Věnovala se rovněž zpěvu: byla členkou dětského sboru Bambini di Praga, sboru Iuventus pedagogica Praha, Kühnova smíšeného sboru, na zahraničních zájezdech (Itálie, Francie, Německo, Rakousko, Izrael) spolupracovala externě s Pěveckým sborem Československého rozhlasu a s Pražským filharmonickým sborem; působila také jako členka porot při mezinárodních pěveckých soutěžích (Soutěž Emy Destinnové v Českých Budějovicích – 1998, Pěvecká soutěž Antonína Dvořáka v Karlových Varech – 2004 a soutěž v Montrealu – 2007). Publikovala knihy a studie o díle Antonína Dvořáka a o operní problematice, podílela se na zpracování desetidílné kritické edice Dvořákovy korespondence a dokumentů, napsala řadu studií, statí a odborných kritik pro česká (Hudební rozhledy, Gramorevue, Lidová demokracie, Slovo, Hospodářské noviny, Lidové noviny) i zahraniční (londýnský měsíčník Opera) periodika. Slavíková je rovněž autorkou řady výkladových a informativních textů v programových brožurách k operním představením a ke koncertům, psaných mimo jiné pro Českou filharmonii, Symfonický orchestr FOK, pro festivaly Pražské jaro a Smetanova Litomyšl atd.; od roku 2001 dosud spolupracuje na tvorbě scénářů výstav v Památníku Antonína Dvořáka na Vysoké. Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem; pro Českou televizi mimo jiné připravila v roce 2004 hodinový dokument Antonín Dvořák – Evropan. Její odborné práce byly oceněny udělením titulu Čestný občan města New Orleans (USA) a Čestný člen Dvořákovy společnosti ve Velké Británii.


Dílo

Knihy
Antonín Dvořák v Anglii (Praha 1996);
Antonín Dvořák. Kritická edice korespondence a dokumentů (Spolupráce na kolektivním zpracování)(Praha 1987–2004);
Antonín Dvořák a Vysoká (Vysoká 2007).
 
Obsáhlejší muzikologické stati
Korespondence Antonína Dvořáka (Hudební věda, 1981, č. 1, s. 27–34);
Antonín Dvořák a Francie, 1879–1904 (Hudební věda, 1984, č. 1, s. 70–84);
Antonín Dvořák 1990 (Sborník Dvorak festival, alte Oper, Frankfurt a. M., 1990);
Pražské jaro a divadlo (Sborník Pražské jaro 2006, s. 115–131);
Bernstein a Candide (Program Státní opery Praha 2006, s. 14–16 a 20–25).
 
Články, rozhovory, recenze (výběr)
Hry o Marii ve Smetanově síni (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 3, s. 59);
K 200. výročí narození J. Myslivečka (Hudební rozhledy 40, 1987, č. 8, s. 338–339);
Eislerův festival v Lipsku (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 11, s. 515–516);
Anglická historie Antonína Dvořáka (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 10, s. 474–475);
XXIV. Wratislavia cantans (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 12, s. 555–556);
Na slovo s Viktorem Kalabisem (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 5, s. 230);
Hudba v Izraeli (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 5, s. 230–231);
Setkání s Oskarem Morawetzem (Hudební rozhledy 43, 1990,. č. 11, s. 490–495);
Sonopticum v Alte Oper Frankfurt aneb Labyrint hudby 20. století (Hudební rozhledy  43, 1990, č. 11, s. 508–510);
Může být soudobá hudební kultura finančně nezávislá? (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 11, s. 310–311);
Bez hranic je katedrála hudby ducha. O duchovní hudbě s Janem Hanušem (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 12, s. 531);
Festival plný paradoxů (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 12, s. 558–560);
Antonín Dvořák v New Orleansu (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 3, s. 127–130). Hádanky Oskara Morawetze (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 3, s. 140);
Návrat Paderewského do vlasti (Hudební rozhledy 41, 1991, č. 4, s. 173–174);
Vzpomínky Karla Ančerla (Hudební rozhledy 41, 1991, č. 4, s. 185–186);
Janáčkova Káťa Kabanová v Met (Hudební rozhledy 41, 1991, č. 7, s. 319–320);
Filipika proti výročím aneb Dvořák, Mozart a Češi  (Hudební rozhledy 41, 1991, č. 9, s. 384);
Schrekerův Vzdálený zvuk ve Vídni  (Hudební rozhledy 41, 1991, č. 9, s. 413–414);
Philips Classics se představuje. Rozhovor se Stefem G. Collignonem, manažerem kompletního vydání Mozartova díla (Hudební rozhledy 41, 1991, č. 11, s. 491–492);
Dvořák ve Frankfurtu nad Mohanem (Hudební rozhledy 41, 1991, č. 11, s. 515–516);
Samota je mi nade vše (rozhovor se Sofií Gubajdulinou) (Hudební rozhledy 45, 1992, č. 5, s. 240);
Odkaz Gustava Mahlera dnešku (rozhovor s paní Marinou Mahlerovou) (Hudební rozhledy 45, 1992, č. 7–8, s. 343–344);
Hraji, tedy jsem (rozhovor s Mischou Majskym) (Hudební rozhledy 45, 1992, č. 7–8, s. 344–347);
Světová premiéra Šnitkeho opery v Holandsku (Hudební rozhledy 45, 1992, č. 10, s. 459–461);
Operní hody v Londýně (Hudební rozhledy 45, 1992, č. 11, s. 503–505);
Stopadesátiny Newyorských filharmoniků (Hudební rozhledy 46, 1993, č. 2, s. 79–80);
Český rozhlas a Harmonia mundi (společně se Svatavou Barančicovou). (Hudební rozhledy 46, 1993, č. 5, s. 194–197);
Ze zahraničí – Tři světová M (Morawetz, Masur, Ma) (Hudební rozhledy 46, 1993, č. 5, s. 223–224);
Pět minut se Seijim Ozawou (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 2, s. 12);
V pražském Nabuccovi má boží zázrak zpoždění (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 2, s. 22–23);
Změněný kurs Opery de Paris – únorový zlom (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 2, s. 29–31);
Zachraňte rukopisy! (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 4, s. 37–38);

