Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Šmíd, Ilja

Tisk


Charakteristika: Hudební organizátor, dramaturg, producent a publicista

Datum narození/zahájení aktivity:14.2.1952
Text

Šmíd, Ilja, hudební organizátor, dramaturg, producent a publicista, narozen 14. 2. 1952, Plzeň.
 
V letech 1971–75 studoval Pedagogickou fakultu v Plzni, obor učitelství pro 2. stupeň, získal aprobaci pro český jazyk a hudební výchovu. Od roku 1977 do roku 1983 studoval hudební vědu na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze (diplomní práce Úpravy lidových písní pro zpěv a klavír (1840–1980)), roku 1986 složil rigorózní zkoušku a získal titul PhDr. (hudební věda a historie). Mezi léty 1976–82 působil jako sbormistr a vedoucí lidové skupiny Vojenského uměleckého souboru v Táboře, v letech 1982–90 byl vedoucím uměleckého oddělení Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého v Praze.
 
Roku 1992 krátce působil jako odborný specialista na Ústavu etnografie a folkloristiky Československé akademie věd v Praze. V letech 1992–93 byl šéfredaktorem nakladatelství a vydavatelství Lunarion, 1993–2001 spolumajitelem a ředitelem nakladatelství a vydavatelství Clarton. V letech 1995–2006 byl ředitelem Pražské komorní filharmonie, k jejímuž založení roku 1994 také přispěl, poté stanul v čele Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK (2006–12). V letech 2013–14 působil v Divadle J. K. Tyla v Plzni jako šéf operního souboru  a 2013–14 jako dramaturg Centra uměleckých těles, soutěží a přehlídek v Českém rozhlasu. V období 2000–06 a 2009–12 byl předsedou Asociace ředitelů symfonických orchestrů a pěveckých sborů České republiky a v letech 2009–12 byl členem představenstva Unie zaměstnavatelů svazů České republiky za sekci kultury a umění. Dále byl v letech 2001–06 členem představenstva Iniciativy pro kulturu (nezisková organizace, založena 2005), členem stálé mezirezortní komise Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (2002–05), členem komise pro přípravu vládního materiálu k účinnější podpoře kultury (2005), členem poradního sboru pro živé umění Ministra kultury (2004–12) a je členem Asociace hudebních umělců a vědců  a členem prezidia České hudební společnosti. Od roku 2014 pedagogicky působí na Katedře Arst managementu podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze.
 
Dlouhodobě se věnuje tvorbě scénářů a moderování hudebně-vzdělávacích pořadů. Během svého působení v Pražské komorní filharmonii připravoval koncerty pro rodiče s dětmi v Rudolfinu a komorní koncerty v sále Philharmonia, pro Český rozhlas a Českou televizi připravoval hudebně-vzdělávací pořady pro děti. Od roku 2014 působí jako externí spolupracovník stanice Českého rozhlasu Vltava (pravidelné pořady Telefonotéka, Fortissimo, uvádění záznamů koncertů apod.). Dále se podílel na produkci nahrávek CD ve vydavatelství Clarton (72 nahrávek) a hudebních akcích ve vlastní agentuře Clarton M (založena 2004, hudební festival Pražské hudební slavnosti 2004–07). Od roku 2014 je ředitelem umělecké agentury AuraMusica, jejímž hlavním projektem je od roku 2015 koncertní sezóna Břevnovská hudební setkání pořádaná v Břevnovském klášteře v Praze.

Kromě toho příležitostně komponuje (zejména léta 1970–95, převážně sborová tvorba) a upravuje lidové písně. Napsal komorní operu a dva celovečerní muzikály z českých lidových písní. Průběžně je zván k práci v různých výběrových a hodnotících komisích a přípravných výborech (Česká hudba 2004, Mozart-Praha 2006). Publikuje např. v Hudebních rozhledech.
 
Matěj Hollan


Datum poslední změny: 6.9.2016