Haydn v rukou mystifikátora (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 6, s. 38);
Oněgin podle Stanislavského ve Vídni (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 7, s. 30–31);
Sir George Solti: Doufám v reinkarnaci (Hudební rozhledy 47, 1994,č. 8, s. 30–31);
Poštovní dvůr a Novosvětská 1894–1994. Lobkowiczké hudební léto a Dvořákovy rukopisy (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 9, s. 22–23);
Franzisca Martienssenová–Lohmannová, Vzdělaný pěvec. (Pěvecký lexikon v heslech) (Recenze knihy) (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 12, s. 38);
Z operního Londýna (Hudební rozhledy 48, 1995, č. 2, s. 29–30);
Pierre Boulez – hodina pravdy (Hudební rozhledy 48, 1995, č. 3, s. 28–29);
S Leonardem Slatkinem o nové verzi Mahlerovy 10. symfonie (Hudební rozhledy 49, 1996, č. 2, s. 27);
S Josefem Průdkem o nové etapě opery Národního divadla (Hudební rozhledy 49, 1996, č. 4, s. 3–5);
Politika znamená smrt umění, říká Sir Charles Mackerras (Hudební rozhledy 49, 1996, č. 5, s. 3–4);
Vladimír Ashkenazy: Antistar (Hudební rozhledy 49, 1996, č. 10.s. 22–23);
Comeback Antonína Kubálka (Hudební rozhledy 50, 1997, č. 1, s. 36–37);
Picasso a hudba (Hudební rozhledy 50, 1998, č. 3,. s. 30–32);
Opera v Kapském městě (Hudební rozhledy 51, 1998, č. 5,s. 32–33);
Zblízka: Opera podle Josefa Berga (Hudební rozhledy 51, 1998,č. 8, s. 27);
Muzeum české hudby (rozhovor s dr. Markétou Hallovou) (Hudební rozhledy 51, 1998, č. 9, s. 38–40);
Bohuslav Martinů: Návrat z exilu (Hudební rozhledy 52, 1999, č. 2, s. 2–4);
Střípky z Izraele (Hudební rozhledy 52, 1999, č. 4, s. 32–33);
O soudobé hudbě na Pražském jaru s Antonínem Matznerem  (Hudební rozhledy 52, 1999, č. 5, s. 3–5);
O Pražských madrigalistech s Damianem Binetitim (Hudební rozhledy 2000, 1999, č. 6, s. 22–23);
Světová premiéra Řeckých pašijí v Bregenz. (Hudební rozhledy 52, 1999, č. 7, s. 39–41);
Opery v originálním jazyce, nebo v překladech? (Hudební rozhledy 52, 1999, č. 8, s. 30–31);
Historie a současnost moskevského Velkého divadla (Hudební rozhledy 52, 2000, č. 12,s. 31–33);
Památník Václava Jana Tomáška ve Skutči (Hudební rozhledy 53, 2000, č. 6, s. 38–39);
Traviata live z Paříže (Hudební rozhledy 53, 2000, č. 8, s. 28–29);
Jihoamerická premiéra Lišky Bystroušky (Hudební rozhledy 53, 2000, č. 10, s. 28–30);
Martinů v Americe (Hudební rozhledy, roč. 53, 2000, č. 11, s. 36–39);
Hudební interpretace je věčné hledání. Rozhovor s Janem Páleníčkem (Hudební rozhledy 54, 2001, č. 3, s. 41–43);
Weisův Polský žid redivivus ve Státní opeře Praha (Hudební rozhledy 54, 2001, č. 4, s. 22–23);
Gazzanigův Giovanni v Hamburku s českými inscenátory (Hudební rozhledy 54, 2001, č. 5, s. 32–33);
Mnichov plný hudby (Hudební rozhledy 54, 2001, č. 9, s. 24–25);
Několik slov k salcburské Jenůfě  (Hudební rozhledy 54, 2001, č. 9, s. 26–27);
S Bohumilem Gregorem (nejen) o Janáčkovi (Hudební rozhledy 54, 2001, č. 10, s. 2–4);
Dračí město a Bohuslav Martinů (Hudební rozhledy 54, 2001, č. 11, s. 11–12);
Světová premiéra opery o Sloním muži v Praze (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 2, s. 22);
Po stopách hudební historie Lužických Srbů (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 8, s. 35–37);
Česká premiéra opery Scotta Joplina (Hudební rozhledy 56, 2003, č. 4, s. 20–21);
Idomeneo, ré di creta ve Vídni (Hudební rozhledy 59, 2006, č. 3, s. 31–32).

Literatura

Hůlek, Julius: Jitka Slavíková, Dvořák a Anglie(recenze knihy) (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 12, s. 38).
 
Petar Zapletal

Datum poslední změny: 1.10.2007